Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.1.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 77
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 082/05

Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 29 maja 2005 r., na szybowcu SZD-48-3 "Jantar Std 3", pilotowanym przez mężczyznę, lat 26, posiadającego licencję pilota szybowcowego, klasyfikuję do kategorii:
"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Postępowanie umyślne - H1".

1. Opis okoliczności wypadku:

Doświadczony pilot szybowcowy wykonywał przelot treningowy na szybowcu dwukrotnie po trójkącie o długości 162 km. Mimo znacznej utraty wysokości na trzecim odcinku trasy z powodu braku noszeń termicznych, pilot nie zdecydował się na wybór przygodnego miejsca lądowania lecz kontynuował lot do lotniska, licząc na nabór wysokości po trasie. Będąc na krytycznie małej wysokości, pilot podjął decyzję o lądowaniu na torze wyścigowym w Miedzianej Górze k. Kielc. W trakcie lądowania szybowcem, pilot uderzył końcówką prawego skrzydła o stojący przy bandzie toru wyścigowego samochód osobowy. Siła zderzenia była tak duża, że urwane zostało prawe skrzydło w miejscu łączenia z kadłubem. W wyniku uderzenia szybowiec wykonał gwałtowny obrót w prawo o 180° i, tocząc się ogonem do kierunku lądowania, zatrzymał się w odległości 22 m od miejsca zderzenia z samochodem. Pilot nie odniósł obrażeń i o własnych siłach opuścił kabinę. Szybowiec oraz samochód osobowy zostały znacznie uszkodzone.

2. Przyczyną wypadku były:

- brak decyzji o wyborze miejsca przygodnego lądowania, kiedy wysokość lotu spadła poniżej 500 m,

- lądowanie na samochodowym torze wyścigowym, który nie pozwalał na bezpieczne wykonanie tego manewru,

- zderzenie szybowca z przeszkodami na samochodowym torze wyścigowym podczas lądowania.

3. Stwierdza się naruszenie następujących przepisów lotniczych:

1) Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331) art. 114.1.

2) Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków Aeroklubu Polskiego, Rozdział 12 - Loty Szybowcowe, pkt 12.7 Loty termiczne.

4. Zalecenia profilaktyczne:

4.1 Omówić wypadek, a szczególnie okoliczności, które doprowadziły do jego zaistnienia z pilotami wykonującymi przeloty szybowcowe.

4.2 Szef wyszkolenia macierzystego aeroklubu zorganizuje sprawdzian wiedzy pilota z taktyki wykonywania przelotów szybowcowych oraz przepisów wykonywania lotów.

4.3 Wzmocnić nadzór nad pionem wyszkolenia aeroklubu w zakresie przestrzegania obowiązującej Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków Aeroklubu Polskiego.