Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2007.7.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2007 r.

Decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego
Uchwała Nr 139/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.),
Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

- zawiesza na okres 3 (trzech) miesięcy uprawnienia Jarosława Pietraszko do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, nr licencji 1000, za naruszenie przepisu § 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 163, poz. 1159) oraz Regulaminu Świadczenia Usług Brokerskich przez Dom Maklerski Polonia Net SA w Obrocie Papierami Wartościowymi, w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim Polonia Net SA.