Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.4.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 1989 r.

KOMUNIKAT Nr 3/89
MINISTERSTWA FINANSÓW
w sprawie zawieszenia uprawnień do wykonywania czynności biegłego księgowego.

W związku z § 9 ust. 4 zarządzenia nr 78 Ministra Finansów z dnia 23 października 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad działania biegłych księgowych w zakresie badania sprawozdań finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 32) zawiadamia się, że decyzją nr 1/89 Ministra Finansów z dnia 4 marca 1989 r. zostały zawieszone do dnia 4 marca 1991 r. uprawnienia wykonywania czynności biegłego księgowego Feliksa Hnatowa, zam. w Gdańsku, ul. Przyokopowa 8 m 6.