Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MCTR, MATZ lotnisk, stref TSA i TRA, tras MRT oraz wprowadzeniem zmian w drodze lotniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2006.1.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2005 r.

DECYZJA NR 50
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MCTR, MATZ lotnisk, stref TSA i TRA, tras MRT oraz wprowadzeniem zmian w drodze lotniczej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 230, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490), w związku z § 3 ust. 4, § 7 ust. 7, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zatwierdza się:
1)
zmianę w granicach poziomych strefy kontrolowanej lotniska CTR EPBY;
2)
zmianę w granicach poziomych wojskowej strefy ruchu lotniskowego MATZ EPBY;
3)
likwidację stref EP TSA 32, EP TSA 33 oraz zmiany w granicach stref czasowo wydzielanej EP TSA 01, EP TSA 02, EP TSA 18;
4)
wprowadzenie nowego korytarza dolotowego EP TFR 22 oraz zmiany w korytarzach lotniczych umożliwiających dolot do stref czasowo wydzielonych - EP TFR 03, EP TFR 07;
5)
likwidację tras MRT 3, MRT 4, MRT 5, wprowadzenie nowych tras MRT 58, MRT 59, wprowadzenie zmiany wysokości trasy MRT 6, usunięcie segmentów MRT: 37-51 i 95-50 oraz wprowadzenie zmian w opisie segmentów tras MRT;
6)
wprowadzenie zmian w drodze lotniczej: B 56.
2.
Wykaz zmian struktury przestrzeni powietrznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STREFA CTR

Zmiana w granicach poziomych lotniska CTR EPBY

ZMIANA GRANIC POZIOMYCH CTR BYDGOSZCZ
Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznychCTR BYDGOSZCZ/Szwederowo

Linia łącząca następujące punkty:

1) 53°07'15"N 017°32'10"E
2) 52°57'24"N 017°33'21"E
3) 52°58'03"N 018°29'39"E
4) 53°15'55"N 018°27'26"E
5) 53°15'55"N 018°12'18"E
1) 53°07'15"N 017°32'10"E

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

STREFA MATZ

Zmiana w granicach poziomych lotniska MATZ EPBY

ZMIANA GRANIC POZIOMYCH MATZ BYDGOSZCZ
Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznychMATZ BYDGOSZCZ

Linia łącząca następujące punkty:

1) 53°07'15"N 017°32'10"E
2) 52°57'24"N 017°33'21"E
3) 52°58'03"N 018°29'39"E
4) 53°15'55"N 018°27'26"E
5) 53°15'55"N 018°12'18"E
1) 53°07'15"N 017°32'10"E

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

STREFY TSA

1. Likwidacja stref TSA 32 oraz TSA 33

2. Wprowadzenie zmian w granicach stref czasowo wydzielanych (TSA) zgodnie z poniższymi tabelami:

STREFAGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWEAKTYWNOŚĆUWAGI
TSA 01EP TSA 01Zgodnie
1) 54°21'00"N 019°51'00"E (1)z AUP
2) 54°19'48"N 020°30'00"E (2)
3) 54°17'59"N 021°19'04"E (3)
4) 54°06'19"N 021°19'56"E (4)
5) 53°59'25"N 020°35'24"E (5)
6) 53°45'46"N 019°12'42"E (6)
7) 54°06'38"N 019°29'32"E (7)
1) 54°21'00"N 019°51'00"E (1)
TSA 01EP TSA 01AFL 660
1) 54°21'00"N 019°51'00"E (1)------
2) 54°19'48"N 020°30'00"E (2)GND
3) 53°59'25"N 020°35'24"E (5)
4) 53°45'46"N 019°12'42"E (6)
5) 54°06'38"N 019°29'32"E (7)
1) 54°21'00"N 019°51'00"E (1)
EP TSA 01BFL 660
1) 54°19'48"N 020°30'00"E (2)------------------
2) 54°17'59"N 020°19'04"E (3)1.050 m (3.500 ft)
3) 54°06'19"N 021°19'56"E (4)
4) 53°59'25"N 020°35'24"E (5)
1) 54°19'48"N 020°30'00"E (2)
TSA 02EP TSA 02Zgodnie
1) 53°26'21"N 019°24'33"E (1)z AUP
2) 53°48'44"N 022°12'05"E (2)
3) 53°17'02"N 022°18'41"E (4)
4) 52°24'09"N 022°00'03"E (6)
5) 52°24'52"N 021°12'00"E (7)
6) 52°37'55"N 020°54'34"E (8)
1) 53°26'21"N 019°24'33"E (1)
EP TSA 02AFL 285
1) 53°26'21"N 019°24'33"E (1)----------------
2) 53°46'42"N 021°55'24"E (15)1.050 m (3.500 ft)
3) 53°16'49"N 019°42'43"E (14)
1) 53°26'21"N 019°24'33"E (1)
EP TSA 02BFL 660
1) 53°16'49"N 019°42'43"E (14)------------------
2) 53°46'42"N 021°55'24"E (15)1.050 m (3.500 ft)
3) 53°48'44"N 022°12'05"E (2)
4) 53°22'16"N 021°38'50"E (11)
5) 53°03'00"N 020°08'30"E (10)
1) 53°16'49"N 019°42'43"E (14)
EP TSA 02CFL 660
1) 53°03'00"N 020°08'30"E (10)----------------
2) 53°22'16"N 021°38'50"E (11)1.050 m (3.500 ft)
3) 52°41'05"N 020°48'50"E (9)
1) 53°03'00"N 020°08'30"E (10)
EP TSA 02DFL 195
1) 53°48'44"N 022°12'05"E (2)----------
2) 53°19'26"N 022°18'11"E (3)GND
3) 52°47'59"N 021°39'37"E (13)
4) 52°48'00"N 020°57'06"E (12)
1) 53°48'44"N 022°12'05"E (2)
EP TSA 02EFL 195
1) 53°19'26"N 022°18'11"E (3)-----------
2) 53°17'02"N 022°18'41"E (4)GND
3) 52°47'50"N 022°08'18"E (5)
4) 52°47'59"N 021°39'37"E (13)
1) 53°19'26"N 022°18'11"E (3)
EP TSA 02FFL 195
1) 52°47'59"N 021°39'37"E (13)---------------
2) 52°47'50"N 022°08'18"E (5)370 m. (1.250 ft)
3) 52°24'09"N 022°00'03"E (6)
4) 52°24'52"N 021°12'00"E (7)
1) 52°47'59"N 021°39'37"E (13)
TSA 02EP TSA 02GFL 195
1) 52°48'00"N 020°57'06"E (12)----------------
2) 52°47'59"N 021°39'37"E (13)720 m (2.500 ft)
3) 52°24'52"N 021°12'00"E (7)
4) 52°37'55"N 020°54'34"E (8)
5) 52°41'05"N 020°48'50"E (9)
1) 52°48'00"N 020°57'06"E (12)
TSA 18EP TSA 18Zgodnie
1) 52°32'07"N 015°14'34"E (1)z AUP
2) 52°41'31"N 015°41'40"E (2)
3) 52°36'49"N 015°46'28"E (3)
4) 52°27'00"N 015°59'00"E (4)
5) 52°22'48"N 015°57'39"E (5)
6) 52°27'19"N 015°19'12"E (6)
1) 52°32'07"N 015°14'34"E (1)
EP TSA 18AFL 195
1) 52°36'49"N 015°46'28"E (3)---------
2) 52°27'00"N 015°59'00"E (4)GND
3) 52°22'48"N 015°57'39"E (5)
4) 52°27'19"N 015°19'12"E (6)
1) 52°36'49"N 015°46'28"E (3)
EP TSA 18B1.700 m (5.500 ft)
1) 52°32'07"N 015°14'34"E (1)------------------
2) 52°41'31"N 015°41'40"E (2)GND
3) 52°36'49"N 015°46'28"E (3)
4) 52°27'19"N 015°19'12"E (6)
1) 52°32'07"N 015°14'34"E (1)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

STREFY TSA

1. Wprowadzenie korytarza dolotowego EP TFR 22 zgodnie z poniższą tabelą:

STREFAGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWEAKTYWNOŚĆUWAGI
TFR 221) 53°43'19"N 018°50'59"E1.350 m (4.500 ft)Zgodnie
2) 53°33'43"N 018°08'51"E1.050 m (3.500 ft)z AUP
3) 53°39'51"N 017°52'40"E
4) 53°51'21"N 018°51'23"E
1) 53°43'19"N 018°50'59"E

2. Wprowadzenie zmian w korytarzach lotniczych TFR 03 i TFR 07 zgodnie z poniższymi tabelami:

STREFAGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWEAKTYWNOŚĆUWAGI
TFR 031) 53°15'55"N 018°27'26"EFL 095Zgodnie
2) 53°08'17"N 018°28'23"E-----------------z AUP
3) 53°20'27"N 019°35'48"E1.050 m (3.500 ft)
4) 53°26'21"N 019°24'33"E
1) 53°15'55"N 018°27'26"E
STREFAGRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWEAKTYWNOŚĆUWAGI
TFR 071) 52°53'44"N 015°29'15"E1.350 m (4.500 ft)Zgodnie
2) 52°41'31"N 015°41'40"E1.050 m (3.500 ft)z AUP
3) 52°38'46"N 015°33'41"E
4) 52°51'00"N 015°21'20"E
1) 52°53'44"N 015°29'15"E

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

TRASY MRT

1. Likwidacja tras MRT 3, MRT 4, MRT 5.

2. Wprowadzenie nowych tras MRT 58 i MRT 59.

MRT 58 (EPMI)

47 - 48 - 50 - 37 - 52 - 87 - 86 - 85 - 86 - 87 - 52 - 51 - 50 - 48 - 47

MRT 59 (EPMI)

47 - 48 - 40 - 39 - 30 - 31 - 35 - 34 -53 - 36 - 37 - 97 - 51 - 55 - 56 - 47

3. Wprowadzenie zmiany wysokości trasy MRT 6.

Trasa MRT 6

1. Lotnisko Dęblin (EPDE) 51°33'04,12"N 021°53'31,30"E

2. Miejscowość SZCZEKARKÓW 51°28'23"N 022°37'54"E

3. Miejscowość ULAN 51°48'40"N 022°30'08"E

4. Miejscowość STOCZEK ŁUKOWSKI 51°57'48"N 021°58'02"E

5. Miejscowość ŁASKARZEW 51°47'22"N 021°35'29"E

6. Miejscowość GORYŃ 51°32'35"N 021°16'34"E

7. Miejscowość WIELGIE 51°14'26"N 021°29'38"E

8. Miejscowość WRZELOWIEC 51°05'27"N 021°55'29"E

9. Miejscowość SADURKI 51°16'36"N 022°16'25"E

10. Miejscowość MAJDAN 51°20'36"N 022°28'35"E

11. Lotnisko Dęblin (EPDE) 51°33'04,12"N 021°53'31,30"E

Górna granica: 800 m (2.625 ft) AMSL

Dolna granica: 600 m (1.968 ft) AMSL

Trasa MRT 6 wyznaczona jest w formie korytarza o szerokości 5 km.

Statek powietrzny wykonuje zakręt w prawo o 360 stopni nad każdym punktem podanym powyżej.

4. Usunięcie segmentów MRT: 37-51; 95-50.

5. Wprowadzenie zmian w opisie segmentów tras MRT zgodnie z poniższą tabelą:

SegmentyGranice pionowe (m/ft AMSL)Szerokość (km)
34-53GND - 460/1.5095
36-37GND - 500/1.6375
38-30GND - 445/1.4605
38-50GND - 450/1.4765
39-30GND - 420/1.3785
39-41GND - 425/1.3945
41-48GND - 500/1.6405
48-49GND - 460/1.5095
49-50GND - 510/1.6735
51-55GND - 520/1.7065
52-51GND - 430/1.4115
52-89GND - 550/1.8045
52-97GND - 500/1.8045
53-36GND - 460/1.5095
56-55GND - 470/1.54210
56-58GND - 550/1.8045
56-64GND - 520/1.70610
64-66GND - 445/1.46010
66-72GND - 300/9845
72-82GND - 300/9845
82-83GND - 300/9845
83-84GND - 300/9845
84-85GND - 550/1.8045
85-34GND - 550/1.8045
85-86GND - 550/1.8045
85-88GND - 550/1.8045
86-87GND - 550/1.8045
87-52GND - 550/1.8045
90-89GND - 550/1.8045
90-91GND - 550/1.8045
91-66GND - 550/1.8045
92-93GND - 550/1.8045
93-94GND - 300/9845
94-82GND - 300/9845
95-54GND - 550/1.8045
95-89GND - 550/1.8045
95-90GND - 550/1.8045
96-88GND - 550/1.8045
96-89GND - 550/1.8045
96-92GND - 550/1.8045
97-50GND - 500/1.8045

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

DROGA LOTNICZA

1. Wprowadzenie zmian w drodze lotniczej B 56 zgodnie z poniższą tabelą:

12345678910
B56

FIR EDBB

▲ BINKA

53°45'34"N 014°16'32"E

CDR 1,2,3
FIR EPWW▲ IRGET

53°40'11"N 014°36'53"E

07006015
11225
29195
055
∆ CHOCIWEL NDB (CHO)52C
53°28'31,09"N 015°19'58,94"E14
110120
∆ NETOP053
53°32'55"N 015°30'16"E232
∆ BURAN
54°10'49"N 017°01'47"E64
076
257
∆ RADUN195
54°16'48"N 018°00'14"E055
13C
▲ KARTUZY VOR/DME (KRT)62
54°17'59"N 018°12'28,78"E097
277
∆ KMIECINVOR(KMI)
54°12'04,69"N 019°08'42,25"E04743
227
▲ GOMED
54°26'52"N 019°39'15"E