Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) w związku z § 4 ust. 4, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się zmianę górnej granicy dróg lotniczych L23; L29; L32; L87; L132; L616; L617; L619; L621; L623; L730; L733; L735; L856; L867; L979; L980; L981; L983; L984; L986; L996; L999; M66; M70; M602; M607; M743; M857; M860; M863; M865; M866; M977; M984; M985; M994; N5; N133; N191; N195; N744; N746; N858; N869; N871; N983; P31; P139; P150; P193; P733; P746; P851; P861; Q10; T174; T205; T672; T709; T710; T714; T720; T727; T738; Y210; Y225; Z72; Z80; Z121; Z169; Z717; Z491.
Oznaczenie AWY Znaczący punkt nawigacyjny Init Mag

Trk (º)

Dist (km)Granice pionowe

(FL)Klasyfikacja przestrzeni

Kierunek poziomów przelotówWID

(km)

Uwagi
MNM FL OddMNM FL

Even

1234567
L23
GORAT

53º10'41"N 023º53'39"E

273238.166029018.5CDR 1,2,3, Patrz ENR 1.10
090285300CDR 1,2,3, See: ENR 1.10
[C]
OTPES

53º26'22"N 020º20'57"E

27168.766029018.5CDR 1,2,3, Patrz: ENR 1.110
090285300CDR 1,2,3, See: ENR 1.10
[C]
GONTU

53º29'44"N 019º19'07"E

27035.866029018.5NIL
000285300
[C]
GRUDA

DVOR/DME (GRU)

53°31'16"N 018°46'53"E

27353.766025018.5NIL
002245
[C]260
UNDUK

53°34'34"N 017°58'35"E

27263.566025018.5CDR 1 na FL245 - FL380,
091245patrz: Uwaga/
[C]260CDR 1 na FL 245 - FL380 see: Note
ASGUL

53°38'19"N 016°56'50"E

27172.866025018.5COR 1 na FL 246 - FL380,
091245patrz: Uwaga /
[C]260CDR 1 na FL 245 - FL380 see: Note
TOMKO

53°41'43"N 015°51'02"E

271104.266025018.5NIL
000245
[C]260
BINKA

53°45'34"N 014°16'32"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 380MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
1234567
L29
ALUKA

52°53'57"N 014º18'24"E

072104.466011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL145,
25395patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR1,2,3 at FL95-FL145, see:
ENR 1.10
TUPUR

53°07'47"N 015°48'54"E

07355.566021018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
253195patrz: ENR 1.10/
[C]200CDR1,2,3 at FL195-FL245, see:
ENR 1.10
PEPOX

53°14'41"N 016º37'22"E

07316966021018.5CDR 1,2,3 na FL135 - FL245,
253195patrz: ENR 1.10/
[C]200CDR1,2,3 at FL195-FL245, see:
ENR 1.10
TADAK

53°16'57"N 016º53'56"E

073128.066021018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
255195patrz: ENR 1.10/
[C]200CDR1,2,3 at FL195-FL245, see:
ENR 1.10
GRUDA

DVOR/DME (GRU) 53°31'15"N 018°46'53"E

071117.028513018.5CDR 1 - H24 na FL125-FL145
252125140CDR 1-H24 at FL 125-FL145
[C]
OLKIN

53°46'09"N 020º30'00"E

072161.228513018.5CDR 1-H24 na FL125-FL145
253125140CDR 1-H24 at FL 125-FL145
[C]
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW) 54°04'11"N 022°54,01"E

06235.928513018.5NIL
242125140
[C]
VABER

54°11'40"N 023º24'25"E

L32
SOTET

53°49'47"N 023°33'11"E

29650.566013018.5Na FL285 - FL660 dostępna
116125tylko w kierunku wschodnim/
[C]140available at FL285-FL660
eastbound only.
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW)

54º04'11"N 022°54'01"E

29755.719511018.5NIL
11695100
[C]
GOLAD

54°20'00"N 022º10'30"E

L87
PESEL

51º30'28"N 014º19'33"E

20093.566018.5CDR 1-H24 na FL195-FL245
195200CDR 1-H24 at FL 195 -FL245
[C]
XELOL

54º16'39"N 014°53'42"E

20016.966018.5NIL
195200
[C]
TILAV

54°24'59"N 014°53'42"E

19658.966018.5NIL
195200
[C]
LUSID

54°55'00"N 014°53'42"E

L132
BODLA
53°16'33"N 014°24'36"E
02097.866021018.5CDR 1-H24 na FL19-FL245/
195CDR 1 H24 at FL195-FL245
[C]
DEMUR

54"04'48"N 015°00'28"E

L616
DESEN

W°16'12"N 017°31'01"E

15414266025018.5NIL
245
[C]
PEKOT

50°23'18"N 017°26'36"E

15439.866025018.5NIL
245
[C]
EMDOD

50°43'12"N 017º31'01"E

15414.566025018.5NIL
245
[C]
ETNEL

50°50'27"N 017º09'25"E

15441.466025018.5NIL
245
[C]
MISKA

51°11'09"N 016º56'04"E

15434.166025018.5NIL
245
[C]
VELAB

51°28'11"N 016°44'56"E

15524.166011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz.
95ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see: ENR1.10
BINPO

52°40'01"N 015°49'57"E

155138.466011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz.
95ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR1.10
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

L617
REGLI
50°22'05"N 017°47'59"E
33640.166011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
15695tylko w kierunku zachodnim/
[C]100available at FL285-FL660
westbound only.
EPOPA

50°22'05"N 017°47'59"E

33647.766011018.5Na FL2B5 - FL660 dostępna
15695tylko w kierunku zachodnim/
[C]100available at FL285-FL660
westbound only.
SOGPI

50°46'10"N 017°33'48"E

33512.666011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
15595tylko w kierunku zachodnim/
[C]100available at FL285-FL660
westbound only.
DEVAK

50°52'31"N 017°30'00"E

335

155

34.5660

95

11018.5Na FL285 - FL660 dostępna tylko w kierunku zachodnim/
[C]100available at FL285-FL660
westbound only.
NUDRO

51°09'55"N 017°19'32"E

33519.766011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
15595tylko w kierunku zachodnim/
[C]available at FL285-FL660
100weslbound only.
GAGRO

51°19'51"N 017°13'29"E

33519.666011018.5NIL
15595100
[C]
ARMEX

51°29'44"N 016°59'51"E

33524.466011018.5NIL
15595100
[C]
XIDNA

51º42'00"N 016º59'51"E

33511.266011018.5NIL
15595100
[C]
GONAL

51°47'38"N 016°56'20"E

33540.266011018.5NIL
15595100
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE)

52°07'50"N 016°43'38"E

33647.266018.5NIL
95100
[C]
GINOK

52°31'35"N 016º56'44"E

33547.366018.5NIL
95100
[C]
RONEX
52°55'21"N 016º13'31"E
33555.766018.5NIL
245260
[C]
MIRVO

53°23'17"N 015º55'15"E

335114.366018.5NIL
245260
[C]
VIBUL

54°20'30"N 015º16'28"E

3345.666018.5NIL
245260
[C]
BABEN

54°23'17"N 015º14'31"E

33552.166018.5NIL
245260
[C]
KOLOB

54°49'23"N 014º56'39"E

L619
LENOV

49°20'11"N 021º00'37"E

305237.066018.5NIL
195200
[C]
SUDOL

50°39'12"N 018º24'42"E

30358.766018.5NIL
105120
[C]
LIGPU

50°58'12"N 017º44'43"E

30336.666010018.5NIL
95
[C]
NUDRO

50°09'55"N 017º19'32"E

33519.766018.5NIL
195200
[C]
GAGRO

51°19'51"N 017º13'29"E

33519.666021018.5NIL
155195200
PI
ARMEX

51°29'44"N 017°07'26"E

33524.466021018.5NIL
155195200
[C]
XIDNA
51°42'00"N 016º59'51"E
33511.266021018.5NIL
155195200
[C]
GONAL

51°47'38"N 016º56'20"E

33540266021018.5NIL
155195200
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE) 52°07'50"N 016º56"20"E

31353.666011018.5NIL
13895100
[C]
VABAT

52º49'01"N 016º11'37"E

31839.066011018.5NIL
13895100
[C]
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

27256.266011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL145,
09195patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL145 see:
ENR 1.10
EKBUT

52º51'50"N 015º00'17"E

27247.266011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL145,
09195patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL145 see:
ENR 1.10
ALUKA

52º53'57"N 014º18'24"E

27110.166011018.5NIL
09195100
[C]
ERGON

52°54'22"N 014º09'24"E

L621
GOTIX

50°01'18"N 023º12'43"E

32927.366018.5NIL
125140
[C]
OSMAT

50°14'34"N 023º02'44"E

32649.266018.5NIL
125140
[C]
UREKO

50°37'46"N 022º42'31"E

32520.266018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL165
95100patrz: ENR 1.3.
[C]
NEVAP

50°47'13"N 022º33'58"E

32527.266018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL165
95100patrz: ENR 1.3.
[C]
MONOV
50°59'54"N 022º43'31"E
32537.566018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL125
95100patrz: ENR 1.3.
[C]
VADOL

51º17'23"N 022º06'09"E

32516.366018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL125
95100patrz: ENR 1.3.
[C]
EGLON

51º25'00"N 021º59'05"E

32542.066018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL125
95100patrz: ENR 1.3.
[C]
LIMVI

51º44'42"N 021º41'08"E

31449.366014018.5NIL
125
[C]
ADURU

52°04'45"N 021°12'58"E

31492.266014018.5NIL
125
[C]
OLILA

52°42'16"N 020°19'42"E

30717.666010018.5NIL
95
[C]
MEBIV

52°48'36"N 020°19'42"E

30770.166010018.5NIL
95
[C]
SOMOR

53º31'16"N 018º46'53"E

30750.166010018.5NIL
95
[C]
GRUDA

53º31'16"N 018º46'53"E

299148.6660110 ↑ 18.5Powyżej FL 245 dostępna tylko
11895100w kierunku zachodnim
PI
MALOX

54º14'39"N 016º52'53"E

30391.366018.5NIL
95100
[C]
DEVEL

54°43'51"N 15°44'53"E

30235.766018.5NIL
95100
[C]
LUSID

54°55'00"N 15°17'46"E

L623
LENOV

49°20'11"N 021º00'37"E

31376.566011018.5NIL
13295100
[C]
EKVAT

49°50'26"N 020º17'29"E

31234.566011018.5NIL
13295100
[C]
VAVEL

50°03'59"N 019º57'43"E

31331.866011018.5NIL
13395100
[C]
BALOS

50°16'32"N 019°39'30"E

31339.666011018.5NIL
13395100
[C]
MYSKO

50°32'11"N 019°16'46"E

31255.266011018.5CDR 1,2,3, na FL95 - FL285
13295patrz: ENR 1.10,CDR 1,na
[C]FL285 - FL660 patrz: Uwaga ENR 1.10/

CDR 1,2,3 at FL95-FL285 see: ENR 1.10.,CDR1 at FL285-

100FL660 see: ENR 1.10 Note.
BAREX

50°53'40"N 018°44'18"E

311131.866011018.5CDR 1,2,3, na FL95 - FL285
13095patrz: ENR 1.10/CDR 1, na
[C]FL285- FL660 patrz Uwaga

CDR 1,2,3 at FL95-FL285 see:

100ENR 1.10.,CDR1 at FL285-
FL660 see: Note
BESTO

51°43'48"N 017º23'56"E

31016.166011018.5NIL
13095100
[C]
MAVOT

51°49'48"N 017º23'52"E

31043.145011018.5NIL
13095100
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE) 52°07'50"N 016º43'38"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 660MON-FRI0600-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
L730
ALUKA

52°53'57"N 14°18'24"E

22493.966018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL145
95patrz ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL145 see:
ENR 1.10
CHOCIWEL

MDB (CHO)

52°28'31"N 015°19'59"E

06813.566011018.5NIL
24895100
[C]
UNVOX

53°30'51"N 015°31'35"E

05280.666011018.5CDR 1 na FL95 - FL380, patrz:
23395Uwaga/
[C]100CDR 1 at
FL 95-FL380 see: Note
LUXAL

53°54'56"N 016°32'35"E

05337.266011018.5CDR 1 na FL95 - FL380, patrz:
23395Uwaga/
[C]100CDR 1 at FL 95-FL380 see:
Note
VEKON

53°05'51"N 017°01'06"E

08034.066011018.5NIL
95
[C]
KOSEX

54°07'34"N 017°32 10'E

Uwag i/Notes
FL 95-FL 380MON-FRI0600-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
L733
BODLA

53°16'33"N 014°24'36"E

23480.466018.5NIL
95100
[C]
ELTUB

53°40'21"N 015°25'21"E

23354.866018.5CDR 1 na FL95 - FL380, patrz:
95100Uwaga /
[C]CDR 1 at FL95-FL380 see:Note
AGODU

53°56'40"N 016°06'59"E

23360.266018.5CDR 1 na FL95 - FL380, patrz:
95100Uwaga/
[C]CDR 1 at FL95-FL380 see:Note
MALOX

54°14'39"N 016°52'53"E

056153.566025018.5NIL
237245260
[C]
RANOK

54°54'46"N 018°57'30"E

Uwagi/Notes
FL 95-FL 360MON-FRI0300-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
L735
GOVEN

52°03'30"N 014°45'20"E

242170.866018.5NIL
285300
[C]
IDEXU

52°41'50"N 017°02'10"E

24342.766018.5CDR 1 na FL 285 - FL 440 patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL 285-FL 440 see:
Note
MAGAN

52°51'00"N 017°37'10"E

244207.966018.5CDR 1 na FL 285 - FL 440 patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at
FL 265-FL 440 see: Note
KULEK

53°33'10"N 020°30'00"E

245168.266018.5NIL
285300
[C]
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW) 54º04'11"N 022º54'01"E

24235.966018.5NIL
285300
[C]
VABER

54°11'40"N 023°24'25"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 440MON-FRI0300-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
L856
BABKO

49°36'42"N 019°28'10"E

224104.966018.5CDR 1 - H 24 na FL95-FL245
95100patrz. ENR 1.10/
[C]CDR 1- H 24 at FL 95-FL245
see: ENR 1.10
EKRUL

50°44'46"N 021°21'40"E

223213.766010018.5CDR 1 - H 24 na FL 95-FL245
95patrz. ENR 1.10/
[C]CDR 1-H 24 at FL 95-FL245
see: ENR 1.10
TOSPO

52°00'59"N 023°39'53"E

L867
AMTEK

52°00'12"N 017°57'25"E

31656.466025018.5Na FL285 - FL660 dostępna
135245tylko w kierunku wschodnim/
[C]260Available at FL285-FL660
eastbound only.
PEKOT

50°23'18"N 017°26'36"E

315297.766025018.5Na FL285 - FL460 dostępna
134245tylko w kierunku wschodnim/
[C]260Available at FL2B5-FL660
eastbound only..
SUBI

VOR/DME (SUI)

52°22'47"N 014°35'08"E

L979
GOVEN

52º03'30"N 014°45'20"E

07254.066011018.5NIL
25395100
[C]
BAPAS

52°10'43"N 015°31'11"E

07325.666011018.5NIL
25395100
[C]
KELOD

52°14'2"N 015°53'10"E

067125.466029018.5CDR 1,2,3 - patrz ENR 1.10/
285CDR 1,2,3, -see: ENR 1.10
[C]
UVNUL

52°35'32"N 017°37'53"E

06831.266029018.5CDR 1,2,3 - patrz ENR 1.10/
265CDR 1,2,3, -see: ENR 1.10
[C]
ATKUN

52°40'38"N 018°04'12"E

068168.066029018.5CDR 1,2,3 - patrz ENR 1.10/
265CDR 1,2,3, -see: ENR 1.10
[C]
BAVNU

53°06'28"N 020°27'48"E

069217.666029018.5CDR 1,2,3 - patrz ENR 1.10/
265CDR 1,2,3, -see: ENR 1.10
[C]
ENOBI

53°38'34"N 023°37'47"E

L980
USTIL

50°50'00"N 024°06'00"E

285179.7660250260 ↓ 18.5NIL
104245
[C]
OMAVA

51°23'02"N 021°41'17"E

28433.9660250260 ↓ 18.5NIL
104245
[C]
ASVEM

51°28'56"N 021°13'38"E

284114.4660250260 ↓ 18.5NIL
103245
[C]
ŁÓDŹ

VOR/DME (LDZ) 50°50'00"N 024°06'00"E

27726.4660110100 ↓ 18.5NIL
09795
[C]
DERAM

51°50'49"N 019°16'51"E

27710.9660110100 ↓ 18.5NIL
00795
[C]
SUBAX

51°51'57"N 019°07'30"E

27718.1660110100 ↓ 18.5NIL
09795
[C]
UTOLU

51°53'49"N 018°52'03"E

27760.7660110100 ↓ 18.5NIL
00695
[C]
INDIG

51°59'48"N 018°00'00"E

27610.0660110100 ↓ 18.5NIL
00695
[C]
MASIV

52°00'45"N 017°51'24"E

27630.3660110100 ↓ 18.5NIL
09695
[C]
BADUP

52°03'33"N 017°25'16"E

27648.2660110100 ↓ 18.5NIL
09695
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE) 52°07'50"N 016°43'38"E

27816266011018.5NIL
00895100
[C]
SOSIK

52°09'35"N 016°29'42"E

27819.3660110100 ↓ 18.5NIL
00895
[C]
OBOLA

52°11'40"N 016°12'41"E

27822.3660110100 ↓ 18.5NIL
00795
[C]
KELOD

52°14'02"N 015°53'00"E

27722.266011018.5NIL
09795100
[C]
BAREP

52°16'16"N 015°33'52"E

27767.3660110100 ↓ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL135,
09795patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL 95-FL 135 see:
ENR 1.10
SUBI

VOR/DME (SUI)

52°22'47"N 014°35'08"E

L981
DIBED

49°53'18"N 023°03'30"E

28928.1660110↑ 18.5NIL
10995110
[C]
ARSOG

49°59'26"N 022°41'59"E

28984.6660110↑ 18.5NIL
10895110
[C]
NIDIP

50°17'26"N 021°36'46"E

28830.3660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3, na FL95 - FL115
10895patrz: ENR 1.10/
[C]110CDR 1,2,3 at FL 95-FL115 see:
ENR 1.10
ETITI

50°23'45"N 021°13'11"E

28874.2660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3, na FL95 - FL115
10795patrz: ENR 1.10/
[C]110CDR 1,2,3 at FL95- FL115 see:
ENR 1.10
JEDOW

VOR/DME (JED) 50°38'50"N 20°15'04"E

30112.3660210 ↑ 18.5NIL
121195200
[C]
OBALU

50°42'39"N 20°06'34"E

30153.6660210 ↑ 18.5CDR 1,2,3, na FL195 - FL285
120195patrz: ENR 1.10;CDR 1, na
[C]FL285 - FL660 patrz: Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL 195- FL285
200see: ENR 1.10; CDR 1at FL285-
FL660 see: Note
ROGAL

50°59'13"N 019°29'08"E

30031.8660210 ↑ 18.5CDR 1,2,3, na FL195 - FL285
120195patrz: ENR 1.10/CDR 1, na
[C]FL285 - FL660 patrz: Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL 195- FL285
200see: ENR 1.10; CDR 1 at FL285-
FL660 see: Note
MAKOV

51°08'57"N 019°06'43"E

300120.0660210 ↑ 18.5CDR 1,2,3, na FL195 - FL285
119195Patrz: ENR 1.10/,CDR 1, na
[C]200FL285 - FL660 patrz: Uwaga/
CDR 1,2,3 at FL 195- FL285 see: ENR 1.10; CDR 1 at FL285- FL660 see: Note
BADNO

51°45'00"N 17°40'42"E

29926.8660210 ↑ 18.5NIL
119195200
[C]
BUNIX

51°52'55"N 017°21'11"E

29914.6660210 ↑ 18.5NIL
119195200
[C]
NILPU

51°57'10"N 017°10'30"E

29936.5660210 ↑ 18.5NIL
119195200
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE)

51°07'50"N 016°43'38"E

Uwagi/Notes
FL 205-FL 660MON-FRI0800-1000 (0700-0900] UTC1
1 - patrz GEN 2.1
L983
RANOK

54°54'46"N 018°87'30"E

27181.966011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245/
09095100CDR 1 - H24 at FL95 - FL245
[C]
DOMAG

54°58'28"N 017°41'08"E

27088.766011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245/
08995100CDR 1 - H24 na FL95 - FL245.
[C]
GIVAR

55°01'35"N 016°18'08"E

26914.866011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245/
08995100CDR 1 - H24 na FL95 - FL245
[C]
RUMAR

55°02'01"N 016°04'15"E

L984
DIBED

49°53'18"N 23°03'30"E

26628.1660110100 ↓ 18.5NIL
08795
[C]
VAREN

49°53'58"N 022°40'06"E

26770.8660110100 ↓ 18.5NIL
08795
[C]
ATKEK

49°55'18"N 022°40'06"E

26721.6660110100 ↓ 18.5NIL
08795
[C]
NATIX

49°55'36"N 021°23'01"E

26715.0660110100 ↓ 18.5NIL
08795
[C]
LUXAR

49°55'48"N 21°10'31"E

26632.660110100 ↓ 18.5NIL
08795
[C]
GENVA

49°56'06"N 019°43'29"E

26659.2660110100 ↓ 18.5NIL
08695
[C]
SKAVI

49°56'25"N 019°54'00"E

26637.0660110100 ↓ 18.5NIL
08695
[C]
VAKAD

49°56'28"N 019°23'03"E

26622.9660110100 ↓ 18.5NIL
08695
[C]
USALO

49°56'25"N 019°03'53"E

26610.2660110100 ↓ 18.5NIL
08595
[C]
NOMIX

49°56'23"N 18°55'23"E

26545.9660110100 ↓ 18.5NIL
08595
[C]
PADKA

49°56'02"N 18°17'00"E

L986
TEPNA

49°30'17"N 022°39'22"E

10964.566029018.5NIL
265
[C]
ODRAP

49°44'31"N 021°50'28"E

10952.346029018.5NIL
265
[C]
LUXAR

49°55'48"N 021°10'31"E

107212.766029018.5NIL
265
[C]
SUDOL

50°39'12"N 018°24'42"E

10638.566029018.5NIL
265
[C]
SABAB

50°46'13"N 017°53'57"E

286104.7660210200 ↓ 18.5NIL
105195
[C]
GIGAL

50°04'43"N 016°29'31"E

286112.9660290300 ↓ 18.5NIL
105285
[C]
LASIS
51°24'25"N 014°57'42"E
L996
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

33226.3660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
XERBI

53°01'56"N 015°40'16"E

33231.4660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
PIXOR

53°17'19"N 015°28'35"E

3327.9660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
DODAN

53°21'10"N 015°23'38"E

3325.6460110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
DOSAL

53°23'55"N 015°23'32"E

3329.4660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
CHOCIWEL

NDB (CHO)

53°28'31 "N 15°19'59"E

34518.3245110100 ↓ 18.5NIL
16595
[C]
MASUN

53°38'12"N 015°16'36"E

34511.1245110100 ↓ 18.5NIL
16595
[C]
GOMEX

53°44'04"N 015°14'34"E

34560.0245110100 ↓ 18.5NIL
16595
[C]
ROBOV

54°15'45"N 015°03'21"E

34517.5245110100 ↓ 18.5NIL
16595
[C]
TILAV

54°24'59"N 015°00'00"E

34544.3245110100 ↓ 18.5NIL
16595
[C]
GOSOT

54°48'20"N 014°51'28"E

L999
SUPAK

49°18'13"N 019°47'59"E

03696.9660110 ↓ 18.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1- H 24 at FL95- FL245 see: ENR 1.10
GEVNA

49°56'06"N 020°43'29"E

03930.3660110 ↓ 18.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/CDR1- H 24
[C]at FL95- FL245 see: ENR 1.10
OSBUG

50°08'00"N 021°00'52"E

04075.6660110 ↓ 18.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/ CDR 1- H 24
[C]at FL95- FL245 see: ENR 1.10
OBOSO

50°37'00"N 021°45'45"E

040175.9660110 ↓ 18.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/CDR 1- H 24
[C]at FL95- FL245 see: ENR 1.10
BIGLU

51°43'23"N 023°32'35"E

M66
BABKO

49°36'42"N 019°28'10"E

193133.4660200 ↑ 18.5NIL
195
[C]
KUKAM

50°48'72"N 020°63'38"E

19366.0660100 ↑ 18.5NIL
95
[C]
EVINA

51°23'16"N 020°21'36"E

M70
TOLPA

51°18'10"N 023°38'45"E

27785.766029018.5NIL
097285300
[C]
SOMOX

51°28'05"N 022°26'35"E

277196.466029018.5NIL
095285300
[C]
ŁÓDŹ

VOR/DME (LDZ) 51°48'00"N 019°39'22"E

311130.366018.5CDR 1 na FL285 - FL440, patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL285-FL 440 see;
Note
ERPAP

52°38'06"N 018°19'09"E

311138866018.5CDR 1 na FL285 - FL440, patrz:
285300Uwaga/ CDR 1 at FL285-FL 440
[C]see; Note
ARKUG

53°30'24"N 016°50'18"E

311143.666018.5CDR 1 na FL285 - FL440, patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL285-FL 440 see;
Note
BABEN

54°23'17"N 015°14'31"

Uwagi/Remarks
FL 285-FL 440MON-FRI0600-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
M602
CHOCIWEL

NDB (CHO)

53°28'31"N 015°19'59"E

29252.366011018.5NIL
11195100
[C]
IRGET

53°40'11"N 014°36'53"E

29124.566011018.5NIL
11195100
[C]
BINKA

53°45'34"N 014°16'32"E

M607
MALOX

54°14'39"N 016°52'53"E

183106.566018.5NIL
285300
[C]
RIVDI

55°11'39"N 017°04'20"E

18349.866018.5NIL
285300
[C]
PENOR

55°38'19"N 017°09'41"E

M743
KARTUZY

VOR/DME (KRT) 54°17'59"N 018°12'29"E

28952.066011018.5NIL
109105120
[C]
KEMUM

54°29'05"N 017°28'23"E

28939.966011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL195,
10995patrz ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL195 see:
ENR 1.10
SUROD

54°37'25"N 016°54'16"E

26974.066011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL195.
10695patrz ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL195 see:
ENR 1.10
PIVET

54°52'28"N 015°50'23"E

28612766011018.5NIL
10695100
[C]
GORPI

54°52'28"N 015°50'23"E

M857
PODAN

49°24'46"N 021°26'21"E

005135.9660110100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
16595patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR 1.10
OBOSO
50°37'00"N 021°45'45"E
00560.1660110100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
16595patrz: ENR 1.101
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR 1.10
VENES

51°08'56"N 021°54'38"E

00530.2660110100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
18595patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR 1.10
EGLON

51°25'00"N 021°59'05"E

00544.466011018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
16595patrz ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]100FL95 - FL245, see: ENR 1.10
VAXUR

51°48'33"N 022°05'55"E

00539.1660110100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
10595patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR 1.10
GERVI

52°09'19"N 022°12'03"E

00730.866011018.5NIL
18795100
[C]
XESNA

52°25'33"N 022°17'45"E

00739.366011018.5NIL
18795100
[C]
BULEP

52°46'16"N 022°25'08"E

00755.466011018.5CDR 1 na FL95 - FL265, patrz:
18795Uwaga/
[C]100CDR 1 at FL95 - FL265, see:
Note
UNPEG

53°15'25"N 022°35'44"E

00792.766011018.5CDR 1 na FL95 - FL265, patrz:
18795Uwaga/
[C]100CDR 1 at FL95 - FL265, see:
Note
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW)

54°04'11"N 022°54'01"E

01628.466011018.5NIL
19695100
[C]
BOKSU

54°18'27"N 023°03'33"E

Uwagi/Remarks
FL 95-FL 265MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
M860
ROLKA

50°24'15"N 023°49'32"E

306171.666029018.5NIL
125285300
[C]
EGLON

51°25'00"N 021°59'05"E

11945.966029018.5NIL
285
[C]
XIMBA

51°39'21"N 021°25'40"E

M863
ŁÓDŹ

VOR/DME (LDZ)

51°48'00"N 019°39'22"E

066181.366029018.5NIL
285
[C]
ASLUX

52°19'14"N 022°09'38"E

06857.066029018.5NIL
285
[C]
ETUBO

52°28'09"N 022°57'45"E

05177.666011018.5NA FL285 - FL660 dostępna
23195tylko w kierunku wschodnim/
[C]100Available at FL 285-FL660
eastbound only
RUDKA

52°51'05"N 023°55'19"E

M865
LATMI

55°26'55"N 018°10'02"E

256107.4660110100 ↓ 18.5NIL
07595
[C]
LARMA

52°51'05"N 023°55'19"E

M866
BABKO

49°36'42"N 019°28'10"E

02662.666011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
20795tylko w kierunku zachodnim/
[C]100Available at FL 285-FL660
westbound only.
KRAKÓW

NDB(KRW)

50°05'44"N 019°54'46"E

19658.466018.5NIL
195200
[C]
LUKOR

50°35'12"N 020°12'16"E

2027.566018.5NIL
195200
[C]
JEDOW

VOR/DWE (JED) 50°38'50"N 020°15'04"E

01977.466011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
19995tylko w kierunku wschodnim/
[C]100Available at FL 285-FL660
eastbound only
LOGDA

51°17'04"N 020°41'38"E

042142.266021018.5NIL
195
[C]
GERVI

52°09'19"N 022°12'03"E

05162.666011018.5Na FL285 - FL660 dostępna
23195100tylko w kierunku wschodnim/
[C]Available at FL 285-FL660
eastbound only
ETUBO

52°28'09"N 022°57'45"E

M977
DIBED

49°53'18"N 023°03'30"E

35439.466011018.5NIL
17495100
[C]
OSMAT

50°14'34"N 023°02'44"E

35468.966021018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
173195200patrz: ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]FL195 - FL245, see: ENR 1.10
BALBA

50°51'42"N 023°01'24"E

35354.566021018.5COR 1,2,3 na FL195 - FL245,
17395patrz ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]200FL195 - FL245, see: ENR 1.10
SOVUR

51°21'07"N 023°00'18"E

80.066011018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
35395patrz ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
173[C]100FL195 - FL245, see: ENR 1.10
DISBI

52°03'59"N 022°58'41"E

44.866021018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
35395patrz ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
173[C]200FL195 - FL245, see: ENR 1.10
ETUBO

52°28'09"N 022°57'45"E

35350.466013018.5NIL
173125140
[C]
BESOT

52°55'18"N 022°56'40"E

35341.566013018.5NIL
173125140
[C]
EVODO

53°17'39"N 022°55'45"E

35306.366013018.5NIL
173125140
[C]
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW) 54°04'11"N 022°54'01"E

M984
TUSIN

49°50'51"N 018°34'22"E

33.211018.5Na FL245 - FL660 dostępna
049660tylko w kierunku zachodnim/
229095100Available at FL 245-FL660
[C]westbound only.
IBEKA

50°01'40"N 018°56'30"E

660
108.221018.5Na FL245 - FL660 dostępna
049660tylko w kierunku zachodnim/
229195200Available at FL 245-FL660
[C]westbound only.
RODAK

50°36'23"N 020°09'46"E

7.721018.5Na FL245 - FL660 dostępna
049660tylko w kierunku zachodnim/
230195200Available at FL 245-FL660
[C]westbound only.
JEDOW

VOR/DME (JED)

50°38'50"N 020°15'04"E

227101.018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
660patrz: ENR 1.10/. CDR 1,2,3 at
195200FL195 - FL245, see: ENR 1.10
[C]
ULGOS

50°12'55"N 021°22'18"E

228177.418.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
660patrz: ENR 1.10/. CDR 1,2,3 at
195200FL195 - FL245, see: ENR 1.10
[C]
LETKI

52°11'17"N 023°24'16"E

M985
MEBAN

49°27'18"N 019°38'48"E

0323.966011018.5NIL
21395100
[C]
JABŁONKA

VOR/DME (JAB) 49°28'58"N 019°40'43"E

01332.466011018.5
19395100
[C]
NAXAR

49°45'38"N 019°48'45"E

01321.066011018.5NIL
19395100
[C]
SKAVI

49°56'25"N 019°54'00"E

01314.711018.5NIL
193660100
95
[C]
VAVEL

50°03"59"N 019°57'43"E

01343.766011018.5NIL
19395100
[C]
ERNAP

50°26'28"N 020°08'52"E

01316.666011018.5NIL
19395100
[C]
POBOK

50°34'59"N 020°13'08"E

0137.566011018.5NIL
19395100
[C]
JEDOW
VOR/DME (JED)

50°38'50"N 020°21'36"E

18182.766018.5NIL
95100
[C]
EVINA

51°23'16"N 020°21'36"E

54.066018.5NIL
195200
[C]
ERMIV

51°23'16"N 020°21'36"E

62.866018.5NIL
195200
[C]
XATOG

52°27'35"N 021°19'56"E

20593.966018.5CDR 1 na FL195 - FL660, patrz::
195Uwaga/
[C]200CDR 1 at FL195 - FL660 see:
Note
TITUV

52°11'28"N 022°01'39"E

205113.666018.5CDR 1 na FL195 - FL660, patrz:
195Uwaga/
[C]200CDR 1 at FL195 - FL660 see:
Note
SUWAŁKI

VOR/DME (SUW)

54°04'11"N 022°54'01"E

01628.466021018.5NIL
196195200
[C]
BOKSU

54°18'27"N 023°03'33"E

Uwagi/Notes
FL 195-FL 660MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
FL 195-FL 265MON-FRI1100-1300 (1000-1200) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
M994
GILAS

52°37'54"N 014°31'33"E

07390.7660110 ↓ 10018.5NIL
25495
[C]
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

050 23166.0660250 ↓ 18.5NIL
245260
[C]
OLNED

53°09'57"N 016°37'39"E

050 23122.3660250 ↓ 18.5NIL
245260
[C]
TADAK

53°16'57"N 016°53'56"E

051 23141.2660250 ↓ 18.5CDR 1 na FL245 - FL380, patrz:
245260Uwaga/
[C]CDR 1 at FL245 - FL380, see:
Note
ODLOT

53°29'46"N 017°24'14"E

051 232136.9660250 ↓ 18.5CDR 1 na FL245 - FL380, patrz:
245Uwaga/
[C]260CDR 1 at FL245 - FL380, see:
Note
KMIECIN

VOR (KMI)

54°12'05"N 019°08'42"E

04643.0660110 ↓ 18.5NIL
22695100
[C]
GOMED

54°26'52"N 019°39'15"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 380MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
N5
VENES

51°08'56"N 021°54'38"E

34268.1290 ↑ 300 ↓ 18.5CDR 1 patrz: ENR 1.10,
162dodatkowo droga dostępna MON- FRI DLY FM 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600
660UTC). W pozostałym okresie
285droga niedostępna/
[C]CDR 1 see:ENR1.10. Additionally the route available MON-FRI DLY FM 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600 UTC). At other Times the route is not available.
LIMVI

51°44'42"N 021°41'08"E

342153.3660290 ↑ 300 ↓ 18.5CDR 1 Patrz: ENR 1.10,
162285dodatkowo droga dostępna MON-
[C]FRI DLY FM 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600 UTC). W pozostałym okresie droga
niedostępna/

CDR 1 see: ENR1.10.

Additionally the route available MON-FFI DLY FM 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600 UTC). At other Times the route is not available.
OTMAX

53°05'23"N 021°11'42"E

343146.0660290 ↑ 300 ↓ 18.5CDR 1 patrz: ENR 1.10,
162285dodatkowo droga <dostępna MON-
[C]FRI DLY FW 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600
UTC). W pozostałym okresie droga niedostępna CDR 1 see: ENR1.10. Additionally the route available MON-FFI DLY FM 2000 UTC (2100 UTC) to 0500 UTC (0600 UTC). At other Times the route is not available.
GITOV

54°22'06"N 020°41'54"E

N133
LENOV

49°20'11"N 021°00'37"E

33590.9660110100 ↓ 18.5NIL
15595
[C]
ORTEB

50°06'08"N 020°34'11"E

33554.1660110100 ↓ 18.5NIL
15595
[C]
GOSAK

50°33'29"N 020°18'16"E

33510.6660110100 ↓ 18.5NIL
15595
[C]
JEDOW

VOR/DME (JED)

50°38'50"N 020°15'04"E

33867.4660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
LUBEN

51°13'27"N 019°57'27"E

33815.7660110100 ↓ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL155,
15795patrz: ENR 1.10/

CDR 1,2,3 at FL95 -

[C]FL155, see: ENR 1.10
NUBLI

51°21'31"N 019°53'16"E

33728.2660110100 ↓ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL155,
15795patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL155, see: ENR 1.10
BAGAP

51°36'00"N 019°45'42"E

33711.5660110100 ↓ 18.5NIL
15795
[C]
GIPOS

51°41'54"N 019°42'36"E

33711.9660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
ŁÓDŹ

VOR/DHE (LDZ) 51°48'00"N 019°39'22"E

33924.6660110100 ↓ 18.5NIL
15995
[C]
VALUD

52°00'43"N 019°33'08"E

33964.1660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
PENEX

52°33'47"N 019°16'38"E

33814.8660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
VAVEK

52°41'24"N 019°12'46"E

33845.8660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
NASOK

53°05'31"N 019°00'23"E

33811.5660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
BIBKA

53°11'27"N 018°57'18"E

33838.5660110100 ↓ 18.5NIL
15895
[C]
GRUDA

DVOR/DME (GRU)

53°31'16"N 018°46'53"E

33226.1660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
LODNI

53°44'13"N 018°37'29"E

33268.3660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
KARTUZY

VOR/DME (KRT)

54°17'59"N 018°12'29"E

33260.4660110100 ↓ 18.5NIL
15195
[C]
VAPOS

54°47'43"N 017°49'36"E

33121.9660110100 ↓ 18.5NIL
15195
[C]
DOMAG

54°58'28"N 017°41'08"E

33228.6660110100 ↓ 18.5NIL
15295
[C]
MOTAD

55°12'34"N 017°30'20"E

33152.5660110100 ↓ 18.5NIL
15195
[C]
PENOR

55°38'19"N 017°09'41"E

N191
USTIL

50°50'00"N 024°06'00"E

29681.366011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
11695100patrz: ENR 1.3
[C]
ROTIT

51°12'48"N 023°06'38"E

29654.566018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
195200patrz: ENR 1.3
[C]
SOMOX

51°28'05"N 022°26'35"E

29625.766018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245,
195200patrz: ENR 1.3.
[C]
RUTUK

51°35'08"N 022°07'28"E

29535.266018.5NIL
125140
[C]
LIMVI

51°44'42"N 021°41'08"E

124165.666029018.5NIL
285
[C]
SORIX

52°41'43"N 019°49'12"E

13636.866011018.5NIL
95
[C]
UNELO

52°57'33"N 019°29'31"E

13835.166011018.5NIL
95
[C]
LASGU

53°12'40"N 019°10'38"E

13843.466011018.5NIL
95
[C]
GRUDA

53°31'16"N 018°46'53"E

01379.4660150↓ 160↑ 18.5NIL
193145
[C]
KMIECIN

VOR (KMI)

54°12'05"N 019°08'42"E

N195
DIBED

49°53'18"N 023°03'30"E

14540.866013018.5NIL
125
[C]
MOSIR

50°12'25"N 022°46'30"E

1455.366013018.5NIL
125
[C]
TELDU

50°14'53"N 022°44'16"E

1459.066013018.5NIL
125
[C]
SUVEK

55°19'05"N 022°40'30"E

14521.966013018.5NIL
125
[C]
VELAX

50°29'20"N 022°31'14"E

14449.066013018.5NIL
125
[C]
NATEV

50°52'08"N 022°10'16"E

14420.866013018.5NIL
125
[C]
KRASI

51°01'48"N 022°01'19"E

14415.466013018.5NIL
125
[C]
VENES

51°08'56"N 021°54'38"E

1446.666013018.5NIL
125
[C]
DOTEX

51°12'01"N 021°51'44"E

14423.866013018.5NIL
125
[C]
OMAVA

51°23'02"N 021°41'17"E

14414.666066018.5NIL
125125
[C][C]
NAKER

51°29'49"N 021°34'49"E

14420.666013018.5NIL
125
[C]
XIMBA

51°39'21"N 021°25'40"E

131159.666013018.5NIL
95
[C]
SORIX

52°41'43"N 019°49'12"E

12470.366011018.5NIL
95
[C]
NASOK

53°05'31"N 019°00'23"E

12387.266025018.5CDR 1 na FL245 - FL440, patrz:
245Uwaga
[C]
UNDUK

53°34'34"N 017°58'35"E

12379.766025018.5NIL
245
[C]
OGRES

54°00'38"N 017°00'55"E

122111 766025018.5NIL
245
[C]
ELPOL

54°36'23"N 015°38'02"E

11550.666011018.5NIL
95
[C]
KOLOB

54°49'23"N 014°56'39"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0300-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
N744
TUSIN

49°50'51"N 018°34'22"E

212160.866018.5NIL
195200
[C]
NAVUR

51°00'47"N 019°54'40"E

21352.266018.5NIL
95100
[C]
EVINA

51°23'16"N 020°21'36"E

18748.166018.5NIL
195200
[C]
GESDU

51°48'39"N 020°30'13"E

18751.066018.5NIL
195200
[C]
ZABORÓWEK

DVOR/DME (WAR)

52°15'33"N 020°39'26"E

N746
BINKA

53°45'34"N 014°16'32"E

05059.966021018.5CDR 1 - H24 na FL195 - FL245/
195CDR 1 - H24 at FL195 - FL245
[C]
DEMUR

54°04'48"N 015°00'28"E

02137.566021018.5CDR 1- H24 na FL195 -FL245/
195CDR 1 - H24 at FL195 - FL245
[C]
BABEN

54°23'17"N 015°14'31"E

02164.666021018.5CDR 1 - H24 na FL195 - FL245/
195CDR 1 - H24 at FL195 - FL245
[C]
GORPI

54°55'00"N 015°39'18"E

N858
SUBI

VOR/DME (SUI) 52°22'47"N 014°35'08"E

05797.566011018.5FL285- FL460. niedostępna w
23795kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound.
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

05487.466011018.5FL285 - FL660. niedostępna w
24495kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound.
DEKUT

53°06'58"N 017°02'07"E

06479.966011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
24595kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound.
EBOGU

53°22'44"N 018°08'59"E

06544.966011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
24595kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound.
GRUDA

DVOR/DME(GRU) 53°31'16"N 018°46'53"E

06768.566011018.5NIL
95
[C]
OSKUD

53°43'03"N 019°45'43"E

06751.166011018.5CDR -H24 na FL95- FL145/
95CDR 1 - H24 at FL95 - FL145
[C]
TUROL

53°51'31"N 020°30'00"E

06768.766011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL145/
95CDR 1 - H24 at FL95 - FL145
[C]
LIMKO

54°02'30"N 021°30'00"E

068106.066011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL145/
95CDR 1 - H24 at FL95 - FL145
[C]
BOKSU

54°18'27"N 023°03'33"E

N869
TOMTI

50°57'11"N 015°17'36"E

24419.066018.5NIL
95100
[C]
IXURO

51°01'04"N 015°32'38"E

244138.166018.5NIL
95100
[C]
AGALU

52°28'17"N 017°23'08"E

24636.966018.5NIL
95100
[C]
UVIVI

52°28'17"N 017°23'08"E

24672.166018.5NIL
95100
[C]
BAXIS

51°48'31"N 018°51'50"E

24619.166018.5NIL
95100
[C]
SUBAX

51°51'57"N 019°07'30"E

24623.566018.5NIL
95100
[C]
REGVA

51°56'14"N 019°26'46"E

24635.666018.5NIL
95100
[C]
SOXER

52°02'38"N 019°56'06"E

24634.666018.5NIL
95100
[C]
KUKOP

52°08'52"N 020°24'38"E

22920.966018.5NIL
95100
[C]
ZABORÓWEK DVOR/DME(WAR)

52°15'33"N 020°39'26"E

05951.1660110200 ↑ 18.5CDR1,2,3, na FL 95-FL195 patrz
23995ENR 1.10, FL285-FL660;
[C]niedostępna w kierunku zachodnim/

CDR 1,2,3, at FL95-FL195 see: ENR 1.10, FL285-FL660; Not

available at FL285-FL660 westbound.
XATOG

52°27'35"N 021°19'56"E

05981.3660110100

18.5CDR1,2,3, na FL95-FL195 patrz
24095ENR 1.10, FL285-FL660;
[C]niedostępna w kierunku wschodnim/

CDR 1,2,3, at FL95-FL195 see: ENR 1.10, FL285-FL660; Not

available at FL285-FL660 eastbound.
BULEP

52°46'16"N 022°25'08"E

05939.266025018.5FL285-FL660; niedostępna w
239245kierunku wschodnim/
[C]260Not available eastbound at
FL285-FL660
BESOT

52°55'18"N 022°56'40"E

06069.866025018.5FL285-FL660; niedostępna w
240245kierunku wschodnim/
[C]260Not available eastbound at
FL285-FL660
RUDKA

52°32'24"N 015°24'41"E

N871
LAGAR

50°47'43"N 015°22'02"E

06653.166015018.5CDR 1-H24 na FL135-FL235/
135CDR 1-H24 at FL135-FL235
[C]
RUUB

50°58'23"N 016°04'02"E

06665.266015018.5CDR 1-H24 na FL135-FL235/
135CDR 1-H24 at FL135-FL235
[C]
MISKA

51°11'09"N 016°56'04"E

06646.366011018.5NIL
95
[C]
VAGSA

51°19'59"N 017°33'21"E

06637.266011018.5NIL
95
[C]
LUNUK

51°34'11"N 018°35'38"E

06639.666011018.5NIL
95
[C]
OKENO

51°40'37"N 019°04'53"E

06635.866011018.5CDR 1-H24 na FL95-FL135/ CDR
951-H24 at FL95-FL135
[C]
ABAKU

51°40'37"N 019°04'53"E

06642.066011018.5NIL
95
[C]
ŁÓDŹ

VOR/DME (LDZ) 51°48'00"N 019°32'22"E

05064.766011018.5NIL
22995100
[C]
KUKOP

52°08'52"N 020°24'38"E

04920.966011018.5NIL
23095100
[C]
ZABORÓWEK DVOR/DME(WAR) 52°15'33"N 022°39'26"E
03142.366021018.5
211195200
[C]
UVROB

52°34'01"N 021°01'18"E

03181.566021018.5CDR 1 na FL 195 - FL660
211195patrz: Uwaga/
[C]CDR 1 at FL 195 - FL560 see:
200Note
ASBIM

53°09'24"N 021°44'20"E

031127.466021018.5CDR 1 na FL 195 - FL660
211195patrz: Uwaga/
[C]CDR 1 at FL 195- FL660 see:
200Note
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW)

52°04'11"N 022°54'01"E

Uwagi/Notes
FL 195-FL 660MON - FRI0300-1000 (0700-0900) UTC1
FL96 - FL265MON - FRI1100-1300(1000-1200)UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
N983
DIBED

49°53'18"N 023°03'30"E

308162.866021018.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245.
127195patrz: ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]200FL195 - FL245.
see: ENR 1.10
VAGDU

50°52 20"N 021°21'52"E

308105.466021018.5CDR 1,2,3 na FL195 -
126195FL245.patrz: ENR 1.10/CDR
[C]2001,2,3 at FL195 - FL245.
see: ENR 1.10
ORVOG

51°29'44"N 020°13'45"E

30852.266021018.5CDR 1,2,3 na FL195 -
126195FL245.patrz: ENR 1.10/ CDR
[C]2001,2,3 at FL195 - FL245.
see: ENR 1.10
ŁÓDŹ

VOR/DHE (LDZ) 51°48'00"N 019°39'22"E

31776.866021018.5NIL
136195200
[C]
AMUTO

52°20'00"N 018°56'45"E

31638.466021018.5CDR 1 na FL245 - FL440?,
135195patrz: Uwaga; CDR 1,2,3 na
[C]FL195 - FL245, patrz ENR 1.10/ CDR 1 at FL245 - FL440, see:
200Note; CDR 1,2,3 at FL195 -
FL245, see: ENR 1.10
EMGIP

52°36'18"N 018°34'29"E

316161.466021018.5CDR 1 na FL245 - FL440 ?,
135195patrz: Uwaga; CDR 1,2,3 na
[C]FL195 - FL245, patrz ENR 1.10/ CDR 1 at FL245 - FL440, see:
200Note; CDR 1,2,3 at FL195 -
FL245, see: ENR 1.10
MAPEX

53°42'22"N 017°00'13"E

315134.366021018.5CDR 1 na FL245 - FL440 ?,
134195patrz: Uwaga; CDR 1,2,3 na
[c]FL195 - FL245, patrz ENR 1.10/ CDR 1 at FL245 - FL440, see:
200Note; CDR 1,2,3 at FL195 -
FL245, see: ENR 1.10
ELPOL

54°36'23"N 015°38'02"E

30946.866011018.5NIL
12995100
[C]
AMROR

54°53'24"N 015°05'50"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
P31
GOVEN

52°03'30"N 014°45'20"E

207124.966018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10. CDR 1 na FL
[C]100245 - FL380, patrz Uwaga/ CDR
1,2,3 at FL95-FL245, see: ENR
1.10. CDR 1 at FL 245 - FL380, see: Note
XERBI

53°01'56"N 015°40'16"E

207114.166018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10. CDR 1 na FL
[C]245 - FL380, patrz: Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR
1001.10. CDR 1 at FL 245 - FL380,
see: Note
LUXAL

53°54'56"N 016°32'35"E

20742.866018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10. CDR 1 na FL
[C]245 - FL380, patrz Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL95 - FL245, see: ENR
1001.10. CDR 1 at FL 245 - FL380,
see: Note
MALOX

54°14'39"N 016°52'53"E

04186.766011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
22195100patrz: ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]FL95 - FL245, see: ENR 1.10
VAPOS

54°47'43"N 017°49'36"E

03365.166011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
21395100patrz: ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]FL95 - FL245, see: ENR 1.10
KUNER

55°15'31"N 018°26'53"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 380MON-FRI0000-1000 (0700-0900)UTC1
1 - patrz GEN 2.1
P139
SUPAK

49°18'13"N 019°47'59"E

023240.466029018.5NIL
285
[C]
ULGOS

51°12'55"N 021°22'18"E

02375.466029018.5NIL
265
[C]
IRDEB

51°48'38"N 021°53'32"E

02443.866029018.5NIL
235
[C]
GERVI

52°09'19"N 022°12'03"E

P150
CZEMPIN

VOR/DME (CZE) 52°07'50"N 016°43'38"E

07751.066011018.5NIL
95
[C]
DIPKI

52°12'10"N 017°27'46"E

07721.566011018.5NIL
95
[C]
TENVO

52°13'54"N 017°46'27"E

07715.666011018.5NIL
95
[C]
OBOKU

52°15'08"N 018°00'00"E

07845.366011018.5NIL
95
[c]
PEVUM

52°18'34"N 018°39'27"E

07819.866011018.5NIL
95
[C]
AMUTO

52°20'00"N 018°56'45"E

08119.366011018.5NIL
95
[C]
DOSIX

52°20'53"N 019°13'39"E

08137.466011018.5NIL
95
[C]
BIMPA

52°22'28"N 019°46'29"E

P193
KELEL

49°18'49"N 020°10'31"E

312193.666029018.5Niedostępna na FL285-FL335 w
131285godzinach 0500-2000UTC/Not
[1300Available at FL285-FL335
between 0500-2000 UTC
ELGOX

50°33'53"N 018°18'03"E

311117.466029018.5Niedostępna na FL285-FL335 w
130285godzinach 0500-2000UTC/
[C]Not Available at FL285-FL335
300between 0500-2000 UTC
TREBNI

VOR/DME (TRZ)

51°18'29"N 017°06'52"E

P733
TOMTI

50°57'11"N 015°17'36"E

03495.366011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245 see: ENR 1.10
DIMEX

51°37'50"N 016°07'43"E

03340.066011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95 - FL245 see: ENR 1.10
AKAPI

51°55'12"N 016°28'22"E

03329.266021018.5NIL
195
[C]
CZEMPIN

VOR/DME (CZE)

52°07'50"N 016°43'38"E

03183.666025018.5CDR 1 Patrz: Uwaga./
245CDR 1 see: Note
[C]
ATMIR

52°47'16"N 017°27'48"E

03180.366025018.5CDR 1 patrz: Uwaga./
245CDR 1 see: Note
[C]
EBOGU

53°22'44"N 018°08'59"E

03430.566013018.5NIL
125
[C]
GODMA

53°35'40"N 018°26'04"E

03420.266013018.5NIL
125
[C]
LODNI

53°44'13"N 018°37'29"E

02961.966013018.5CDR 1,2,3 na FL125 - FL195
125patrz: ENR 1.10/ CDR 1,2,3 at
[C]FL 125 - FL195 see: ENR 1.10
KMIECIN
VOR (KMI)

54°12'05"N 019°08'42"E

01150.566025018.5NIL
191125260
[C]
IPLIT

54°38'16"N 019°21'20"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
P746
LUGOL

49°12'20"N 022°44'17"E

30888.266029018.5NIL
127265300
[C]
ODRAP

49°44'31"N 021°50'28"E

30755.366029018.5NIL
127265300
[C]
INDAD

50°04'29"N 021°16'06"E

30796.466029018.5NIL
126265300
[C]
JEDOW

VOR/DHE (JED)

50°38'50"N 020°15'04"E

P851
ABERO

52°13'40"N 023°12'32"E

25869.4660110 ↑ 18.5NIL
07695100
[C]
GERVI

52°09'19"N 022°12'03"E

26713.8660110 ↑ 18.5NIL
08795100
[C]
NEPOX

52°09'33"N 021°59'57"E

27292.4660210 ↑ 18.5NIL
092195200
[C]
ZABORÓWEK

DVOR/DME (W∆ R) 52°15'33"N 020°39'26"E

09761.5660110 ↑ 18.5NIL
95
[C]
BIMPA

52°27'06"N 019°10'18"E

09741.9660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL245 - FL440, patrz: Uwaga/CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see: ENR 1.10, CDR 1 FL245-FL440 see: Note
VEMAL

52°27'06"N 019°10'18"E

09781.1660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL245 - FL440, patrz Uwaga/CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see: ENR 1.10,CDR 1 FL245-FL440 see: Note
MOLIL

52°35'32"N 018°00'00"E

09666.3660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL245 - FL440, patrz Uwaga/CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see: ENR 1.10,CDR 1 FL245-FL440 see: Note
IDEXU

52°41'50"N 017°02'10"E

09582.3660110 ↑ 18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL245 - FL440, patrz Uwaga/CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see: ENR 1.10,CDR 1 FL245-FL440 see: Note
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0800-1000 (0700-0900)UTC1
1 - patrz GEN 2.1
P861
RASAN

51°00'50"N 015°05'41"E

20619.566018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR 1.10
REMVU

51°09'56"N 015°13'57"E

20671.566018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL248 see:
ENR 1.10
LATAG

51°43'18"N 015°44'48"E

20838.366018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR 1.10
ERNOX

52°01'36"N 016°01'14"E

20663.366018.5NIL
245260
[C]
GINOK

52°31'35"N 016°28'44"E

20875.666018.5CDR 1 na FL245 - FL440, Patrz:
245Uwaga/
[C]260CDR 1 at FL245-FL440 see:
Note
DEKUT

53°06'58"N 017°02'07"E

20848.966018.5CDR 1 na FL245 - FL440, patrz:
245Uwaga/
[C]260CDR 1 at FL245-FL440 see:
Note
ODLOT

53°29'46"N 017°24'14"E

207103.966026018.5CDR 1 na FL245 - FL440, patrz:
245Uwaga
[C]CDR 1 at FL245-FL440 see:
Note
KARTUZY

VOR/DME (KRT) 54°17'59"N 018°12'29"E

03283.766026018.5NIL
212245250
[C]
RANOK

54°54'46"N 018°57'30"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
Q10
PADKA

49°56'02"N 018°17'00"E

23666.766018.5NIL
95100
[C]
LUVOD

50°36'53"N 019°05'39"E

23687.066018.5NIL
95100
[C]
DODOD

54°36'53"N 020°09'31"E

2367.566018.5NIL
95100
[C]
JEDOW

VOR/DME (JED) 50°38'50"N 020°15'04"E

T174
KORUP

51°34'59"N 014°44'17"E

25471.566018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz.
95100ENR 1.10/CDR 1,2,3 at FL95-
[C]FL245 see: ENR 1.10
LATAG

51°43'18"N 015°44'48"E

256158.266018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz.
95100ENR 1.10/CDR 1,2,3 at FL95-
[C]FL245 see: ENR 1.10
INDIG

51°59'48"N 018°00'00"E

25793.466018.5CDR 1 H-24 na FL95-FL135/
95100CDR 1 H-24 at FL95-FL135
[C]
DIBLO

52°07'47"N 019°20'39"E

25736.566018.5CDR 1 H-24 na FL95-FL135/
95100CDR 1 H-24 at FL95-FL135
[C]
LOLSI

52°10'39"N 019°52'17"E

25754.566018.5NIL
95100
[C]
ZABORÓWEK

DVOR/DME (WAR)

52°15'33"N 020°39'26"E

06766.266011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL195
24895patrz: ENR 1.10, CDR 3 na
[C]FL285 - FL660/CDR 1,2,3 at
100FL95-FL245 see: ENR 1.10,CDR
3 FL285-FL660
TEVGU

24°26'17"N 021°35'04"E

06867.766011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL195
24895patrz: ENR 1.10, CDR 3 na
[C]FL285 - FL660/
100CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR 1.10,CDR 3 FL285-FL660
TOXAR

52°36'48"N 022°32'20"E

06697.166011018.5FL285-FL660 niedostępna w
24995kierunku zachodnim/
[C]100Unavailable westbound at FL285-FL660
RUDKA

52°51'05"N 023°55'19"E

T205
BAREX

50°53'40"N 018°44'18"E

26874.466011018.5CDR 1,2,3 na FL85-FL285
10695patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL285 - FL660 patrz. Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
100ENR 1.10,CDR 1 at FL285-
FL660 see:Note
INRUD

51°08'53"N 017°45'24"E

28810.566011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL285
10695patrz: ENR 1.10, CDR 1 na
[C]FL285 - FL660 patrz. Uwaga/CDR 1,2,3 at FL95-
100FL245 see: ENR 1.10,CDR 1 at
FL285-FL660 see:Note
GOMOR

51°11'00"N 017°37'02"E

28837.866011018.5NIL
10995100
[C]
TREBNI

VOR/DME (TRZ)

51°18'29"N 017°06'52"E

29431.566018.5NIL
95100
[C]
SOVAM

51°26'25"N 016°42'52"E

29445.866018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95100patrz: ENR 1.10/CDR 1,2,3 at
[C]FL95-FL245 see: ENR 1.10
DIMEX

51°37'50"N 016°07'43"E

29415.166018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR 1.10
LOLKO

51°41'33"N 015°56'06"E

29352.866018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,
95100patrz: ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR 1.10
EVGAG

51°54'23"N 015°15'09"E

29338.166018.5NIL
95100
[C]
GOVEN

52°03'30"N 014°45'20"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 660MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
T672
UNVOX

52°03'51"N 015°31'35"E

06885.166011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na FL
[C]245 - FL380, patrz: Uwaga/ CDR 1,2,3 at FL 95-FL 245 see: ENR 1.10.

CDR 1 at FL245- FL 380 see: Note

RAVAG

53°45'03"N 016°44'56"E

06950.666011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10, CDR 1 na FL
[C]245 - FL380, patrz: Uwaga/CDR 1,2,3 at FL 95-FL 245 see: ENR 1.10,

CDR 1 at FL245- FL 380 see: Note

OSMOV

52°03'30"N 017°28'55"E

06727.666011018.5NIL
95
[C]
RATOR

53°57'49"N 017°52'50"E

06886.966011018.5NIL
95
[C]
KMIECIN

VOR (KMI)

54°12'05"N 019°08'42"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 380MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
T709
BAVOK

50°00'10"N 018°11'43"E

04834.366011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
22895kierunku zachodnimi
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
LURAD

50°11'31"N 018°34'28"E

04831.966011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
22895kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
BANET

50°21'59"N 018°55'45"E

04819.866011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
22995kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
KatOWICE

NDB(KTC)

50°28'27"N 019°09'01"E

07215.166011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
25295kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
MOKOS

50°30'26"N 019°21'22"E

07223.566011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
25295kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
GIRLU

50°33'30"N 019°40'39"E

07215.666011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
25295kierunku zachodnim/Not
[C]100available at FL 285-FL660
westbound
OKTOR

50°35'31"N 019°53'29"E

07218.766011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
25295kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
KURON

50°37'54"N 020°08'53"E

0727.566011018.5FL285 - FL660 niedostępna w
25295kierunku zachodnim/
[C]100Not available at FL 285-FL660
westbound
JEDOW

VOR/DME (JED)

50°38'50"N 020°15'04"E

T710
LOLKA

49°13'12"N 020°06'00"E

31042.328513018.5CDR 1 - H24 na FL 115-
129115120FL 245/CDR 1 H-24 at
[C]FL 115-FL245
JABŁONKA

VOR/DME (JAB)

49°28'58"N 019°40'43"E

31580.628511018.5CDR 1 - H24 na FL 115-
13495FL 245/
[C]100CDR 1 H-24 at
FL 115-FL 245
IBEKA

50°01'40"N 018°56'30"E

31443.566011018.5NIL
13495100
[C]
ORSOX

50°19'11"N 018°32'14"E

31430.866011018.5NIL
13495100
[C]
MAPIK

50°31'34"N 018°14'51"E

31436.766011018.5NIL
13495100
[C]
SABAB

50°46'13"N 017°53'57"E

31421.266011018.5NIL
13495100
[C]
APTAS

50°54'41"N 017°14'45"E

31438.466011018.5NIL
13395100
[C]
NUDRO

51°09'55"N 017°19'32"E

31321.766011018.5NIL
13395100
[C]
TREBNI

VOR/DME (TRZ)

51°18'29"N 017°06'52"E

30214.466011018.5NIL
12295200
[C]
BUDIR

51°22'59"N 016°56'44"E

30216.766011018.5NIL
12195100
[C]
VELAB

51°28'11"N 016°44'56"E

30134.666011018.5CDR 1,2,3 na FL 95 - FL 245
12195100patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL 95-FL 245 see:
ENR 1.10
KULUV

51°38'52"N 016°20'21"E

30148.966011018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
12195100patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL 95-FL 245 see:
ENR 1.10
OLUMA

51°53'48"N 015°45'22"E

30196.566011018.5CDR 1,2,3 na FL 95 - FL245
12095100patrz ENR 1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL 95-FL 245 see:
ENR 1.10
SUBI

VOR/DME (SUI)

52°22'47"N 014°35'08"E

T714
BALOS

50°16'32"N 019°39'30"E

101104.128518.5NIL
95110
[C]
MAPIK

50°31'34"N 018°14'51"E

10957.566018.5NIL
95110
[C]
ATMEV

50°43'59"N 017°30'11"E

11029.066018.5NIL
95110
[C]
XELET

50°50'15"N 017°07'33"E

10947.566018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL175/
95110CDR 1 H24 at FL 95- FL 175
[C]
GODLO

51°00'14"N 016°30'15"E

10948.066018.5NIL
95110
[C]
NOSKU

51°10'07"N 015°52'17"E

10968.866018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10/
[C]110CDR 1,2,3 at FL95 - FL245 see
ENR 1.10/
LASIS

51°24'25"N 014°57'42"E

T720
REGLI
50°01'49"N 017°59'44"E
35635.666018.5CDR 1 na FL285 - FL660 patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL 285-FL 660
see:Note
UPKIS

50°21'01"N 017°59'54"E

356126.666018.5CDR 1 na FL285 - FL660 patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL 285-FL 660
see:Note
MIXAT

51°29'18"N 018°00'29"E

356122.866018.5CDR 1 na FL285 - FL660 patrz:
285Uwaga/
[C]300CDR 1 at FL285-FL 660 see:
Note
MOLIL

52°35'32"N 018°00'00"E

02210.666029018.5CDR 1 na FL285 - FL660 patrz:
285Uwaga/
[C]CDR 1 at FL 285-FL 660 see:
Note
ATKUN

52°40'38"N 018°04'12"E

022105.366029018.5CDR 1 na FL285 - FL660 patrz:
285Uwaga/
[C]CDR 1 at
FL 285-FL660 see: Note
GRUDA

DVOR/DME (GRU)

53°31'16"N 018°46'53"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 660MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
T727
DENKO

52°49'01"N 015°49'57"E

24691.066018.5NIL
285300
[C]
DELIR

53°04'50"N 017°06'49"E

249154.166018.5NIL
285300
[C]
GONTU

53°29'44"N 019°19'07"E

24981.466018.5NIL
285300
[C]
ELKAR

53°41'54"N 020°30'00"E

251163.166018.5NIL
285300
[C]
SUWAŁKI

DVOR/DME (SUW)

54°04'11"N 022°54'01"E

T738
GOVRI

50°06'25"N 021°01'54"E

26533.166018.5CDR 1- H24 na FL95-
95100FL 235/
[C]CDR 1- H24 at FL95-FL 235
ORTEB

50°06'08"N 020°34'11"E

26547.066018.5NIL
95100
[C]
KRAKÓW

NDB(KRW)

50°05'44"N 019°54'46"E

26060.466018.5NIL
95100
[C]
LUVOD

50°13'45"N 019°05'39"E

26041.066018.5NIL
95100
[C]
ORSOX

50°19'11"N 018°32'14"E

27831.166018.5NIL
95100
[C]
NUMBA

50°22'32"N 018°06'31"E

29090.266018.5NIL
95100
[C]
OLMUK

50°42'01"N 016°56'32"E

26965.566018.5NIL
95100
[C]
DINOV

50°55'43"N 016°05'08"E

30040.066018.5NIL
95100
[C]
EKSEK

51°07'42"N 015°36'39"E

30154.966018.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245
95patrz: ENR 1.10/
[C]100CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR1.10
LASIS
51°24'25"N 014°57'42"E
Y210
PEKOT

50°23'18"N 017°26'36"E

141205.266011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz
95ENR1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR1.10
OLUMA

51°53'48"N 015°45'22"E

11480.566011018.5CDR 1,2,3 na FL95-FL245 patrz
95ENR1.10/
[C]CDR 1,2,3 at FL95-FL245 see:
ENR1.10
ARSAP

52°13'41"N 014°42'45"E

Y225
BODLA

53°16'33"N 014°24'36"E

077136.666029018.5CDR 1 na FL285 - FL380 patrz:
285Uwaga/
[C]CDR 1 at FL 285-FL380 see:
Note
ARKUG

53°30'24"N 016°50'18"E

078194.966029018.5CDR 1 na FL285 - FL380 patrz:
285Uwaga/
[C]CDR 1 at FL285-FL380 see:
Note
OSKUD

53°43'03"N 019°45'43"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 380MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
Z72
KARTUZY

VOR/DME (KRT)

54°17'59"N 018°12'29"E

185108.066026018.5NIL
245
[C]
KUNER

55°15'31"N 018°26'53"E

Z80
TILAV

54°24'59"N 015°00'00"E

21469.966018.5CDR 1 - H24 na FL195 - FL245/
195200CDR 1-H24 at FL 195-FL245
[C]
GORPI

54°55'00"N 015°39'18"E

Z121
NETIR

49°41'41"N 018°42'32"E

06848.766011018.5CDR 1 - H24 na FL95 - FL225/
95CDR 1-H24 at FL 95-FL 225
[C]
GIXOL

49°49'45"N 019°21'07"E

06841.366011018.5NIL
95
[C]
SKAVI

49°56'25"N 019°54'00"E

Z169
BABKO

49°36'42"N 019°28'10"E

359188.866029030018.5CDR 1 patrz: Uwaga/
179285CDR 1 see: Note
[C]
EVGUR

51°18'22"N 019°36'45"E

35955.066029030018.5CDR 1 patrz: Uwaga/
179285CDR 1 see: Note
[C]
ŁÓDŹ

VOR/DME (LDZ) 51°48'00"N 019°39'22"E

07224.166011010018.5NIL
25295
[C]
XALUR

51°51'19"N 022°12'03"E

072155.266011010018.5NIL
25395
[C]
GERVI

52°09'19"N 022°12'03"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 600MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
Z717
BODLA

53°16'33"N 014°24'36"E

045348.366029018.5CDR 1 na FL285 - FL380 patrz:
285Uwaga/
[C]CDR at FL 285-FL 380 see:Note
KUNER

55°15'31"N 018°26'53"E

Uwagi/Notes
FL 285-FL 380MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz GEN 2.1
Z491
BODLA

53°16'33"N 014°24'36"E

06733.566011010018.5NIL
24795
[C]
ROVEK

53°22'44"N 014°52'54"E

06731.966011010018.5NIL
24795
[C]
CHOCIWEL

NDB(CHO)

53°28'31"N 015°19'59"E

15930.966011018.5NIL
95
[C]
BEDAM

53°44'23"N 015°11'32"E

15939.866011018.5NIL
95
[C]
DEMUR

54°04'48"N 015°00'28"E

15823.266011018.5CDR 1 -H24 na FL95-FL245
95CDR 1- H24 at FL 95-FL 245
[C]
XELOL

54°16'39"N 014°53'42"E

15736.166011018.5CDR 1- H24 na FL95- FL245
95CDR 1- H24 at FL 95-FL 245
[C]
EKRON

54°35'01"N 014°42'34"E

15727.966011018.5CDR 1 - H24 na FL95 -
95FL245/CDR 1-H24 at FL 95-FL
[C]245
POKEN

54°49'11"N 014°33'51"E

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 marca 2013 r.