Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.111

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 32
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) zmianę desygnatora segmentu GOTIX - LIMVI drogi P866 na L621;
2) zmianę desygnatora segmentu LIMVI - OLILA - GRU drogi N191 na L621;
3) zmianę desygnatora segmentu SOPJX - LIMVI drogi NI95 naN191;
4) zmianę desygnatora segmentu GRU - SORIX drogi L621 naN191;
5) zmianę desygnatora segmentu SORIX - XIMBA - DIBED drogi L621 na N195;
6) zmianę w sieci stałych dróg lotniczych;
Oznaczenie AWY

Znaczący punkt nawigacyjny

Init Mag

Tek

(°)

Dist

(km)

Granice pionowe {FL)Klasyfikacja przestrzeniKierunek poziomów przelotówWID

(km)

Uwagi
MNM FL

Odd

MNM FL

Even

1234567
N191
USTIL

50°50'00"N 024°06'00"E

296

116

81.3460

95

[C]

110

100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL245,patrz: ENR 1.3.
ΔROTIT

51°12'48"N 023°06'38"E

29654.5460

195

[C]

200

18.5CDR 1,2,3 na FL195 – FL245, patrz: ENR 1.3.
ΔSOMOX

51°28'05"N 022°26'35"E

29625.7460

195

[C]

200

18.5CDR 1,2,3 na FL195 - FL245, patrz: ENR 1.3.
ΔRUTUK

51°35'08"N 022°07'28"E

29535.2460

125

[C]

140

18.5NIL
ΔLIMVI

51°44'42"N 021°41'08"E

124165.6460

285

[C]

290

18.5NIL
ΔSORIX

52°41'43"N 019°49'12"E

13836.8460

95

[C]

110

18.5NIL
ΔUNELO

52°57'33"N 019°29'31"E

13835.1460

95

[C]

110

18.5NIL
ΔLASGU

53°12'40"N 019°10'38"E

13843.4460

95

[C]

110

18.5NIL
ΔGRUDA

53°31'16"N 018°46'53"E

013

193

794460

145

[C]

150↓ 160↑ 18.5NIL
ΔKMIECIN

VOR (KMI)

54°12'05"N 019°08'42"E

1234567
N195
DIBED

49°53'18"N 023°03'30"E

14540.8460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔMOSIR

50°12'25"N 022°46'30"E

1455.3460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔTELDU

50°14'53"N 022°44'16"E

1459.0460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔSUVEK

50°19'05"N 022°40'30"E

14521.9460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔVELAX

50°29'20"N 022°31'14"E

14449.0460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔNATEV

50°52'08"N 022°10'16"E

14420.8460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔKRASI

51°01'48"N 022°01'19"E

14415.4460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔVENES

51°08'56"N 021°54'38"E

1446.6460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔDOTEX

51°12'01"N 021°51'44"E

14423.8460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔOMAVA

51°23'02"N 021°41'17"E

14414.6460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔNAKER

51°29'49"N 021°34'49"E

14420.6460

125

[C]

130

18.5NIL
ΔXIMBA

51°39'21"N 021°25'40"E

131159.6460

95

[C]

110

18.5NIL
ΔSORIX

52°41'43"N 019°49'12"E

12470.3460

95

[C]

110

18.5NIL
ΔNASOK

53°05'31"N 019°00'23"E

12387.2460

245

[C]

250

18.5CDR 1 na FL245 - FL440, patrz: Uwaga
ΔUNDUK

53°34'34"N 017°58'35"E

12379.7460

245

[C]

250

18.5NIL
ΔOGRES

54°00'38"N 017°00'55"E

122111.7460

245

[C]

250

18.5NIL
ΔELPOL

54°36'23"N 015°38'02"E

11550.6460

95

[C]

110

18.5NIL
KOLOB

54°49'23"N 014°56'39"E

Uwagi/Notes
FL 245-FL 440MON-FRI0800-1000 (0700-0900) UTC1
1 - patrz/see GEN 2.1
1234567
L621
GOTIX

50°01'18"N 023°12'43"E

32927.3460

125

[C]

140

18 5NIL
ΔOSMAT

50°14'34"N 023°02'44"E

32649.2460

125

[C]

140

18.5NIL
ΔUREKO

50°37'46"N 022°42'31"E

32520.2460

95

[C]

100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL168 patrz: ENR 1.3.
ΔNEVAP

50°47'13"N 022°33'58"E

32527.2460

95

[C]

100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL165 patrz: ENR 1.3.
ΔMONOV

50°59'54"N 022°22'19"E

32537.5460

95

[C]

100

18.5CDR 1,2.3 na FL95 - FL125 patrz: ENR 1.3.
ΔVADOL

51°17'23"N 022°06'09"E

32516.3460

95

[C]

100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL125 patrz: ENR 1.3.
ΔEGLON

51°25'00"N 021°59'05"E

32542.0460

95

[C]

100

18.5CDR 1,2,3 na FL95 - FL125 patrz: ENR

1.3.

ΔLIMVI

51°44'42"N 021°41'08"E

31449.3460

125

[C]

140

18.5NIL
ΔADURU

52°04'45"N 021°12'58"E

314922460

125

[C]

140

18.5NIL
ΔOLILA

52°42'16"N 020°19'42"E

30717.6460

95

[C]

100

18.5NIL
ΔMEBIV

52°48'36"N 020°08'02"E

30770.1460

95

[C]

100

18.5NIL
ΔSOMOR

53°13'37"N 019°21'00"E

30750.1460

95

[C]

100

18.5NIL
ΔGRUDA

53°31'16"N 018°46'53"E

299

118

148.6460

95

[C]

110↑ 100

18.5Powyżej FL 245 dostępna tylko w kierunku zachodnim
ΔMALOX

54°14'51"N 016°52'53"E

30391.3460

95

[C]

100

18.5NIL
ΔDEVEL

54°43'51"N 15°44'53"E

30235.7460

95

[C]

100

18.5NIL
LUSID

54°55'00"N 15°17'46"E

7) usunięcie stałej drogi lotniczej P866.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2012 r.