Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.9.86

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) zmianę granic poziomych stref TRA 23, TRA 24 oraz zmianę granic poziomych i pionowych stref TRA 23A i TRA 24A:
Granice poziomeGranice pionowe (AMSL)Okres aktywnościUwagi
EP TRA 23
1) 52°05'00"N 018°49'00"E
2) 52°09'18"N 019°11'12"E
3) 52°08'30"N 019°28'40"E
4) 51°55'50"N 019°26'50"E
5) 51°48'40"N 019°05'00"E
6) 51°58'15"N 018°47'45"E
1) 52°05'00"N 018°49'00"E
z wyłączeniem:
1) 52°04'27"N 019°16'20"E
2) 52°04'20"N 019°23'20"E
3) 51°55'30"N 019°21'30"E
4) 51°57'27"N 019°07'47"E
5) 52°00'02"N 019°17'31"E
1) 52°04'27"N 019°16'20"E
EP TRA 23A
1) 52°04'40"N 019°03'30"E
2) 52°04'27"N 019°16'20"E
3) 52°00'02"N 019°17'31"EFL 135
4) 51°57'27"N 019°07'47"E1.700m (5.500ft)
5) 51°58'30"N 019°00'20"E
1) 52°04'40"N 019°03'30"E
EP TRA 24FL135

1.700m (5.500ft)

Wymagane zezwolenie ATC

Zgodnie z AUP

Strefa kolizyjna z TMA WARSZAWA

Patrz ENR 2.3-1

1) 51°47'00"N 020°04'00"E
2) 51°36'40"N 020°24'00"E
3) 51°32'00"N 020°23'40"E
4) 51°22'40"N 020°15'00"E
5) 51°29'30"N 019°50'10"E
6) 51°35'20"N 019°45'00"E
1) 51°47'00"N 020°04'00"E
z wyłączeniem:
1) 51°42'20"N 020°O6'30"E
2) 51°40'00"N 020°10'30"E
3) 51°35'50"N 020°17'40"E
4) 51°33'57"N 020°15'09"E
5) 51°38'42"N 020°07'05"E
6) 51°39'45"N 020°00'13"E
1) 51°42'20"N 020°06'30"E
EP TRA 24A
1) 51°38'42"N 020°07'05"E
2) 51°33'57"N 020°15'09"E
3) 51°29'50"N 020°09'40"E
4) 51°38'00"N 019°56'00"E
5) 51°39'45"N 020°00'13"E
1) 51°38'42"N 020°07'05"E
2) wprowadzenie nowych granic MATZ EPMB:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościCzęstotliwość/ Znak wywoławczy/Język
1) 53°59'58"N 018°31'28"E
2) 54°03'20"N 018°51'59"E
3) 54°04'31"N 019°13'30"E
4) 54°05'20"N 019°28'50"E
5) 54°06'17"N 019°44'32"E
MATZ6) 54°07'00"N 019°57'00"E
MALBORK7) 53°55'30"N 019°57'00"E
(EPMB)8) 53°54'59"N 019°44'32"E
9) 53°54'30"N 019°30'30"E
10) 53°52'38"N 019°07'04"E
11) 53°51'21"N 018°51'23"E
12) 53°49'20"N 018°31'32"E
1) 53°59'58"N 018°31'28"E
1) 54°03'20"N 018°51'59"E1.350m (4.500ft)

GND

H24
MATZ

EPMB

2) 54°04'31"N 019°13'30"E 3) 53°52'38"N 019°07'04"E
A4) 53°51'21"N 018°51'23"E
1) 54°03'20"N 018°51'59"E
1) 53°59'58"N 018°31'28"EH24
MATZ2) 54°03'20"N 018°51'59"E1.350m (4.500ft)
EPMB3) 53°51'21"N 018°51'23"E1.050m (3.500ft)
B4) 53°49'20"N 018°31'32"EAMSL
1) 53°59'58"N 018°31'28"E
1) 54°04'31"N 019°13'30"EH24
MATZ2) 54°05'20"N 019°28'50"EFL095
EPMB3) 53°54'30"N 019°30'30"EGND
C4) 53°52'38"N 019°07'04"E
1) 54°04'31"N 019°13'30"E
1) 54°05'20"N 019°28'50"EH24
MATZ2) 54°06'17"N 019°44'32"EFL105
EPMB3) 53°54'59"N 019°44'32"E1.050m (3.500ft)
D4) 53°54'30"N 019°30'30"EAMSL
1) 54°05'20"N 019°28'50"E
1) 54°06'17"N 019°44'32"EH24
MATZ2) 54°07'00"N 019°57'00"EFL105
EPMB3) 53°55'30"N 019°57'00"E1.700m (5.500ft)
E4) 53°54'59"N 019°44'32"EAMSL
1) 54°06'17"N 019°44'32"E
3) zmianę dolnej granicy pionowej TSA08B z FL125 na FL135;
4) zmianę górnej granicy pionowej stref:
a) MATZ EPBY z poziomu FL125 na FL135,
b) MATZ EPTM z 1.050mAMSL (3.500ft) na 1.700mAMSL (5.500ft),
c) MATZ EPLY z 1.050mAMSL (3.500ft) na 1.700mAMSL (5.500ft),
5) zmianę górnej granicy pionowej CTR EPBY z poziomu FL125 na FL135;
6) wprowadzenie nowych granic poziomych Sektora D TMA EPPO:

SEKTOR D

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)52°58'51"N015°33'30"E
2)53°11'18"N016°34'37"E
3)53°07'15"N017°32'10"E
4)52°57'24"N017°33'21"E
5)52°52'24"N017°33'58"E
6)52°40'17"N018°00'00"E
7)51°59'48"N018°00'00"E
8)51°45'00"N017°40'42"E
9)51°37'03"N016°00'00"E
10)52°01'40"N015°38'26"E
11)52°10'46"N015°31'08"E
1)52°58'51"N015°33'30"E
7) wprowadzenie nowych granic TMA EPGD:

SEKTOR A

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)54°28'30"N018°28'30"E
2)54°26'56"N018°32'40"E
3)54°25'09"N018°47'50"E
4)54°23'00"N019°00'00"E
5)54°17'00"N019°08'00"E
6)54°09'00"N019°00'00"E
7)54°03'20"N018°51'59"E
8)53°59'58"N018°31'28"E
9)53°58'38"N018°23'30"E
10)54°15'00"N017°50'00"E
11)54°21'41"N017°50'00"E
12)54°23'23"N018°02'56"E
13)54°30'59"N018°01'09"E
14)54°35'50"N018°18'27"E
15)54°30'00"N018°23'00"E
1)54°28'30"N018°28'30"E

Dolna granica pionowa: 550m (1.804ft)

Górna granica pionowa: 1.050m (3.500ft)

SEKTOR B

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)54°41'01"N018°36'15"E
2)54°29'45"N018°55'23"E
3)54°23'00"N019°00'00"E
4)54°17'00"N019°08'00"E
5)54°09'00"N019°00'00"E
6)54°03'20"N018°51'59"E
7)53°59'58"N018°31'28"E
8)53°58'38"N018°23'30"E
9)54°15'00"N017°50'00"E
10)54°21'41"N017°50'00"E
11)54°33'58"N017°50'00"E
12)54°36'41"N017°59'38"E
13)54°40'42"N018°14'38"E
1)54°41'01"N018°36'15"E

Dolna granica pionowa: 1.050m (3.500ft)

Górna granica pionowa: 1.350m (4.500ft)

SEKTOR C

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)54°17'48"N017°20'06"E
2)54°25'55"N017°26'03"E
3)54°39'38"N017°36'11"E
4)54°47'20"N017°40'58"E
5)54°48'58"N018°23'09"E
6)54°47'24"N018°27'12"E
7)54°38'55"N018°49'50"E
8)54°32'37"N019°06'25"E
9)54°23'00"N019°00'00"E
10)54°17'00"N019°08'00"E
11)54°09'11"N019°16'02"E
12)54°04'31"N019°13'30"E
13)53°52'38"N019°07'04"E
14)53°51'21"N018°51'23"E
15)53°49'20"N018°31'32"E
16)53°48'02"N018°18'50"E
17)53°55'23"N017°59'25"E
18)54°04'14"N017°58'29"E
19)54°08'16"N017°51'28"E
20)54°10'32"N017°48'06"E
21)54°08'54"N017°34'03"E
1)54°17'48"N017°20'06"E

Dolna granica pionowa: 1.350m (4.500ft)

Górna granica pionowa: 2.000m (6.500ft)

SEKTOR D

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)54°17'48"N017°20'06"E
2)54°25'55"N017°26'03"E
3)54°39'38"N017°36'11"E
4)54°47'20"N017°40'58"E
5)54°48'58"N018°23'09"E
6)54°47'24"N018°27'12"E
7)54°38'55"N018°49'50"E
8)54°32'37"N019°06'25"E
9)54°23'00"N019°00'00"E
10)54°17'00"N019°08'00"E
11)54°09'11"N019°16'02"E
12)54°04'31"N019°13'30"E
13)53°52'38"N019°07'04"E
14)53°50'31"N019°05'56"E
15)53°38'35"N018°12'31"E
16)54°04'52"N017°02'01"E
17)54°10'49"N017°01'47"E
18)54°16'04"N017°03'29"E
1)54°17'48"N017°20'06"E

Dolna granica pionowa: 2.000m (6.500ft)

Górna granica pionowa: FL095

SEKTOR E

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)55°17'24"N018°23'53"E
2)54°54'46"N018°57'30"E
3)54°38'16"N019°21'20"E
4)54°27'20"N019°39'24"E
5)54°26'33"N019°52'06"E
6)54°19'18"N019°36'56"E
7)54°06'38"N019°29'32"E
8)54°05'20"N019°28'50"E
9)53°54'30"N019°30'30"E
10)53°50'31"N019°05'56"E
11)53°38'35"N018°12'31"E
12)54°04'52"N017°02'01"E
13)54°14'27"N016°35'04"E
14)54°31'06"N016°48'59"E
15)54°38'52"N016°55'29"E
16)55°13'15"N017°22'38"E
1)55°17'24"N018°23'53"E

Dolna granica pionowa: FL095

Górna granica pionowa: FL245

8) zmianę granic sektorów ACC:

Sektor EPWW D, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1)punkt przecięcia równoleżnika 51°30'42"N z granicą FIR
2)51°37'04"N016°00'14"E (REP NUTKI)
3)51°38'52"N016°20'21"E(REP KULUV)
4)51°42'00"N016°59'51"E(REP XIDNA)
5)51°43'48"N017°23'56"E (REP BESTO)
6)51°45'00"N017°40'42"E (REP BADNO)
7)52°42'48"N017°37'28"E
8)53°11'18"N016°34'37"E
9)punkt przecięcia równoleżnika 52°43'43"N z granicą FIR

dalej wzdłuż zachodniej granicy FIR do:

1) punktu przecięcia równoleżnika 51°30'42"N z granicą FIR

Sektor EPWW T, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1) punkt przecięcia równoleżnika 51°30'42"N z zachodnią granicą FIR

dalej wzdłuż zachodniej i południowej granicy FIR do

2)50°02'52"N018°05'52"E
3)50°25'08"N018°06'36"E
4)50°53'40"N018°44'18"E(REP BAREX)
5)51°29'18"N018°00'29"E(REP MIXAT)
6)51°45'00"N017°40'42"E(REP BADNO)
7)51°43'48"N017°23'56"E(REP BESTO)
8)51°42'00"N016°59'51"E(REP XIDNA)
9)51°38'52"N016°20'21"E(REP KULUV)
10)51°37'04"N016°00'14"E(REP NUTKI)
1)punkt przecięcia równoleżnika 51 30'42"N z zachodnią granicą FIR

Sektor EPWW G, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1)54°57'13"N015°55'53"E
2)54°13'51"N017°24'49"E
3)53°42'22"N017°00'13"E(REP MAPEX)
4)53°11'18"N016°34'37"E
5)52°42'48"N017°37'28"E
6)52°27'07"N019°48'33"E
7)52°35'51"N019°59'44"E(REP MOMEN)
8)52°42'16"N020°19'42"E(REP IDAKO)
9)53°00'00"N020°30'00"E
10)punkt przecięcia południka 020°30'00"E z północną granicą FIR dalej wzdłuż północnej granicy FIR do:
1)54°57'13"N015°55'53"E
9) wprowadzenie nowych dróg lotniczych:

"T/UT545"

123456789
Oznaczenie drogi lotniczejZnaczący punkt nawigacyjnyKierunek magnetyczny drogiDługość /km/Granice pionowe. Klasyfikacja przestrzeniMin.

Min

Szer. drogi lot.Uwagi
UT545ALUKA

CHOCIWEL NBD (CHO)

22593,9460

285

C

300
T545ALUKA

CHOCIWEL NBD (CHO)

22593,9285

95

C

100CDR1,2,3 na/at FL095-FL145
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.