Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.8.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 15
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) w opisie rejonu kontrolowanego lotniska Wrocław:
a) usunięcie opisu ogólnego,
b) wprowadzenie nowych granic TMA Wrocław:

"SEKTOR A

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)51°15'40''N016°23'22''E
2)51°28'33''N017°22'48''E
3)51°18'55''N017°34'40''E
4)50°54'41''N017°41'45''E
5)50°52'31''N017°30'00''E
6)50°49'28''N016°59'52''E
7)51°00'14''N016°30'15''E
1)51°15'40''N016°23'22''E

Górna granica: 2.000m (6.500ft) AMSL

Dolna granica: 650m (2.133ft) AMSL

SEKTOR B

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1)51°13'47''N016°14'39''E
2)51°30'49''N016°52'49''E
3)51°28'33''N017°22'48''E
4)51°18'55''N017°34'40''E
5)50°54'41''NO17°41'45''E
6)50°52'31''N017°30'00''E
7)50°49'28''N016°59'52''E
8)50°48'40''N016°52'03''E
9)50°57'57''N016°17'27''E
1)51°13'47''N016°14'39''E

Górna granica: FL125

Dolna granica: 2.000m (6.500ft) AMSL";

2) zmianę granic poziomych przestrzeni dla strefy oczekiwania dla lotniska Łódź/Lublinek w TMA Warszawa:
"1)51°52'53''N019°28'42''E
2)52°02'23''N019°43'19''E
3)51°59'44''N019°57'39''E
4)51°48'53''N020°03'04''E
5)51°42'44''N019°47'06''E
6)51°41'15''N019°39'O3''E
7)51°40'28''N019°34'58''E
8)51°40'30''N019°34'53''E
1)51°52'53''N019°28'42''E";
3) zmianę tytułu w ENR 2.1 - 9 punktu 3.7 w TMA Warszawa:

JEST: "Rejon kontrolowany sektora Warszawa"

POWINNO BYĆ: "Przestrzeń dla sektorów lotniska Mińsk Mazowiecki w TMA Warszawa";

4) wprowadzenie dodatkowego rejonu kontrolowanego lotniska Warszawa:

"SEKTOR

Granice poziome wyznacza linia łącząca punkty:

1)51°30'00''N021°15'50''E
2)51°29'22''N021°48'31''E
3)52°03'11''N022°13'32''E
1)51°30'00''N021°15'50''E

Granice pionowe: FL125 - FL245";

5) zmianę granic CTR Łódź:

"CTR Łódź

1)51°47'18''N019°05'05''E
2)51°54'08''N019°41'09''E
3)51°42'44''N019°47'06''E
4)51°41'15''N019°39'03''E
5)51°42'39''N019°30'43''E
6)51°37'16''N019°18'20''E
7)51°39'28''N019°09'31''E
1)51°47'18''N019°05'05''E

Granice pionowe: GND - 550m (1.804ft) AMSL";

6) wprowadzenie TMA Łódź:

"TMA ŁÓDŹ SEKTOR A

1)51°47'18''N019°05'05''E
2)51°51'21''N019°26'21''E
3)52°02'23''N019°43'19''E
4)51°59'44''N019°57'39''E
5)51°48'53''N020°03'04''E
6)51°42'44''N019°47'06''E
7)51°41'15''N019°39'03''E
8)51°42'39''N019°30'43''E
9)51°37'16''N019°18'20''E
10)51°39'28''N019°09'31''E
1)51°47'18''N019°05'05''E

Granice pionowe: 550m (1.804ft) - 1.700m (5.500ft) AMSL

TMA ŁÓDŹ SEKTOR B

1)51°47'45''N018°51'48''E
2)51°53'49''N018°52'03''E
3)52°02'23''N019°43'19''E
4)51°59'44''N019°57'39''E
5)51°48'53''N020°03'04''E
6)51°42'44''N019°47'06''E
7)51°41'15''N019°39'03''E
8)51°37'16''N019°18'20''E
9)51°39'28''N019°09'31''E
10)51°43'12''NO18°54'25''E
1)51°47'45''N018°51'48''E

Granice pionowe: 1.700m (5.500ft) AMSL - FL095

Klasa przestrzeni:C
Organ kierujący ruchem:TWR ŁÓDŹ
Znak wywoławczy:ŁÓDŹ WIEŻA
Języki:polski, angielski";
7) usunięcie punktów oczekiwania (AD 2 EPLL 7-2-1; AD 2 EPLL-7):

"CHARLIE, GOLF, MIKE, TANGO, ZULU";

8) korektę współrzędnych punktu oczekiwania:

"KILO - 51°43'43''N 019°48'38"E (południowa strona miejscowości Koluszki) ";

9) zmianę zapisów w AD 2 EPLL 7; 22. PROCEDURY LOTU:

"2.1. Doloty i odloty VFR (patrz AD 2 EPLL 7-2-1) do/z lotniska ŁÓDŹ/Lublinek odbywają się po następujących trasach:

Trasa VFR nr 1: punkt ALPHA 51°50'00"N 019°14'26''E (Nowy Adamów) - punkt NOVEMBER 51°44'02"N 019°22'32''E (żwirowisko) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek.

Trasa VFR nr 2: punkt PAPA 51°45'41"N 019°03'30''E (Przyrownica) - punkt NOVEMBER 51°44'02"N 019°22'32''E (żwirowisko) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek.

Trasa VFR nr 3: punkt KILO 51°43'43''N 019°48'38''E (południowa strona miejscowości Koluszki) - punkt SIERRA 51°41'25''N 019°26'36''E (stawy) - lotnisko ŁÓDŹ/Lublinek.

2.2. Przy dolotach wykonywanych do wysokości 550m AMSL po trasach wymienionych powyżej punktami nawiązania łączności z TWR EPLL są punkty: SIERRA, KILO, ALPHA, PAPA.

Dodatkowo punktem nawiązania łączności z TWR EPLL jest punkt OSCAR 51°53'11''N 019°34'05''E (Sosnowiec).";

10) usunięcie pozostałych tras dolotowych VFR w AD 2 EPLL 7; 22. PROCEDURY LOTU;
11) zmianę zapisu "Uwaga" w ENR 1.6-4 punkt 11:

"Uwaga: Zapis w punkcie 11.1 nie dotyczy TMA Rzeszów, TMA Szczecin, TMA Łódź oraz TMA Wrocław.";

12) zmianę granic sektorów ACC:

"Sektor EPWW D, wyznaczony linią tączącą następujące punkty:

1)punkt przecięcia równoleżnika 51°30'42'' z granicą FIR
2)51°38'52''N016°20'21''E(REP "KULUV")
3)51°42'00''N016°59'51''E(REP "XIDNA")
4)51°43'48''N017°23'56''E(REP "BESTO")
5)51°45'00''N017°40'42''E(REP "BADNO")
6)52°42'48''N017°37'28''E
7)52°51'00''N017°37'00''E(REP "MAGAN")
8)53°06'58''N017°02'07''E(REP "DEKUT")
9)53°11'18''N016°34'37''E
10)punkt przecięcia równoleżnika 52°43'43''N z granicą FIR dalej wzdłuż zachodniej granicy FIR do:
1)punktu przecięcia równoleżnika 51°30'42"N z granicą FIR

Sektor EPWW C, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1)51°45'00''N017°40'42''E(REP "BADNO")
2)51°29'18''N018°00'29''E(REP "MIXAT")
3)50°53'40''N018°44'18''E(REP "BAREX")
4)51°08'57''N019°06'43''E(REP "MAKOV")
5)51°29'45''N020°13'47''E
6)52°06'24''N020°19'13''E(REP "KUKOV")
7)52°27'07''N019°48'33''E
8)52°42'48''N017°37'28''E
1)51°45'00''N017°40'42''E(REP "BADNO")

Sektor EPWW G, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1)54°57'13''N015°55'53''E
2)54°13'51''N017°24'49''E
3)53°42'22''N017°00'13''E(REP "MAPEX")
4)53°11'18''N016°34'37''E
5)53°06'58''N017°02'07''E(REP "DEKUT")
6)52°51'00''N017°37'00''E(REP "MAGAN")
7)52°42'48''N017°37'28''E
8)52°27'07''N019°48'33''E
9)52°35'51''N019°59'44''E(REP "MOMEN")
10)52°42'16''N020°19'42''E(REP "IDAKO")
11)53°00'00''N020°30'00''E
12)punkt przecięcia południka 020°30'00'' z północną granicą FIR dalej wzdłuż północnej granicy FIR do:
1)54°57'13''N015°55'53''E

Sektor EPWW B, wyznaczony linią łączącą następujące punkty:

1) punkt przecięcia równoleżnika 52°43'43"N z granicą FIR
2)53°11'18''N016°34'37''E
3)53°42'22''N017°00'13''E(REP "MAPEX")
4)54°13'51''N017°24'49''E
5)54°57'13''N015°55'53''E
dalej wzdłuż północnej i zachodniej granicy FIR do:
1)punkt przecięcia równoleżnika 52°43'43''N z granicą FIR";
13) wprowadzenie nowych granic MATZ ŁASK:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościCzęstotliwość/Znak wywoławczy/Język
1)51°43'12''N018°54'25''EPatrz niżej
2)51°33'46''N019°32'12''E
3)51°30'37''N019°40'29''E
MATZ4)51°18'52''N019°34'50''E
ŁASK5)51°20'46''N019°25'13''EPatrzPatrzPatrz
(EPLK)6)51°28'16''N018°46'04''Eniżejniżejniżej
7)51°29'13''N018°40'49''E
8)51°40'38''N018°45'47''E
1)51°43'12''N018°54'25''E
1)51°43'12''N018°54'25''EH24
MATZ2)51°33'46''N019°32'12''E
EPLK3)51°20'46''N019°25'13''EFL0953128,500MHzPL,
A4)51°28'16''N018°46'04''EGNDŁask INFO1Eng2
1)51°43'12''N018°54'25''E
1)51°33'46''N019°32'12''EFL0953H24
MATZ2)51°30'37''N019°40'29''E762m128,500MHz
EPLK3)51°18'52''N019°34'50''E(2.500ft)Łask INFO1PL,
B4)51°20'46''N019°25'13''EAMSLEng2
1)51°33'46''N019°32'12''E
1)51°28'16''N018°46'04''EFL0953H24
MATZ2)51°29'13''N018°40'49''E762m128,500MHz
EPLK3)51°40'38''N018°45'47''E(2.500ft)Łask INFO1PL,
C4)51°43'12''N018°54'25''EAMSLEng2
1)51°28'16''N018°46'04''E
14) wprowadzenie nowych granic MATZ PRUSZCZ GDAŃSKI:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościCzęstotliwość/Znak wywoławczy/Język
1)54°15'26''N018°39'05''E
2)54°14'16''N018°49'38''E
MATZ3)54°13'00''N019°00'00''E550m
PRUSZCZCZ4)54°09'00''N019°00'00''E(1.804ft)
GDAŃSKI5)54°11'02''N018°41'02''EGND
(EPPR)6)54°11'45''N018°34'15''E
7)54°16'00''N018°35'08''E
1)54°15'26''N018°39'05''E
15) zmianę granic poziomych ATZ MIROSŁAWICE (Suplement 23/06):
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweCzas aktywnościUwagi
ATZ1)50°59'15''N016°48'01''E
MIROSŁAWICE2)50°57'45''N016°53'22''E
(EPMR)3)50°52'22''N016°51'56''E
4)50°47'29''N016°50'39''E
5)50°50'34''N016°28'59''E
6)50°56'28''N016°29l46''E
7)50°57'58''N016°36'32''E
1)50°59'15''N016°48'01''E
Sektor A
1)50°57'58''N016°36'32''E
2)50°52'22''N016°51'56''E
3)50°57'45''N016°53'22''E
4)50°59'15''N016°48'01''E
1)50°57'58''N016°36'32''E
Sektor B
1)50°50'34''N016°28'59''E
2)50°47'29''N016°50'39''E
3)50°52'22''N016°51'56''E
4)50°57'58''N016°36l32''E
5)50°56'28''N016°29'46''E
1)50°50'34''N016°28'59''E
16) zmianę granic poziomych strefy niebezpiecznej EP D54:
Nazwa i granice poziomeGórna granica Dolna granicaRodzaj ograniczeń lub zagrożeniaUwagi
EP D54 MIERZEJA
Linia łącząca następujące punkty:
1) 54°23'54,6''N018°59'50,4''EAktywność
2) 54°32'54,6''N019°06'38,4''Estrefy
3) 54°40'54,6''N019°12'50,4''Ezgodnie
4) 54°33'54,6''N019°23'07,8''Ez NOTAM
5) 54°27'54,6''N019°22'56,4''Ei AUP
6) 54°24'56,8''N019°21'49,7''E
7) 54°23'54,7''N019°19'41,5''E
1) 54°23'54,6''N018°59'50,4''E
17) wprowadzenie zmiany do ENR 5.1 punkt 4.6:

JEST: 4.6 ''Informacje o aktywności stref niebezpiecznych leżących w przestrzeni kontrolowanej są publikowane w NOTAM''.;

POWINNO BYĆ: 4.6 ''Informacje o aktywności stref niebezpiecznych są publikowane w NOTAM oraz w AUP.'';

18) wprowadzenie zmian do ENR 5.1.3 w tabeli strefy niebezpieczne, w kolumnie uwagi dla wszystkich poligonów:

POWINIEN BYĆ ZAPIS: ''Aktywność strefy zgodnie z NOTAM i AUP.'';

19) zmianę granic TSA 04:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 04EP TSA 04AZgodnie
1) 51°41'00''N021°44'00''Ez AUP
2) 51°57'40''N021°58'00''E
3) 52°02'00''N022°09'00''E
4) 52°00'00''N022°17'00''E
5) 51°56'00''N022°23'00''E
6) 51°55'00''N022°46'00''E
7) 51°48'56''N023°08'03''E
8) 51°22'35''N023°16'10''E
9) 50°50'33''N023°25'05''E
10)50°43'01''N022°52'25''E
11)50°40'10''N022°40'25''E
12)51°14'51''N022°08'35''E
13)51°25'00''N021°59'05''E
1)51°41'00''N021°44'00''E
EP TSA 04A
1)51°49'36''N022°06'15''E
2) 51°56'00''N022°23'00''E
3) 51°55'00''N022°46'00''EFL245
4) 51°20'44''N022°50'32''EGND
5) 51°18'28''N022°20'54''E
1) 51°49'36''N022°06'15''E
EP TSA 04EP TSA 04BZgodnie
1)51°41'00''N021°44'00''Ez AUP
2) 51°57'40''N021°58'00''E
3) 52°02'00''N022°09'00''EStrefa
4) 52°00'00''N022°17'00''EFL085kolizyjna
5) 51°56'00''N022°23'00''EGNDz TMA
6) 51°49'36''N022°06'15''EWarszawa
1)51°41'00''N021°44'00''EPatrz
EP TSA 04CENR2.3-1
1) 51°55'00''N022°46'00''E
2) 51°48'56''N023°08'03''EFL245
3) 51°22'35''N023°16'10''EGND
4) 51°20'44''N022°50'32''E
1) 51°55'00''N022°46'00''E
EP TSA 04D
1)51°18'28''N022°20'54''E
2) 51°20'44''N022°50'32''E
3) 51°22'35''N023°16'10''EFL245
4) 50°50'33''N023°25'05''E1.050m (3.500
5) 50°43'01''N022°52'25''Eft)
1) 51°18'28''N022°20'54''E
EP TSA 04E
1)51°14'51''N022°08'35''E
2) 51°18'28''N022°20'54''EFL165
3) 50°43'01''N022°52'25''E1.050m (3.500
4) 50°40'10''N022°40'25''Eft)
1) 51°14'51''N022°08'35''E
EP TSA 04F
1) 51°25'00''N021°59'05''E
2) 51°29'23''N022°15'48''E
3) 51°18'28''N022°20'54''EFL165
4) 51°14'51''N022°08'35''EGND
1) 51°25'00''N021°59'05''E
EP TSA 04G
1) 51°41'00''N021°44'00''E
2) 51°49'36''N022°06'15''E
3) 51°29'23''N022°15'48''EFL125
4) 51°25'00''N021°59'05''EGND
1)51°41'00''N021°44'00''E
20) zmianę granic TSA20:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 20EP TSA 20
1)54°12'04''N018°30'56''EWymaganeStrefa
2)54°11'45''N018°34'15''Ezezwoleniekolizyjna
3)54°11'02''N018°41'02''EATCz TMA
4)54°09'00''N019°00'00''EZgodnieGDAŃSK
5)54°03'20''N018°51'59''Ez AUPPatrz ENR
6)53°59'58''N018°31'28''E2.3-1
7)53°58'38''N018°23'30''E
8)54°02'00''N018°16'39''E
9)54°08'01''N018°27'54''E
1)54°12'04''N018°30'56''E
EP TSA 20A
1)54°02'00''N018°16'39''E
2)54°08'01''N018°27'54''E1.350m(4.500 ft)
3)53°59'58''N018°31'28''EGND
4)53°58'38''N018°23'30''E
1)54°02'00''N018°16'39''E
EP TSA 20BStrefa
1)54°12'04''N018°30'56''Elotów
2)54°11'45''N018°34'15''Etylko
3)54°11'02''N018°41'02''E1.700m(5.500 ft)dla
4)53°59'58''N018°31'28''EGNDAeroklubu
5)54°08'01''N018°27'54''EGdańskiego
1)54°12'04''N018°30'56''E
EP TSA 20C
1)54°11'02''N018°41'02''E1.700m(5.500 ft)
2)54°03'20''N018°51'59''EGND
3)53°59'58''N018°31'28''E
1)54°11'02''N018°41'02''E
EP TSA 20D1.700m(5.500ft)
1)54°11'02''N018°41'02''EGND
2)54°09'00''N019°00'00''E
3)54°03'20''N018°51'59''E
1)54°11'02''N018°41'02''E
21) zmianę granic TSA05:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 051)51°00'00''N020°47'35''EZgodnie
2) 51°17'37''N021°00'00''Ez AUP
3) 51°21'00''N021°23'59''E
4) 51°41'00''N021°44'00''E
5) 51°25'00''N021°59'05''E
6) 51°14'51''N022°08'35''E
7) 50°40'10''N022°40'25''E
8) 50°45'44''N021°57'21''E
9) 50°40'05''N021°50'20''E
10) 50°27'00''N021°42'59''E
11) 50°44'23''N020°36'42''E
1) 51°00'00''N020°47'35''E
EP TSA 05A
1)51°17'37''N021°00'00''EFL245
2) 51°21'00''N021°23'59''EGND
3) 50°53'49''N021°49'48''E
4) 51°00'00''N020°47'35''E
1)51°17'37''N021°00'00''E
EP TSA 05B
1) 51°00'00''N020°47'35''E
2) 50°53'49''N021°49'48''E
3) 50°45'44''N021°57'21''EFL245
4) 50°40'05''N021°50'20''E1.050m(3.500ft)
5) 50°27'00''N021°42'59''E
6) 50°44'23''N020°36'42''E
1) 51°00'00''N020°47'35''E
EP TSA 05C
1)51°21'00''N021°23'59''E
2) 51°41'00''N021°44'00''E
3) 51°25'00''N021°59'05''EFL125
4) 51°00'00''N021°43'59''E500m(1.640ft)
1) 51°21'00''N021°23'59''E
EP TSA 05D
1)51°00'00''N021°43'59''E
2) 51°25'00''N021°59'05''E
3) 51°14'51''N022°08'35''E
4) 50°40'10''N022°40'25''EFL125
5)50°45'44''N021°57'21''E500m(1.640ft)
6) 50°53'49''N021°49'48''E
1) 51°00'00''N021°43'59''E
22) zmianę granic TSA06:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 06EP TSA 06
EP TSA 06A
1)51°15'16''N017°39'20''E
2) 51°23'05''N018°10'44''E
3) 50°56'43''N018°51'18''E
4) 50°46'29''N019°06'46''E
5) 50°43'08''N018°30'36''E
6) 51°06'00''N017°42'09''E
1) 51°15'16''N017°39'20''E
EP TSA 06B
1)51°23'05"N018°10'44''E
2) 51°36'59''N019°12'31''E
3) 51°34'45''N019°36'37''E
4) 50°59'51''N019°39'12''E
5) 50°56'43''N018°51'18''E
1) 51°23'05''N018°10'44''E
EP TSA 06C
1) 50°56'43''N018°51'18''E
2) 50°59'51''N019°39'12''EFL285
3) 50°57'00''N 019°39'24''E1.050m(3.500ft)
4) 50°48'41''N019°31'57''E
5) 50°46'29''N019°06'46''E
1) 50°56'43''N018°51'18''E
23) usunięcie TSA34:
24) zmianę granic TSA44:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 441) 54°15'26''N018°39'05''E
2) 54°14'16''N018°49'38''EWymaganeStrefa
3) 54°13'00''N019°00'00''E1.700m(5.500ft)zezwoleniekolizyjna
4) 54°09'00''N019°00'00''E550m(1.804ft)ATCz TMA
5) 54°11'02''N018°41'02''EZgodnieGDAŃSK
6) 54°11'45''N018°34'15''Ez AUPPatrz ENR
7) 54°16'00''N018°35'08''E2.3-1
1) 54°15'26''N018°39'05''E
25) wprowadzenie nowego TSA48:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 48EP TSA 48
1) 54°23'13''N018°44'41''E
2) 54°25'09''N018°47'50''E
3) 54°23'00''N019°00'00''EZgodnie
4) 54°19'32''N018°58'31''Ez AUP
5) 54°17'50''N019o07'11''E
6) 54°13'00''N019°00'00''E
754°14'13''N018°49'33''E
8) 54°15'26''N018°39'05''E
1)54°23'13''N018°44'41''E
EP TSA 48A
1) 54°23'13''N018°44'41''E
2) 54°19'32''N018°58'31''E280m (919ft)
3) 54°14'16''N018°49'38''EGND
4) 54°15'26''N018°39'05''E
D54°23'13''N018°44'41''E
EP TSA 48B
1) 54°23'13''N018°44'41''E
2) 54°25'09''N018°47'50''E280m (919ft)
3) 54°23'00''N019°00'00''EGND
4) 54°19'32''N018°58'31''E
1) 54°23'13''N018°44'41''E
EP TSA 48C
1) 54°19'32''N018°58'31''E
2) 54°17'50''N019°07'11''E
3) 54°13'00''N019°00'00''E280m (919ft)
4) 54°14'16''N018°49'38''EGND
D54°19'32''N018°58'31''E
26) wprowadzenie nowego TSA47:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 47Okrąg o promieniu 2,7 NM (5 km) i środku o współrzędnych 51°12'50''N 017°26'07''EFL 105

GND

Wymagane zezwolenie ATC/Zgodnie z AUPTylko dla skoków spadochronowych/ Strefa kolizyjna z TMA WROCŁAW
27) zmianę granic TRA03:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweCzęstotliwość/Znak wywoławczy/ JęzykOkres aktywnościUwagi
EP TRA 03EP TRA 03A
1) 49°50'00''N019°20'00''E
2) 49°50'00''N018°50'00''E
3) 49°32'00''N018°52'00''E
4) 49°32'01''N019°09'20''EFL 225
5) 49°38'59''N019°20'42''EFL 95
6) 49°42'00''N019°21'00''E
1) 49°50'00''N019°20'00''E
EP TRA 03B
1) 49°38'59''N019°20'42''E
2) 49°32'00''N019°20'00''EFL 135
3) 49°32'01''N019°09'20''EFL 95
1)49°38'59''N019°20'42''E
28) wprowadzenie nowego TRA18:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweCzęstotliwość/Znak wywoławczy/ JęzykOkres aktywnościUwagi
EP TRA 18Okrąg o promieniu 5 km o środku w punkcie: 450m (1476 ft)135.175 MHz SOBIENIE RADIO PLZgodnie z AUPPrzestrzeń klasy G
51°57'09''N021°21'09''EGND
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

29) wprowadzenie nowych dróg:

''Q120, Q130, Q604, T/UT714, T/UT717, UT720, T/UT738, Z136, Z225, Z348

grafika

30) usunięcie warunkowości na odcinku GRU - GONTU (droga stała):

grafika

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.