Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2023 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2024.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2024 r.

UCHWAŁA Nr 4/2024
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2023 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.