Dz.Urz.KNF.2018.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 4/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) ogłasza się:
1) zakres tematyczny najbliższego egzaminu na maklera papierów wartościowych, którego termin został wyznaczony na dzień 24 marca 2019 r., określony w załączniku nr 1 do komunikatu;
2) zakres tematyczny najbliższego sprawdzianu umiejętności, którego termin został wyznaczony na dzień 24 marca 2019 r., określony w załączniku nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 24 MARCA 2019 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES TEMATYCZNY SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 24 MARCA 2019 R.