Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.2.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 lutego 1992 r.
w sprawie zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie meldunków zakładów społecznych służby zdrowia, informuje o zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (Mz L-4a) oznaczonych:
seria AB od numeru 0009301 do numeru 0009325

seria BG od numeru 0012022 do numeru 0012025

seria CH od numeru 0048126 do numeru 0048150

seria IB od numeru 0078651 do numeru 0078750

seria CA od numeru 0082876 do numeru 0082925

seria CA od numeru 0115401 do numeru 0115425

seria HC od numeru 0181376 do numeru 0181425

seria BA od numeru 0203151 do numeru 0203175

seria CH od numeru 0343226 do numeru 0343250

seria CH od numeru 0351526 do numeru 0352000

seria IA od numeru 0550276 do numeru 0550500

seria AG od numeru 0819826 do numeru 0819850

seria DE od numeru 0909501 do numeru 0910000

seria GD od numeru 1165037 do numeru 1165051

seria GI od numeru 1914801 do numeru 1914825

Zakłady pracy oraz oddziały ZUS w przypadku stwierdzenia próby realizacji zasiłków na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oznaczonych wyżej wymienionymi symbolami, powinny niezwłocznie wystapić do właściwej prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postepowania karnego, przesyłając równocześnie kopię tego wystąpienia do Departamentu Zasiłków w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.

W stosunku do przedkładających zaświadczenia na wymienionych wyżej drukach należy stosować zasady określone w § 4 zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (M.P. Nr 42, poz. 263).