Wyznaczenie osoby wykonującej zadania organizatora rozkładów lotów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2006.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 2006 r.

DECYZJA NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej zadania organizatora rozkładów lotów

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 180, poz. 1490), zarządza się, co następuje.
§  1.
Wyznacza się pana Grzegorza Wojciecha Jarczewskiego - syna Bolesława - do wykonywania, na czas nie dłuższy niż do 1 lipca 2006 r., zadań organizatora rozkładów lotów w następujących portach lotniczych:
1)
im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
2)
Gdańsk im. Lecha Wałęsy,
3)
Szczecin - Goleniów,
4)
Poznań - Ławica,
5)
Wrocław - Strachowice,
6)
Katowice - Pyrzowice,
7)
Kraków - Balice,
8)
Rzeszów - Jasionka.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*
______

* Niniejsza decyzja została poprzedzona decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1998 r., w sprawie wyznaczenia koordynatora czasów operacji w polskich portach lotniczych, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.