Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1998.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 lutego 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1998 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w czwartym kwartale 1997 r. wyniosło 1.182,77 zł.
W związku z tym, od 1 marca 1998 r. do 31 maja 1998 r.:
1)
zasiłek porodowy przysługuje w wysokości 177,42 zł (15% wyżej wymienionego wynagrodzenia),
2)
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 2.365,54 zł (200% wyżej wymienionego wynagrodzenia).

Od 1 marca 1998 r. wzrasta również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i wynosi 101,10 zł miesięcznie.