Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.2.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 1989 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia z dnia 14 kwietnia 1989 r.
w sprawie wysokości średniej płacy w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, za rok 1987 i 1988.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63), w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego komunikuję, co następuje:
Średnia płaca w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, wynosiła:

- za rok 1987 - kwotę 27.702 zł,

- za rok 1988 - kwotę 50.548 zł.