Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2012.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2012 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KGR1, KGR2 i KGR3 dla zakładów reasekuracji

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz. U. Nr 169, poz. 1330, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wysokości kwot KGR1, KGR2, KGR3, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji, wynoszą:
1. KGR1 - 3.400.000 euro;
2. KGR2 - 3.400.000 euro;
3. KGR3 - 3.400.000 euro.