Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2012.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2012 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3, KGR1, KGR2, T1 i T2 dla zakładów ubezpieczeń

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Wysokości kwot KG1, KG2, KG3, KGR1, KGR2, T1 i T2, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, wynoszą:
1) KG1 - 3.700.000 euro;
2) KG2 - 2.500.000 euro;
3) KG3 - 3.700.000 euro:
4) KGR1 - 3.400.000 euro;
5) KGR2 - 3.400.000 euro;
6) T1 - 61.300.000 euro;
7) T2 - 42.900.000 euro.