Wykaz typu kasy rejestrującej, który otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym musi odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2020.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu typu kasy rejestrującej, który otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym musi odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) ogłasza się wykaz typu kasy rejestrującej, który w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. otrzymał potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym musi odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPU KASY REJESTRUJĄCEJ, KTÓRY OTRZYMAŁ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. DO DNIA 31 MARCA 2020 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSI ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.ELZAB Zeta onlinePT 1/20202020-01-142025-01-16Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna