Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2024.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a w związku z art. 111 ust. 6fa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. otrzymały zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R. ZMIANĘ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA FUNKCJI I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaNumer zmiany potwierdzeniaData zmiany potwierdzeniaTermin obowiązywania zmiany potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
1234567
1.NOVITUS next ONLINEPT 16/2019ZPT 1/202407.03.202407.03.2029COMP Spółka Akcyjna
2.ELZAB

Mini online

PT 11/2019ZPT 2/202419.03.202419.03.2029COMP Spółka Akcyjna
3.POSNET ERGO ONLINEPT 20/2019ZPT 3/202426.03.202426.03.2029POSNET POLSKA Spółka Akcyjna