Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2024.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a w związku z art. 111 ust. 6fa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. otrzymały zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R. ZMIANĘ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA FUNKCJI I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaNumer zmiany potwierdzeniaData zmiany potwierdzeniaTermin obowiązywania zmiany potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
1234567
1.ELZAB Jota onlinePT 22/2019ZPT 8/20232023-11-212028-11-21Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna