Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2020.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.POSNET POSPAY ONLINEPT 37/20192019-10-032024-10-04"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna
2.vP1 FVPT 38/20192019-10-312022-12-31VL CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Euro-50TE MiniPT 39/20192019-11-042022-12-31TORELL - Danuta Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna
4.PERŁA TPT 40/20192019-11-042022-12-31EDATA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5.UPOS-FP20 ONLINEPT 41/20192019-11-052024-11-05Exorigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6.POSNET REVO ONLINEPT 42/20192019-11-122024-11-14"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna
7.POSNET NEO ONLINEPT 43/20192019-12-202024-12-23"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna