Wykaz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2023.93

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 października 2023 r.
w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych

Na podstawie art. 19 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) ustala się wykaz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych

Lp.Szczepienie finansowane ze środków publicznych przeciwTermin objęcia finansowaniem
1COVID-19 osobom po ukończeniu 18. roku życiaod dnia 1 grudnia 2023 r.
2GRYPIE osobom po ukończeniu 65. roku życia, w schemacie jednodawkowym realizowanym cyklicznie w każdym sezonie jesienno-zimowymod dnia 1 listopada 2023 r.
3PNEUMOKOKOM osobom po ukończeniu 65. roku życia, w schemacie jednodawkowymod dnia 1 listopada 2023 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).