Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2023.84

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) ustala się na dzień 25 września 2023 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia .

ZAŁĄCZNIK

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 września 2023 r.

Lp.Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowania
1.AbasaglarInsulinům glarginumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml10 wkładów 3 ml
2.Abilify MaintenaAripiprazolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu400 mg1 fiol. proszku + fiol. rozp.
3.Actilyse 10Alteplasumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji10 mg1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
4.Actilyse 20Alteplasumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji20 mg1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
5.Actilyse 50Alteplasumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji50 mg1 fiol. proszku + rozp. 50 ml
6.ActivelleEstradiolum + Norethisteronumtabletki powlekane1 mg + 0,5 mg28 tabl.
7.Actrapid PenfillInsulinum humanumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
8.Alvesco 160Ciclesonidumaerozol inhalacyjny, roztwór160 mcg/dawkę inh.1 poj. 120 dawek
9.ApidraInsulinum glulisinumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml1 fiol. 10 ml;

5 wkładów 3 ml;

5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

10.Asamax 500Mesalazinumtabletki dojelitowe500 mg100 tabl.
11.AtimosFormoteroli fumaras dihydricusaerozol inhalacyjny, roztwór12 mcg/dawkę odmierzoną1 poj. 120 dawek
12.AtroventIpratropii bromidumroztwór do nebulizacji0,25 mg/ml1 butelka 20 ml
13.Berinert 1500Inhibitor Cl-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań1500 j.m./ml1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania
14.Berinert 500Inhibitor Cl-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji500 j.m./ml1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
15.BerodualFenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidumroztwór do nebulizacji(0,5 mg + 0,25 mg)/ml1 butelka 20 ml
16.Berodual NFenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidumaerozol inhalacyjny, roztwór(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.1 poj. (200 dawek)
17.BraltusTiotropiumproszek do inhalacji w kapsułce twardej10 mcg30 kaps. + 1 inhalator
18.BrintellixVortioxetini hydrobromidumtabletki powlekane10 mg28 tabl.
19.BudiairBudesonidumaerozol inhalacyjny, roztwór200 mcg/dawkę odmierzoną1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem
20.CirrusCetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu5 mg + 120 mg14 tabl.
21.ConcertaMethylphenidati hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu18 mg30 tabl.
22.ConcertaMethylphenidati hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu36 mg30 tabl.
23.CuvitruImmunoglobulinum humanum normaleroztwór do wstrzykiwań200 mg/ml1 fiol. 10 ml;

i fiol. 20 ml;

i fiol. 40 ml;

i fiol. 5 ml

24.DaivobetCalcipotriolum + Betamethasonumżel(50 mcg + 0,5 mg)/g1 butelka 30 g;

i butelka 60 g

25.DetriolCalcitriolumkapsułki miękkie0,25 mcg100 kaps.
26.DetriolCalcitriolumkapsułki miękkie0,5 mcg100 kaps.
27.DHC ContinusDihydrocodeini tartrastabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu60 mg60 tabl.
28.DHC ContinusDihydrocodeini tartrastabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu90 mg60 tabl.
29.DuoResp SpiromaxBudesonidum + Formoteroli fumaras dihydricusproszek do inhalacji(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.1 inhalator 60 dawek
30.DuoResp SpiromaxBudesonidum + Formoteroli fumaras dihydricusproszek do inhalacji(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.1 inhalator 120 dawek
31.DurogesicFentanylumsystem transdermalny25 mcg/h5 szt.
32.DurogesicFentanylumsystem transdermalny50 mcg/h5 szt.
33.DurogesicFentanylumsystem transdermalny100 mcg/h5 szt.
34.DurogesicFentanylumsystem transdermalny75 mcg/h5 szt.
35.EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14----
36.EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14----
37.EnstilarCalcipotriolum + Betamethasonumpiana na skórę(50 mcg + 0,5 mg)/g1 poj. 60 g
38.EnvarsusTacrolimusumtabletki o przedłużonym uwalnianiu0,75 mg30 tabl.
39.EnvarsusTacrolimusumtabletki o przedłużonym uwalnianiu1 mg30 tabl.;

90 tabl.

40.EnvarsusTacrolimusumtabletki o przedłużonym uwalnianiu4 mg30 tabl.
41.Femoston contiEstradiolum + Dydrogesteronumtabletki powlekane1 mg + 5 mg28 tabl.
42.FiaspInsulinum aspartumroztwór do wstrzykiwań100 j/ml1 fiol. 10 ml;

5 wkładów 3 ml Penfill

43.Finlepsin 200 retardCarbamazepinumtabletki o przedłużonym uwalnianiu200 mg50 tabl.
44.Finlepsin 400 retardCarbamazepinumtabletki o przedłużonym uwalnianiu400 mg30 tabl.;

50 tabl.

45.FirazyrIcatibantumroztwór do wstrzykiwań10 mg/ml1 amp.-strzyk.
46.FirmagonDegarelixumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań80 mg1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. rozp.
47.Flebogamma DIFImmunoglobulinum humanum normaleroztwór do infuzji50 mg/ml1 fiol. 100 ml;

i fiol. 200 ml

48.FormodualBeclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricusaerozol inhalacyjny, roztwór(200 mcg + 6 mcg)/dawkę1 poj. 180 dawek
49.FostexBeclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricusaerozol inhalacyjny, roztwór(100 mcg + 6 mcg)/dawkę1 poj. 180 dawek
50.FostexBeclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricusaerozol inhalacyjny, roztwór(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.1 poj. 180 dawek
51.GabitrilTiagabinumtabletki powlekane5 mg50 tabl.
52.GabitrilTiagabinumtabletki powlekane10 mg50 tabl.
53.GabitrilTiagabinumtabletki powlekane15 mg50 tabl.
54.Gamma anty-D 150Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-Droztwór do wstrzykiwań150 mcg/ml1 amp. 1 ml
55.Gamma anty-D 50Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-Droztwór do wstrzykiwań50 mcg/ml1 amp. 1 ml
56.Gardasil 9Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana, adsorbowana), 9-walentnazawiesina do wstrzykiwań1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 i gły
57.Gensulin M30 (30/70)Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;

10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

58.Gensulin M40 (40/60)Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;

10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

59.Gensulin M50 (50/50)Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;

10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

60.Gensulin NInsulinům humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;

10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

61.Gensulin RInsulinům humanumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;

10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

62.GlucaGen 1 mg HypoKitGlucagoni hydrochloridumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań1 mg1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. z rozp.
63.Gonal-fFollitropinum alfaroztwór do wstrzykiwań900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł
64.Gonal-fFollitropinum alfaroztwór do wstrzykiwań300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
65.Gonal-fFollitropinum alfaproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań75 j.m. (5,5 mcg)1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. rozp. 1 ml
66.HizentraImmunoglobulinum humanum normale (SCIg)roztwór do wstrzykiwań200 mg/ml1 fiol. 50 ml;

i fiol. 10 ml;

i fiol. 20 ml;

i fiol. 5 ml

67.HumalogInsulinum lisprumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
68.Humalog Mix 25Insulinum lisprumzawiesina do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
69.Humalog Mix 50Insulinum lisprumzawiesina do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
70.Humulin M3 (30/70)Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
71.Humulin NInsulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
72.Humulin RInsulinum humanumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
73.Hydroxyurea medacHydroxycarbamidumkapsułki twarde500 mg100 kaps.
74.HyQviaImmunoglobulinum humanum normaleroztwór do infuzji100 mg/ml1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml;

i fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml;

i fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml;

i fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml;

i fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml

75.Ig VenaImmunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosumroztwór do infuzji50 mg/ml1 fiol. 100 ml;

i fiol. 200 ml;

i fiol. 50 ml

76.InstanylFentanylumaerozol do nosa, roztwór200 mcg/dawkę1 butelka 5 ml (40 dawek)
77.InstanylFentanylumaerozol do nosa, roztwór100 mcg/dawkę1 butelka 2,9 ml (20 dawek)
78.InstanylFentanylumaerozol do nosa, roztwór50 mcg/dawkę1 butelka 1,8 ml (10 dawek)
79.Insulatard PenfillInsulinům humánumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
80.Insulin aspart SanofiInsulinům aspartumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml10 wstrzykiwaczy 3 ml sOloStar
81.Insulin lispro SanofiInsulinum lisprumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml10 wstrzykiwaczy 3 ml sOloStar
82.Insuman BasalInsulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
83.Insuman Comb 25Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
84.Insuman RapidInsulinum humanumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ ml5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
85.InvokanaCanagliflozinumtabletki powlekane100 mg30 szt.
86.JardianceEmpagliflozinumtabletki powlekane10 mg28 tabl.
87.KiovigImmunoglobulinum humanum normaleroztwór do infuzji100 mg/ml1 fiol. 10 ml;

i fiol. 100 ml;

i fiol. 200 ml;

i fiol. 25 ml;

i fiol. 300 ml;

i fiol. 50 ml

88.Kreon 25 000Pancreatinumkapsułki dojelitowe25 000 j.Ph.Eur. Lipazy50 kaps.
89.LantusInsulinum glarginumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml;

5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

90.LevemirInsulinum detemirumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml Penfill
91.Lipancrea 16 000Pancreatinumkapsułki16 000 j. Ph. Eur. lipazy60 kaps.
92.LiprologInsulinum lisprumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
93.Liprolog Junior KwikPenInsulinum lisprumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu100 j/ml5 wstrzykiwaczy 3 ml
94.Liprolog KwikPenInsulinum lisprumroztwór do wstrzykiwań200 j.m./ml5 wstrzykiwaczy 3 ml
95.MadoparLevodopum + Benserazidumkapsułki200 mg + 50 mg100 kaps.
96.Madopar 125 mgLevodopum + Benserazidumtabletki do sporządzania zawiesiny doustnej100 mg + 25 mg100 tabl.
97.Madopar 125 mgLevodopum + Benserazidumkapsułki100 mg + 25 mg100 kaps.
98.Madopar 250Levodopum + Benserazidumtabletki200 mg + 50 mg100 tabl.
99.Madopar 62,5Levodopum + Benserazidumkapsułki50 mg + 12,5 mg100 kaps.
100.Madopar 62,5 mgLevodopum + Benserazidumtabletki do sporządzania zawiesiny doustnej50 mg + 12,5 mg100 tabl.
101.Madopar HBSLevodopum + Benserazidumkapsułki100 mg + 25 mg100 kaps.
102.Matrifen 100 mikrogramöw/godzin? system transdermalnyFentanylumsystem transdermalny100 mcg/h5 sasz.
103.Matrifen 12 mikrogramöw/godzin? system trandermalnyFentanylumsystem transdermalny12 mcg/h5 sasz.
104.Matrifen 25 mikrogramöw/godzin? system transdermalnyFentanylumsystem transdermalny25 mcg/h5 sasz.
105.Matrifen 50 mikrogramöw/godzin? system transdermalnyFentanylumsystem transdermalny50 mcg/h5 sasz.
106.Matrifen 75 mikrogramöw/godzin? system transdermalnyFentanylumsystem transdermalny75 mcg/h5 sasz.
107.MenopurMenotropinumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań1200 IU FSH + 1200 IU LH1 fiol. proszku + 2 amp.- strzyk. 1 ml rozp.
108.Minirin MeltDesmopressinumliofilizat doustny120 mcg30 szt.
109.Minirin MeltDesmopressinumliofilizat doustny60 mcg30 szt.
110.Mixtard 30 PenfillInsulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
111.Mixtard 50 PenfillInsulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
112.MST ContinusMorphini sulfastabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu10 mg60 tabl.
113.MST ContinusMorphini sulfastabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu100 mg60 tabl.
114.MST ContinusMorphini sulfastabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu200 mg60 tabl.
115.MST ContinusMorphini sulfastabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu30 mg60 tabl.
116.MST ContinusMorphini sulfastabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu60 mg60 tabl.
117.Neocate Junior (o smaku neutralnym)Dieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek400 g
118.Neocate Junior (o smaku truskawkowym)Dieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek400 g
119.Neocate Junior (o smaku waniliowym)Dieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek400 g
120.Neocate LCPDieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek400 g
121.NovoMix 30 PenfillInsulinum aspartumzawiesina do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
122.NovoMix 50 PenfillInsulinum aspartumzawiesina do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
123.NovoRapidInsulinum aspartumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml1 fiol. 10 ml
124.NovoRapid PenfillInsulinum aspartumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml
125.Nutramigen 1 LGG CompleteDieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek do sporządzania roztworu-400 g
126.Nutramigen 2 LGG CompleteDieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek do sporządzania roztworu-400 g
127.Nutramigen 3 LGG CompleteDieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek do sporządzania roztworu-400 g
128.Nutramigen PURAMINODieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek do przygotowania roztworu doustnego-400 g
129.Nutramigen PURAMINO JUNIORDieta eliminacyjna mlekozastępczaproszek-400 g
130.Octagam 10%Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosumroztwór do infuzji100 mg/ml1 butelka 100 ml;

i butelka 200 ml;

i butelka 50 ml

131.OmnitropeSomatropinumroztwór do wstrzykiwań10 mg/1,5 ml5 wkładów 1,5 ml
132.OmnitropeSomatropinumroztwór do wstrzykiwań5 mg/1,5 ml5 wkładów 1,5 ml
133.Ospen1000Phenoxymethylpenicillinum kalicumtabletki powlekane1 000 000 j.m.12 tabl.;

30 tabl.

134.Ospen1500Phenoxymethylpenicilli num kalicumtabletki powlekane1 500 000 j.m.12 tabl.;

30 tabl.

135.Ospen 750Benzathini phenoxymethylpenicilli numzawiesina doustna750 000 j.m./5 ml1 butelka 150 ml;

i butelka 60 ml

136.OxyContinOxycodoni hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu10 mg60 tabl.
137.OxyContinOxycodoni hydrochloridumtabletki o przedłużonym uwalnianiu20 mg60 tabl.
138.OzempicSemaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu0,25 mg1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
139.OzempicSemaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu0,5 mg1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
140.OzempicSemaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu1 mg1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
141.Palexia retardTapentadolumtabletki o przedłużonym uwalnianiu50 mg60 tabl.
142.Palexia retardTapentadolumtabletki o przedłużonym uwalnianiu100 mg60 tabl.
143.Palexia retardTapentadolumtabletki o przedłużonym uwalnianiu150 mg60 tabl.
144.Palexia retardTapentadolumtabletki o przedłużonym uwalnianiu200 mg60 tabl.
145.Palexia retardTapentadolumtabletki o przedłużonym uwalnianiu250 mg60 tabl.
146.PentasaMesalazinumtabletki o przedłużonym uwalnianiu500 mg100 tabl.
147.PentasaMesalazinumtabletki o przedłużonym uwalnianiu1 g60 tabl.
148.PentasaMesalazinumzawiesina doodbytnicza1 g/100 ml7 butelek 100 ml
149.PentasaMesalazinumczopki doodbytnicze1 g28 szt. w blistrach
150.Polhumin MIX-2Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m/ml5 wkładów 3 ml
151.Polhumin MIX-3Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m/ml5 wkładów 3 ml
152.Polhumin MIX-4Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
153.Polhumin MIX-5Insulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
154.Polhumin NInsulinum humanumzawiesina do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
155.Polhumin RInsulinum humanumroztwór do wstrzykiwań100 j.m./ml5 wkładów 3 ml
156.Poltram ComboTramadoli hydrochloridum + Paracetamolumtabletki powlekane37,5 mg + 325 mg20 tabl.;

30 tabl.;

60 tabl.;

90 tabl.

157.PradaxaDabigatranum etexilatumkapsułki twarde110 mg30 kaps.
158.PrivigenImmunoglobulinum humanum normale (IgG)roztwór do infuzji100 mg/ml1 fiol. 100 ml;

i fiol. 200 ml;

i fiol. 25 ml;

i fiol. 400 ml;

i fiol. 50 ml

159.PulmozymeDornasum alfaroztwór do nebulizacji1 mg/ml30 amp. 2,5 ml
160.PurethalMieszanki alergoidów pyłku roślinzawiesina do wstrzykiwań20 000 AUM/ml1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
161.PurethalPojedyncze alergoidy pyłków roślinzawiesina do wstrzykiwań500 mcg/ml1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
162.RapamuneSirolimusumtabletki drażowane1 mg30 tabl.
163.RapamuneSirolimusumroztwór doustny1 mg/ml1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
164.Rhophylac 300Immunoglobulinum humanum anti-Droztwór do wstrzykiwań300 mcg/2 ml (1500 IU)1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań
165.RigevidonEthinylestradiolum+ Levonorgestrelumtabletki powlekane0,03 mg + 0,15 mg21 tabl.
166.Rispolept ConstaRisperidonumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu37,5 mg1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
167.Rispolept ConstaRisperidonumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu50 mg1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
168.Rispolept ConstaRisperidonumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu25 mg1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
169.RyzodegInsulinum degludecum + Insulinum aspartumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml Penfill
170.SabrilVigabatrinumtabletki powlekane500 mg100 tabl.
171.SabrilVigabatrinumgranulat do sporządzania roztworu doustnego500 mg50 sasz.
172.SevredolMorphini sulfastabletki powlekane20 mg60 tabl.
173.Sirdalud MRTizanidinumkapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde6 mg30 kaps.
174.Somatuline AutogelLanreotidumroztwór do wstrzykiwań120 mg/dawkę1 amp.-strzyk. 0,5 ml
175.SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm.----
176.SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm.----
177.SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm.----
178.SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm.----
179.SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm----
180.SpirivaTiotropiumproszek do inhalacji w kapsułkach twardych18 mcg30 kaps.;

30 kaps. z inhalatorem

181.Spiriva RespimatTiotropiumroztwór do inhalacji2,5 mcg/dawkę odmierzoną1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat
182.SrivassoTiotropiumproszek do inhalacji w kapsułce twardej18 mcg30 kaps.;

30 kaps. z inhalatorem;

183.SuliquaInsulinum glarginum + Lixisenatidumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml + 33 mcg/ml3 wstrzykiwacze 3 ml
184.SuliquaInsulinum glarginum + Lixisenatidumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml + 50 mcg/ml3 wstrzykiwacze 3 ml
185.Systen ContiEstradiolum + Norethisteroni acetassystem transdermalny, plaster3,2 mg + 11,2 mg8 plastrów
186.Systen SequiEstradiolum + Norethisteroni acetassystem transdermalny, plaster1. Systen 50: 3,2 mg, 2. Systen Conti: 3,2 mg + 11,2 mg8 plastrów: Systen 50 + 4 plastry Systen Conti
187.Tegretol CR 200Carbamazepin umtabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu200 mg50 tabl.
188.Tegretol CR 400Carbamazepin umtabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu400 mg30 tabl.
189.TorecanThiethylperazinumtabletki powlekane6,5 mg50 tabl.
190.ToujeoInsulinum glarginumroztwór do wstrzykiwań300 j/ml10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
191.TresibaInsulinum degludecumroztwór do wstrzykiwań100 j./ml5 wkładów 3 ml;

10 wkładów 3 ml

192.TresibaInsulinum degludecumroztwór do wstrzykiwań200 j./ml3 wstrzykiwacze 3 ml
193.TrevictaPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu263 mg (200 mg/ml)1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
194.TrevictaPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu350 mg (200 mg/ml)1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
195.T revictaPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu525 mg (200 mg/ml)1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
196.TrimbowBeclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidumaerozol inhalacyjny, roztwór87 mcg + 5 mcg + 9 mcg1 poj. 180 dawek
197.TrulicityDulaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu0,75 mg/0,5 ml2 wstrzykiwacze 0,5 ml
198.TrulicityDulaglutidumroztwór do wstrzykiwań1,5 mg/0,5 ml2 wstrzykiwacze 0,5 ml
199.TrulicityDulaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu3 mg/0,5 ml2 wstrzykiwacze 0,5 ml
200.TrulicityDulaglutidumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu4,5 mg/0,5 ml2 wstrzykiwacze 0,5 ml
201.Vendal retardMorphini hydrochloridumtabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu10 mg30 tabl.
202.Vendal retardMorphini hydrochloridumtabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu100 mg30 tabl.
203.Vendal retardMorphini hydrochloridumtabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu200 mg30 tabl.
204.Vendal retardMorphini hydrochloridumtabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu30 mg30 tabl.
205.Vendal retardMorphini hydrochloridumtabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu60 mg30 tabl.
206.VersatisLidocainumplaster leczniczy700 mg5 plastrów
207.XeplionPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu75 mg1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
208.XeplionPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu100 mg1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
209.XeplionPaliperidonumzawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu150 mg1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
210.ZarzioFilgrastimumroztwór do wstrzykiwań lub infuzji30 mln. j. (60 mln. j/ml)5 amp.-strz.po 0,5 ml
211.ZarzioFilgrastimumroztwór do wstrzykiwań lub infuzji48 mln. j. (96 mln. j/ml)5 amp.-strz.po 0,5 ml
212.ZypadheraOlanzapinumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu210 mg1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 i gły
213.ZypadheraOlanzapinumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu300 mg1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 i gły
214.ZypadheraOlanzapinumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu405 mg1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 i gły
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 67).