Wykaz porozumień zawartych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego... - OpenLEX

Wykaz porozumień zawartych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr 1/2011.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.63

Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

Wykaz porozumień zawartych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr 1/2011

1.
Porozumienie z dnia 24 lutego 2011 r. pomiędzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Polkomtel S.A.;
2.
Porozumienie z dnia 21 lutego 2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
3.
Porozumienie z dnia 21 marca 2011 r. pomiędzy Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
4.
Porozumienie z dnia 15 marca 2011 r. pomiędzy Szkolą Policji w Katowicach a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
5.
Porozumienie z dnia 5 maja 2011 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu a Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
6.
Porozumienie z dnia 17 maja 2011 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
7.
Porozumienie z dnia 26 kwietnia 2011 r. pomiędzy Centrum Usług Wspólnych a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
8.
Porozumienie z dnia 16 maja 2011 r. pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
9.
Porozumienie z dnia 6 czerwca 2011 r. pomiędzy Polkomtel S.A. a Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
10.
Porozumienie z dnia 6 kwietnia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
11.
Porozumienie z dnia 30 czerwca 2011 r. pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
12.
Porozumienie z dnia 14 lipca 2011 r. pomiędzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.;
13.
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2011 r. pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Szkołą Policji w Pile;
14.
Porozumienie z dnia 8 lipca 2011 r. pomiędzy Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
15.
Porozumienie z dnia 23 sierpnia 2011 r. pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
16.
Porozumienie z dnia 1 września 2011 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.