Wykaz papierów wartościowych będących przedmiotem bezwarunkowej sprzedaży lub zakupu przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym od banków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1994.14.23

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1994 r.

OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego
z dnia 7 lipca 1994 r.
w sprawie wykazu papierów wartościowych będących przedmiotem bezwarunkowej sprzedaży lub zakupu przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym od banków.

Na podstawie § 2 zarządzenia nr A/1/94 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski w trybie aukcyjnym papierów wartościowych od banków" ogłasza się, co następuje:
1.
Przedmiotem bezwarunkowej sprzedaży przez Narodowy Bank Polski bankom papierów wartościowych w trybie aukcyjnym są bony skarbowe o okresie wykupu wynoszącym: 1, 2, 3 i 6 dni oraz 2, 4, 8, 13, 26, 39 i 52 tygodnie.
2.
Przedmiotem bezwarunkowego zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków papierów wartościowych w trybie aukcyjnym są bony skarbowe o okresie wykupu wynoszącym: 4, 8, 13, 26, 39 i 52 tygodnie.