Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 r. (do 30 kwietnia).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2004.1.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie wykazu osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 r. (do 30 kwietnia).

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych (Dz. U. Nr 50, poz. 219 i z 1997 r. Nr 95, poz. 582) ogłasza się wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 r. (do 30 kwietnia), stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku

DZIEDZINA SZTUK MUZYCZNYCH

W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

W zakresie rytmiki:

1.
Małgorzata MALGERI z Akademii Muzycznej w Gdańsku, uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki z dnia 14.04.2003 r.

W zakresie wokalistyki:

2.
Radosław ŻUKOWSKI z Akademii Muzycznej w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 28.02.2003 r.

W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

W zakresie instrumentalistyki:

3.
Beata BILIŃSKA z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 23.01.2003 r.
4.
Maria GROCHOWSKA z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 27.02.2003 r.
5.
Andrzej JUNGIEWICZ z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dn. 24.04.2003 r.
6.
Piotr PŁAWNER z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 18.03.2003 r.
7.
Janusz POLAŃSKI z Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 6.02.2003 r.

W zakresie wokalistyki:

8.
Maciej BARTCZAK z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 25.04.2003 r.
9.
Ewa BIEGAS z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 25.04.2003 r.
10.
Aleksander TELIGA z Opery Śląskiej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 29.03.2003 r.

W Akademii Muzycznej w Krakowie

W zakresie instrumentalistyki:

11.
Janusz ANTONIK z Akademii Muzycznej w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 7.02.2003 r.
12.
Adam KLOCEK z Akademii Muzycznej w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 17.02.2003 r.
13.
Joanna KWINTA-ŚLAZYK z Akademii Muzycznej w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 26.02.2003 r.
14.
Liliana STAWARZ z Warszawy, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 21.03.2003 r.

W zakresie kompozycji:

15.
Hee Yun KIM (Korea) uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki z dnia 24.02.2003 r.
16.
Mirim KIM (Korea) uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki z dnia 24.03.2003 r.

W Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W zakresie instrumentalistyki:

17.
Tomasz BARTOSZEK z Akademii Muzycznej w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów z dnia 26.03.2003 r.
18.
Mariusz DRZEWICKI z Akademii Muzycznej w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów z dnia 26.03.2003 r.
19.
Romuald ERENC z Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 15.01.2003 r.
20.
Sebastian GUGAŁA z Akademii Muzycznej w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 22.01.2003 r.

W zakresie wokalistyki:

21.
Urszula KRYGER z Akademii Muzycznej w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 29.04.2003 r.

W Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

W zakresie rytmiki:

22.
Aneta PASTERNAK z Akademii Muzycznej w Katowicach, uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej z dnia 12.03.2003 r.

W zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych:

23.
Mirosław ZIOMEK z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej z dnia 26.02.2003 r.

W Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W zakresie instrumentalistyki:

24.
Joanna ŁAWRYNOWICZ-DOMŻAŁ z Akademii Muzycznej w Warszawie, uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów z dnia 20.02.2003 r.
25.
Joanna MAKLAKIEWICZ z Akademii Muzycznej w Warszawie, uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów z dnia 27.03.2003 r.
26.
Roman SZLAUŻYS z Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie, uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów z dnia 24.04.2003 r.

W zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych:

27.
Beata BOROWSKA z Bielskiego Centrum Kultury, uchwałą Rady Wydziału Edukacji Muzycznej z dnia 9.03.2003 r.
28.
Agata WILIŃSKA z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie, uchwałą Rady Wydziału Edukacji Muzycznej z dnia 15.02.2003 r.

W zakresie reżyserii dźwięku:

29.
Małgorzata POLAŃSKA-SZOSTAKOWSKA z Akademii Muzycznej w Warszawie, uchwałą Rady Wydziału Reżyserii Dźwięku z dnia 15.01.2003 r.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

W zakresie instrumentalistyki:

30.
Jan Jakub BOKUN z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, uchwałą Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 26.02.2003 r.

W zakresie wokalistyki:

31.
Ewa IŻYKOWSKA-KŁOSIEWICZ z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwałą Rady Wydziału Wokalnego z dnia 1.03.2003 r.

DZIEDZINA SZTUK PLASTYCZNYCH

W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

W zakresie grafiki:

32.
Jani KONSTANTINOVSKI PUNTOS - niezatrudniony, uchwałą Senatu (pełniącego funkcję Rady Wydziału Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa) z dnia 9.04.2003 r.

W Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

W zakresie malarstwa:

33.
Jacek BALICKI z Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 25.04.2003 r.
34.
Janusz GŁOWACKI z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 3.03.2003 r.
35.
Wojciech KOPCZYŃSKI z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 28.01.2003 r.
36.
Urszula ŚLUSARCZYK - niezatrudniona, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 28.01.2003 r.
37.
Sławomir TOMAN z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 3.03.2003 r.

W zakresie scenografii:

38.
Grzegorz BILIŃSKI z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 20.01.2003 r.
39.
Alicja DUZEL-BILIŃSKA - niezatrudniona, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 20.01.2003 r.

W zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki:

40.
Zofia KASZOWSKA z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uchwałą Rady Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z dnia 12.04.2003 r.

W Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W zakresie wzornictwa:

41.
Anna FRĄCKOWICZ z Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych "Art" w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Tkaniny i Ubioru z dnia 10.04.2003 r.

W Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

W zakresie architektury wnętrz:

42.
Robert SOBAŃSKI z Politechniki Łódzkiej w Łodzi, uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa z dnia 11.04.2003 r.

W zakresie fotografii:

43.
Piotr CHOJNACKI z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, uchwałą Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej z dnia 11.03.2003 r.
44.
Zbigniew TOMASZCZUK z Warszawy, uchwałą Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej z dnia 7.01.2003 r.

W zakresie malarstwa:

45.
Marcin STOSIK z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 20.03.2003 r.

W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W zakresie architektury wnętrz:

46.
Tatiana MISIJUK z Politechniki Białostockiej, uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz z dnia 24.02.2003 r.

W zakresie malarstwa:

47.
Wioletta JASKÓLSKA z Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 20.03.2003 r.
48.
Pavel PETERS (Słowacja) - uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 16.04.2003 r.
49.
Jarosław UHEL (Słowacja) - uchwałą Rady Wydziału Malarstwa z dnia 16.04.2003 r.

W Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

W zakresie grafiki:

50.
Renata PACYNA z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uchwałą Rady Wydziału Grafiki z dnia 17.02.2003 r.

W zakresie malarstwa:

51.
Daria MILECKA z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby z dnia 16.01.2003 r.

W zakresie rzeźby:

52.
Tomasz DOMAŃSKI - niezatrudniony, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby z dnia 3.04.2003 r.

W zakresie wzornictwa:

53.
Mariusz ŁABIŃSKI z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uchwałą Rady Wydziału Ceramiki i Szkła z dnia 7.01.2003 r.