Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2012.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

§  1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków bankowych:
1) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.
§  2. Ogłasza się zestawienie symboli formularzy oraz tytułów płatności powiązanych z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.
§  3. Numery rachunków bankowych i zestawienie formularzy, o których mowa w § 1 i § 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

  1 Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Lp.Nazwa i adres urzędu skarbowegoRodzaj rachunku bankowegoNumer rachunku bankowegoBank obsługujący
12345
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1Urząd Skarbowyd.
59-700 BolesławiecCIT20101016740004332221000000NBP O/O Wrocław
ul. Garncarska 10VAT67101016740004332222000000
PIT17101016740004332223000000
in.d.11101016740004332227000000
j.b.
wyd.55101016740004332230000000
doch.05101016740004332231000000
2Urząd Skarbowyd.
57-500 Bystrzyca KłodzkaCIT98101016740023782221000000NBP O/O Wrocław
ul. Adama Mickiewicza 5VAT48101016740023782222000000
PIT95101016740023782223000000
in.d.89101016740023782227000000
j.b.
wyd.36101016740023782230000000
doch.83101016740023782231000000
3Urząd Skarbowyd.
58-200 DzierżoniówCIT88101016740008952221000000NBP O/O Wrocław
ul. Pocztowa 14VAT38101016740008952222000000
PIT85101016740008952223000000
in.d.79101016740008952227000000
j.b.
wyd.26101016740008952230000000
doch.73101016740008952231000000
4Urząd Skarbowyd.
67-200 GłogówCIT09101016740006352221000000NBP O/O Wrocław
ul. Adama Mickiewicza 53VAT56101016740006352222000000
PIT06101016740006352223000000
in.d.97101016740006352227000000
j.b.
wyd.44101016740006352230000000
doch.91101016740006352231000000
5Urząd Skarbowyd.
59-400 JaworCIT54101016740006642221000000NBP O/O Wrocław
ul. Jurija Gagarina 5VAT04101016740006642222000000
PIT51101016740006642223000000
in.d.45101016740006642227000000
j.b.
wyd.89101016740006642230000000
doch.39101016740006642231000000
6Urząd Skarbowyd.
58-500 Jelenia GóraCIT06101016740008402221000000NBP O/O Wrocław
ul. Wolności 121VAT53101016740008402222000000
PIT03101016740008402223000000
in.d.94101016740008402227000000
j.b.
wyd.41101016740008402230000000
doch.88101016740008402231000000
7Urząd Skarbowyd.
58-400 Kamienna GóraCIT13101016740004912221000000NBP O/O Wrocław
ul. Papieża Jana Pawła II 18VAT60101016740004912222000000
PIT10101016740004912223000000
in.d.04101016740004912227000000
jb.
wyd.48101016740004912230000000
doch.95101016740004912231000000
8Urząd Skarbowyd.
57-300 KłodzkoCIT66101016740020752221000000NBP O/O Wrocław
ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1VAT16101016740020752222000000
PIT63101016740020752223000000
in.d.57101016740020752227000000
j.b.
wyd.04101016740020752230000000
doch.51101016740020752231000000
9Urząd Skarbowyd.
59-220 LegnicaCIT15101016740032322221000000NBP O/O Wrocław
ul. Najświętszej Marii Panny 3VAT62101016740032322222000000
PIT12101016740032322223000000
in.d.06101016740032322227000000
j.b.
wyd.50101016740032322230000000
doch.97101016740032322231000000
10Urząd Skarbowyd.
59-800 LubańCIT28101016740008242221000000NBP O/O Wrocław
ul. Stara 1VAT75101016740008242222000000
PIT25101016740008242223000000
in.d.19101016740008242227000000
j.b.
wyd.63101016740008242230000000
doch.13101016740008242231000000
11Urząd Skarbowyd.
59-300 LubinCIT36101016740020882221000000NBPO/O Wrocław
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94VAT83101016740020882222000000
PIT33101016740020882223000000
in.d.27101016740020882227000000
j.b.
wyd.71101016740020882230000000
doch.21101016740020882231000000
12Urząd Skarbowyd.
59-600 Lwówek ŚląskiCIT04101016740013972221000000NBP O/O Wrocław
ul. Budowlanych 1VAT51101016740013972222000000
PIT98101016740013972223000000
in.d.92101016740013972227000000
j.b.
wyd.39101016740013972230000000
doch.86101016740013972231000000
13Urząd Skarbowyd.
56-300 MiliczCIT02101016740006932221000000NBP O/O Wrocław
ul. Składowa 2VAT49101016740006932222000000
PIT96101016740006932223000000
in.d.90101016740006932227000000
j.b.
wyd.37101016740006932230000000
doch.84101016740006932231000000
14Urząd Skarbowyd.
57-400 Nowa RudaCIT89101016740024112221000000NBP O/O Wrocław
ul. Kolejowa 23VAT39101016740024112222000000
PIT86101016740024112223000000
in.d.80101016740024112227000000
j.b.
wyd.27101016740024112230000000
doch.74101016740024112231000000
15Urząd Skarbowyd.
56-400 OleśnicaCIT25101016740098562221000000NBP O/O Wrocław
ul. Lwowska 34-38VAT72101016740098562222000000
PIT22101016740098562223000000
in.d.16101016740098562227000000
j.b.
wyd.60101016740098562230000000
doch.10101016740098562231000000
16Urząd Skarbowyd.
55-200 OławaCIT48101016740039842221000000NBP O/O Wrocław
ul. Lwowska 1VAT95101016740039842222000000
PIT45101016740039842223000000
in.d.39101016740039842227000000
j.b.
wyd.83101016740039842230000000
doch.33101016740039842231000000
17Urząd Skarbowyd.
57-100 StrzelinCIT21101016740008822221000000NBP O/O Wrocław
ul. Bolka I Świdnickiego 14VAT68101016740008822222000000
PIT18101016740008822223000000
in.d.12101016740008822227000000
j.b.
wyd.56101016740008822230000000
doch.06101016740008822231000000
18Urząd Skarbowyd.
55-300 Środa ŚląskaCIT61101016740044862221000000NBP O/O Wrocław
ul. Oławska 5AVAT11101016740044862222000000
PIT58101016740044862223000000
in.d.52101016740044862227000000
j.b.
wyd.96101016740044862230000000
doch.46101016740044862231000000
19Urząd Skarbowyd.
58-100 ŚwidnicaCIT43101016740054252221000000NBP O/O Wrocław
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3VAT90101016740054252222000000
PIT40101016740054252223000000
in.d.34101016740054252227000000
j.b.
wyd.78101016740054252230000000
doch.28101016740054252231000000
20Urząd Skarbowyd.
55-100 TrzebnicaCIT44101016740045162221000000NBPO/O Wrocław
ul. Prusicka 2VAT91101016740045162222000000
PIT41101016740045162223000000
in.d.35101016740045162227000000
j.b.
wyd.79101016740045162230000000
doch.29101016740045162231000000
21Urząd Skarbowyd.
58-306 WałbrzychCIT58101016740046912221000000NBPO/O Wrocław
ul. Uczniowska 21VAT08101016740046912222000000
PIT55101016740046912223000000
in.d.49101016740046912227000000
j.b.
wyd.93101016740046912230000000
doch.43101016740046912231000000
22Urząd Skarbowyd.
56-100 WołówCIT83101016740057312221000000NBPO/O Wrocław
ul. Tadeusza Kościuszki 17VAT33101016740057312222000000
PIT80101016740057312223000000
in.d.74101016740057312227000000
j.b.
wyd.21101016740057312230000000
doch.68101016740057312231000000
23Urząd Skarbowyd.
Wrocław-FabrycznaCIT02101016740014692221000000NBPO/O Wrocław
53-238 WrocławVAT49101016740014692222000000
ul. Aleksandra Ostrowskiego 5PIT96101016740014692223000000
in.d.90101016740014692227000000
j.b.
wyd.37101016740014692230000000
doch.84101016740014692231000000
24Urząd Skarbowyd.
Wrocław-KrzykiCIT77101016740014852221000000NBPO/O Wrocław
53-310 WrocławVAT27101016740014852222000000
ul. Sztabowa 100PIT74101016740014852223000000
in.d.68101016740014852227000000
j.b.
wyd.15101016740014852230000000
doch.62101016740014852231000000
25Urząd Skarbowyd.
Wrocław-Psie PoleCIT27101016740017332221000000NBPO/O Wrocław
50-231 WrocławVAT74101016740017332222000000
ul.Trzebnicka 33PIT24101016740017332223000000
in.d.18101016740017332227000000
j.b.
wyd.62101016740017332230000000
doch.12101016740017332231000000
26Urząd Skarbowyd.
Wrocław-Stare MiastoCIT61101016740006062221000000NBPO/O Wrocław
53-654 WrocławVAT11101016740006062222000000
ul. Inowrocławska 4PIT58101016740006062223000000
in.d.52101016740006062227000000
j.b.
wyd.96101016740006062230000000
doch.46101016740006062231000000
27Pierwszy Urząd Skarbowyd.
50-515 WrocławCIT04101016740000392221000000NBP O/O Wrocław
ul. Księdza Czesława Klimasa 34VAT51101016740000392222000000
PIT98101016740000392223000000
in.d.92101016740000392227000000
j.b.
wyd.39101016740000392230000000
doch.86101016740000392231000000
28Urząd Skarbowyd.
Wrocław-ŚródmieścieCIT41101016740005502221000000NBP O/O Wrocław
50-044 WrocławVAT88101016740005502222000000
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27/29PIT38101016740005502223000000
in.d.32101016740005502227000000
j.b.
wyd.76101016740005502230000000
doch.26101016740005502231000000
29Urząd Skarbowyd.
57-200 Ząbkowice ŚląskieCIT88101016740020592221000000NBP O/O Wrocław
ul. Ludwika Waryńskiego 2AVAT38101016740020592222000000
PIT85101016740020592223000000
in.d.79101016740020592227000000
j.b.
wyd.26101016740020592230000000
doch.73101016740020592231000000
30Urząd Skarbowyd.
59-900 ZgorzelecCIT43101016740012542221000000NBP O/O Wrocław
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8BVAT90101016740012542222000000
PIT40101016740012542223000000
in.d.34101016740012542227000000
j.b.
wyd.78101016740012542230000000
doch.28101016740012542231000000
31Urząd Skarbowyd.
59-500 ZłotoryjaCIT19101016740021182221000000NBP O/O Wrocław
Rynek 42VAT66101016740021182222000000
PIT16101016740021182223000000
in.d.10101016740021182227000000
j.b.
wyd.54101016740021182230000000
doch.04101016740021182231000000
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY
1Urząd Skarbowyd.
87-700 Aleksandrów KujawskiCIT51101010780024112221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Kościelna 18VAT98101010780024112222000000
PIT48101010780024112223000000
in.d.42101010780024112227000000
j.b.
wyd.86101010780024112230000000
doch.36101010780024112231000000
2Urząd Skarbowyd.
87-300 BrodnicaCIT58101010780016742221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Generała Władysława Sikorskiego 19VAT08101010780016742222000000
PIT55101010780016742223000000
in.d.49101010780016742227000000
j.b.
wyd.93101010780016742230000000
doch.43101010780016742231000000
3Pierwszy Urząd Skarbowyd.
85-950 BydgoszczCIT93101010780000262221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Fordońska 77VAT43101010780000262222000000
PIT90101010780000262223000000
in.d.84101010780000262227000000
j.b.
wyd.31101010780000262230000000
doch.78101010780000262231000000
4Drugi Urząd Skarbowyd.
85-822 BydgoszczCIT42101010780050632221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 20BVAT89101010780050632222000000
PIT39101010780050632223000000
in.d.33101010780050632227000000
j.b.
wyd.77101010780050632230000000
doch.27101010780050632231000000
5Trzeci Urząd Skarbowyd.
85-032 BydgoszczCIT09101010780060572221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Tadeusza Rejtana 5VAT56101010780060572222000000
PIT06101010780060572223000000
in.d.97101010780060572227000000
j.b.
wyd.44101010780060572230000000
doch.91101010780060572231000000
6Urząd Skarbowyd.
86-200 ChełmnoCIT28101010780016872221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 6VAT75101010780016872222000000
PIT25101010780016872223000000
in.d.19101010780016872227000000
j.b.
wyd.63101010780016872230000000
doch.13101010780016872231000000
7Urząd Skarbowyd.
87-400 Golub-DobrzyńCIT89101010780053112221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Dr. J. G. Koppa 1AVAT39101010780053112222000000
PIT86101010780053112223000000
in.d.80101010780053112227000000
j.b.
wyd.27101010780053112230000000
doch.74101010780053112231000000
8Urząd Skarbowyd.
86-300 GrudziądzCIT70101010780026002221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Droga Łąkowa 23VAT20101010780026002222000000
PIT67101010780026002223000000
in.d.61101010780026002227000000
j.b.
wyd.08101010780026002230000000
doch.55101010780026002231000000
9Urząd Skarbowyd.
88-100 InowrocławCIT03101010780089892221000000NBP O/O Bydgoszcz
al. Niepodległości 5VAT50101010780089892222000000
PIT97101010780089892223000000
in.d.91101010780089892227000000
j.b.
wyd.38101010780089892230000000
doch.85101010780089892231000000
10Urząd Skarbowyd.
87-600 LipnoCIT21101010780024242221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Stanisława Staszica 4VAT68101010780024242222000000
PIT18101010780024242223000000
in.d.12101010780024242227000000
j.b.
wyd.56101010780024242230000000
doch.06101010780024242231000000
11Urząd Skarbowyd.
88-300 MogilnoCIT98101010780090612221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul.900-lecia 20VAT48101010780090612222000000
PIT95101010780090612223000000
in.d.89101010780090612227000000
j.b.
wyd.36101010780090612230000000
doch.83101010780090612231000000
12Urząd Skarbowyd.
89-100 Nakło n. NoteciąCIT14101010780007362221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Sądowa 8VAT61101010780007362222000000
PIT11101010780007362223000000
in.d.05101010780007362227000000
j.b.
wyd.49101010780007362230000000
doch.96101010780007362231000000
13Urząd Skarbowyd.
88-200 RadziejówCIT96101010780024402221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Rolnicza 6VAT46101010780024402222000000
PIT93101010780024402223000000
in.d.87101010780024402227000000
j.b.
wyd.34101010780024402230000000
doch.81101010780024402231000000
14Urząd Skarbowyd.
87-500 RypinCIT94101010780046462221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Dojazdowa 10VAT44101010780046462222000000
PIT91101010780046462223000000
in.d.85101010780046462227000000
j.b.
wyd.32101010780046462230000000
doch.79101010780046462231000000
15Urząd Skarbowyd.
89-400 Sępólno KrajeńskieCIT71101010780055712221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Tadeusza Kościuszki 22VAT21101010780055712222000000
PIT68101010780055712223000000
in.d.62101010780055712227000000
j.b.
wyd.09101010780055712230000000
doch.56101010780055712231000000
16Urząd Skarbowyd.
86-100 ŚwiecieCIT35101010780008532221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. 10 Lutego 16VAT82101010780008532222000000
PIT32101010780008532223000000
in.d.26101010780008532227000000
j.b.
wyd.70101010780008532230000000
doch.20101010780008532231000000
17Pierwszy Urząd Skarbowyd.
87-100 ToruńCIT17101010780039262221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Szosa Chełmińska 34/36VAT64101010780039262222000000
PIT14101010780039262223000000
in.d.08101010780039262227000000
j.b.
wyd.52101010780039262230000000
doch.02101010780039262231000000
18Drugi Urząd Skarbowyd.
87-100 ToruńCIT85101010780026422221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Mazowiecka 63/65VAT35101010780026422222000000
PIT82101010780026422223000000
in.d.76101010780026422227000000
j.b.
wyd.23101010780026422230000000
doch.70101010780026422231000000
19Urząd Skarbowyd.
89-500 TucholaCIT93101010780009962221000000NBP O/O Bydgoszcz
Plac Zamkowy 4VAT43101010780009962222000000
PIT90101010780009962223000000
in.d.84101010780009962227000000
j.b.
wyd.31101010780009962230000000
doch.78101010780009962231000000
20Urząd Skarbowyd.
87-200 WąbrzeźnoCIT36101010780016902221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Macieja Rataja 2VAT83101010780016902222000000
PIT33101010780016902223000000
in.d.27101010780016902227000000
j.b.
wyd.71101010780016902230000000
doch.21101010780016902231000000
21Urząd Skarbowyd.
87-800 WłocławekCIT88101010780024372221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Stefana Okrzei 72BVAT38101010780024372222000000
PIT85101010780024372223000000
in.d.79101010780024372227000000
j.b.
wyd.26101010780024372230000000
doch.73101010780024372231000000
22Urząd Skarbowyd.
88-400 ŻninCIT40101010780026132221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Klemensa Janickiego 18VAT87101010780026132222000000
PIT37101010780026132223000000
in.d.31101010780026132227000000
j.b.
wyd.75101010780026132230000000
doch.25101010780026132231000000
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
1Urząd Skarbowyd.
21-500 Biała PodlaskaCIT71101013390015312221000000NBP O/O Lublin
ul. Prosta 19VAT21101013390015312222000000
PIT68101013390015312223000000
in.d.62101013390015312227000000
j.b.
wyd.09101013390015312230000000
doch.56101013390015312231000000
2Urząd Skarbowyd.
23-400 BiłgorajCIT55101013390224772221000000NBP O/O Lublin
ul. Tadeusza Kościuszki 78VAT05101013390224772222000000
PIT52101013390224772223000000
in.d.46101013390224772227000000
j.b.
wyd.90101013390224772230000000
doch.40101013390224772231000000
3Urząd Skarbowyd.
22-100 ChełmCIT88101013390137232221000000NBP O/O Lublin
ul. Obłońska 20AVAT38101013390137232222000000
PIT85101013390137232223000000
in.d.79101013390137232227000000
j.b.
wyd.26101013390137232230000000
doch.73101013390137232231000000
4Urząd Skarbowyd.
22-500 HrubieszówCIT29101013390239952221000000NBP O/O Lublin
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11VAT76101013390239952222000000
PIT26101013390239952223000000
in.d.20101013390239952227000000
j.b.
wyd.64101013390239952230000000
doch.14101013390239952231000000
5Urząd Skarbowyd.
23-300 Janów LubelskiCIT21101013390001302221000000NBP O/O Lublin
ul. Wojska Polskiego 32VAT68101013390001302222000000
PIT18101013390001302223000000
in.d.12101013390001302227000000
j.b.
wyd.56101013390001302230000000
doch.06101013390001302231000000
6Urząd Skarbowyd.
22-300 KrasnystawCIT27101013390019512221000000NBP O/O Lublin
ul. Rzeczna 5VAT74101013390019512222000000
PIT24101013390019512223000000
in.d.18101013390019512227000000
j.b.
wyd.62101013390019512230000000
doch.12101013390019512231000000
7Urząd Skarbowyd.
23-200 KraśnikCIT30101013390021342221000000NBP O/O Lublin
ul. Tadeusza Kościuszki 5VAT77101013390021342222000000
PIT27101013390021342223000000
in.d.21101013390021342227000000
j.b.
wyd.65101013390021342230000000
doch.15101013390021342231000000
8Urząd Skarbowyd.
21-100 LubartówCIT16101013390110772221000000NBP O/O Lublin
ul. Legionów 55VAT63101013390110772222000000
PIT13101013390110772223000000
in.d.07101013390110772227000000
j.b.
wyd.51101013390110772230000000
doch.98101013390110772231000000
9Pierwszy Urząd Skarbowyd.
20-027 LublinCIT37101013390000392221000000NBP O/O Lublin
ul. Sądowa 5VAT84101013390000392222000000
PIT34101013390000392223000000
in.d.28101013390000392227000000
j.b.
wyd.72101013390000392230000000
doch.22101013390000392231000000
10Drugi Urząd Skarbowyd.
20-883 LublinCIT40101013390091462221000000NBP O/O Lublin
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24VAT87101013390091462222000000
PIT37101013390091462223000000
in.d.31101013390091462227000000
j.b.
wyd.75101013390091462230000000
doch.25101013390091462231000000
11Trzeci Urząd Skarbowyd.
20-016 LublinCIT15101013390000552221000000NBP O/O Lublin
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 56VAT62101013390000552222000000
PIT12101013390000552223000000
in.d.06101013390000552227000000
j.b.
wyd.50101013390000552230000000
doch.97101013390000552231000000
12Urząd Skarbowyd.
21-400 ŁukówCIT88101013390001432221000000NBP O/O Lublin
ul. Międzyrzecka 72AVAT38101013390001432222000000
PIT85101013390001432223000000
in.d.79101013390001432227000000
j.b.
wyd.26101013390001432230000000
doch.73101013390001432231000000
13Urząd Skarbowyd.
24-300 Opole LubelskieCIT60101013390021212221000000NBP O/O Lublin
ul. Józefa Piłsudskiego 12VAT10101013390021212222000000
PIT57101013390021212223000000
in.d.51101013390021212227000000
j.b.
wyd.95101013390021212230000000
doch.45101013390021212231000000
14Urząd Skarbowyd.
21-200 ParczewCIT64101013390057602221000000NBP O/O Lublin
ul. Żabia 2AVAT14101013390057602222000000
PIT61101013390057602223000000
in.d.55101013390057602227000000
j.b.
wyd.02101013390057602230000000
doch.49101013390057602231000000
15Urząd Skarbowyd.
24-100 PuławyCIT24101013390020592221000000NBP O/O Lublin
ul. Władysława Grabskiego 4VAT71101013390020592222000000
PIT21101013390020592223000000
in.d.15101013390020592227000000
j.b.
wyd.59101013390020592230000000
doch.09101013390020592231000000
16Urząd Skarbowyd.
21-300 Radzyń PodlaskiCIT33101013390053242221000000NBP O/O Lublin
ul. Lubelska 1VAT80101013390053242222000000
PIT30101013390053242223000000
in.d.24101013390053242227000000
j.b.
wyd.68101013390053242230000000
doch.18101013390053242231000000
17Urząd Skarbowyd.
22-600 Tomaszów LubelskiCIT98101013390221902221000000NBP O/O Lublin
ul. Rolnicza 17VAT48101013390221902222000000
PIT95101013390221902223000000
in.d.89101013390221902227000000
j.b.
wyd.36101013390221902230000000
doch.83101013390221902231000000
18Urząd Skarbowyd.
22-200 WłodawaCIT23101013390004462221000000NBP O/O Lublin
ul. Rynek 9VAT70101013390004462222000000
PIT20101013390004462223000000
in.d.14101013390004462227000000
j.b.
wyd.58101013390004462230000000
doch.08101013390004462231000000
19Urząd Skarbowyd.
22-400 ZamośćCIT79101013390061902221000000NBP O/O Lublin
ul. Jana Kilińskiego 82VAT29101013390061902222000000
PIT76101013390061902223000000
in.d.70101013390061902227000000
j.b.
wyd.17101013390061902230000000
doch.64101013390061902231000000
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE
1Urząd Skarbowyd.
66-530 DrezdenkoCIT68101017040059462221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Pierwszej Brygady 21VAT18101017040059462222000000
PIT65101017040059462223000000
in.d.59101017040059462227000000
j.b.
wyd.06101017040059462230000000
doch.53101017040059462231000000
2Urząd Skarbowyd.
66-400 Gorzów WielkopolskiCIT35101017040023812221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10VAT82101017040023812222000000
PIT32101017040023812223000000
in.d.26101017040023812227000000
j.b.
wyd.70101017040023812230000000
doch.20101017040023812231000000
3Urząd Skarbowyd.
66-600 Krosno OdrzańskieCIT15101017040047502221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Obrońców Stalingradu 3VAT62101017040047502222000000
PIT12101017040047502223000000
in.d.06101017040047502227000000
j.b.
wyd.50101017040047502230000000
doch.97101017040047502231000000
4Urząd Skarbowyd.
66-300 MiędzyrzeczCIT41101017040045902221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Rynek 3VAT88101017040045902222000000
PIT38101017040045902223000000
in.d.32101017040045902227000000
j.b.
wyd.76101017040045902230000000
doch.26101017040045902231000000
5Urząd Skarbowyd.
67-100 Nowa SólCIT23101017040034922221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Stanisława Staszica 1VAT70101017040034922222000000
PIT20101017040034922223000000
in.d.14101017040034922227000000
j.b.
wyd.58101017040034922230000000
doch.08101017040034922231000000
6Urząd Skarbowyd.
69-100 SłubiceCIT05101017040048192221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Wojska Polskiego 155VAT52101017040048192222000000
PIT02101017040048192223000000
ind.93101017040048192227000000
j.b.
wyd.40101017040048192230000000
doch.87101017040048192231000000
7Urząd Skarbowyd.
69-200 SulęcinCIT98101017040059332221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Ignacego Daszyńskiego 47VAT48101017040059332222000000
PIT95101017040059332223000000
in.d.89101017040059332227000000
j.b.
wyd.36101017040059332230000000
doch.83101017040059332231000000
8Urząd Skarbowyd.
66-200 ŚwiebodzinCIT88101017040056142221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Jana III Sobieskiego 6VAT38101017040056142222000000
PIT85101017040056142223000000
in.d.79101017040056142227000000
j.b.
wyd.26101017040056142230000000
doch.73101017040056142231000000
9Urząd Skarbowyd.
67-400 WschowaCIT31101017040059202221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Zielony Rynek 7VAT78101017040059202222000000
PIT28101017040059202223000000
in.d.22101017040059202227000000
j.b.
wyd.66101017040059202230000000
doch.16101017040059202231000000
10Pierwszy Urząd Skarbowyd.
65-054 Zielona GóraCIT70101017040020912221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Doktora Pieniężnego 24VAT20101017040020912222000000
PIT67101017040020912223000000
in.d.61101017040020912227000000
j.b.
wyd.08101017040020912230000000
doch.55101017040020912231000000
11Drugi Urząd Skarbowyd.
65-054 Zielona GóraCIT75101017040055002221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Doktora Pieniężnego 24VAT25101017040055002222000000
PIT72101017040055002223000000
in.d.66101017040055002227000000
j.b.
wyd.13101017040055002230000000
doch.60101017040055002231000000
12Urząd Skarbowyd.
68-100 ŻagańCIT02101017040033752221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. X - lecia 26VAT49101017040033752222000000
PIT96101017040033752223000000
in.d.90101017040033752227000000
j.b.
wyd.37101017040033752230000000
doch.84101017040033752231000000
13Urząd Skarbowyd.
68-200 ŻaryCIT15101017040055262221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Osadników Wojskowych 3VAT62101017040055262222000000
PIT12101017040055262223000000
in.d.06101017040055262227000000
j.b.
wyd.50101017040055262230000000
doch.97101017040055262231000000
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
1Urząd Skarbowyd.
97-400 BełchatówCIT71101013711411232221000000NBP O/O Łódź
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18VAT21101013711411232222000000
PIT68101013711411232223000000
in.d.62101013711411232227000000
j.b.
wyd.09101013711411232230000000
doch.56101013711411232231000000
2Urząd Skarbowyd.
95-060 BrzezinyCIT26101013710014142221000000NBP O/O Łódź
ul. Henryka Sienkiewicza 16VAT73101013710014142222000000
PIT23101013710014142223000000
in.d.17101013710014142227000000
j.b.
wyd.61101013710014142230000000
doch.11101013710014142231000000
3Urząd Skarbowyd.
95-015 GłownoCIT59101013710004202221000000NBP O/O Łódź
ul. Ludwika Norblina 2VAT09101013710004202222000000
PIT56101013710004202223000000
in.d.50101013710004202227000000
j.b.
wyd.94101013710004202230000000
doch.44101013710004202231000000
4Urząd Skarbowyd.
99-300 KutnoCIT90101013710020202221000000NBP O/O Łódź
ul. Doktora Antoniego Troczewskiego 12VAT40101013710020202222000000
PIT87101013710020202223000000
in.d.81101013710020202227000000
j.b.
wyd.28101013710020202230000000
doch.75101013710020202231000000
5Urząd Skarbowyd.
98-100 ŁaskCIT52101013710029032221000000NBP O/O Łódź
ul. 9 Maja 31VAT02101013710029032222000000
PIT49101013710029032223000000
in.d.43101013710029032227000000
j.b.
wyd.87101013710029032230000000
doch.37101013710029032231000000
6Urząd Skarbowyd.
99-400 ŁowiczCIT63101013710027982221000000NBP O/O Łódź
ul. Józefa Chełmońskiego 2VAT13101013710027982222000000
PIT60101013710027982223000000
in.d.54101013710027982227000000
j.b.
wyd.98101013710027982230000000
doch.48101013710027982231000000
7Pierwszy Urząd Skarbowyd.
Łódź-BałutyCIT21101013710000422221000000NBP O/O Łódź
91-066 ŁódźVAT68101013710000422222000000
ul. Zachodnia 47PIT18101013710000422223000000
in.d.12101013710000422227000000
j.b.
wyd.56101013710000422230000000
doch.06101013710000422231000000
8Drugi Urząd Skarbowyd.
Łódź-BałutyCIT88101013710000552221000000NBP O/O Łódź
91-222 ŁódźVAT38101013710000552222000000
ul. Świętej Teresy 105PIT85101013710000552223000000
in.d.79101013710000552227000000
j.b.
wyd.26101013710000552230000000
doch.73101013710000552231000000
9Pierwszy Urząd Skarbowyd.
Łódź-GórnaCIT36101013710000842221000000NBP O/O Łódź
93-578 ŁódźVAT83101013710000842222000000
ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10PIT33101013710000842223000000
in.d.27101013710000842227000000
j.b.
wyd.71101013710000842230000000
doch.21101013710000842231000000
10Drugi Urząd Skarbowyd.
Łódź-GórnaCIT91101013710011112221000000NBP O/O Łódź
93-578 ŁódźVAT41101013710011112222000000
ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10PIT88101013710011112223000000
in.d.82101013710011112227000000
j.b.
wyd.29101013710011112230000000
doch.76101013710011112231000000
11Urząd Skarbowyd.
Łódź-PolesieCIT66101013710000712221000000NBP O/O Łódź
90-646 ŁódźVAT16101013710000712222000000
ul. 6 Sierpnia 84/86PIT63101013710000712223000000
in.d.57101013710000712227000000
j.b.
wyd.04101013710000712230000000
doch.51101013710000712231000000
12Urząd Skarbowyd.
Łódź-ŚródmieścieCIT58101013710000682221000000NBP O/O Łódź
90-019 ŁódźVAT08101013710000682222000000
ul. Dowborczyków 9/11PIT55101013710000682223000000
in.d.49101013710000682227000000
j.b.
wyd.93101013710000682230000000
doch.43101013710000682231000000
13Urząd Skarbowyd.
Łódź-WidzewCIT06101013710000972221000000NBP O/O Łódź
92-312 ŁódźVAT53101013710000972222000000
ul. Papiernicza 7PIT03101013710000972223000000
in.d.94101013710000972227000000
j.b.
wyd.41101013710000972230000000
doch.88101013710000972231000000
14Urząd Skarbowyd.
26-300 OpocznoCIT93101013711411072221000000NBP O/O Łódź
ul. Piotrowska 14VAT43101013711411072222000000
PIT90101013711411072223000000
in.d.84101013711411072227000000
j.b.
wyd.31101013711411072230000000
doch.78101013711411072231000000
15Urząd Skarbowyd.
95-200 PabianiceCIT29101013710004332221000000NBP O/O Łódź
ul. Zamkowa 26VAT76101013710004332222000000
PIT26101013710004332223000000
in.d.20101013710004332227000000
j.b.
wyd.64101013710004332230000000
doch.14101013710004332231000000
16Urząd Skarbowyd.
97-300 Piotrków TrybunalskiCIT71101013710060022221000000NBP O/O Łódź
ul. Wronia 65VAT21101013710060022222000000
PIT68101013710060022223000000
in.d.62101013710060022227000000
j.b.
wyd.09101013710060022230000000
doch.56101013710060022231000000
17Urząd Skarbowyd.
99-200 PoddębiceCIT76101013710011662221000000NBP O/O Łódź
ul. Narutowicza 12VAT26101013710011662222000000
PIT73101013710011662223000000
in.d.67101013710011662227000000
j.b.
wyd.14101013710011662230000000
doch.61101013710011662231000000
18Urząd Skarbowyd.
97-500 RadomskoCIT88101013711410932221000000NBP O/O Łódź
ul. Mickiewicza 4VAT38101013711410932222000000
PIT85101013711410932223000000
in.d.79101013711410932227000000
j.b.
wyd.26101013711410932230000000
doch.73101013711410932231000000
19Urząd Skarbowyd.
96-200 Rawa MazowieckaCIT35101013710034182221000000NBP O/O Łódź
ul. Juliusza Słowackiego 4VAT82101013710034182222000000
PIT32101013710034182223000000
in.d.26101013710034182227000000
j.b.
wyd.70101013710034182230000000
doch.20101013710034182231000000
20Urząd Skarbowyd.
98-200 SieradzCIT47101013710023072221000000NBP O/O Łódź
ul. Spółdzielcza 3VAT94101013710023072222000000
PIT44101013710023072223000000
in.d.38101013710023072227000000
j.b.
wyd.82101013710023072230000000
doch.32101013710023072231000000
21Urząd Skarbowyd.
96-100 SkierniewiceCIT50101013710013262221000000NBP O/O Łódź
ul. Nowobielańska 61BVAT97101013710013262222000000
PIT47101013710013262223000000
in.d.41101013710013262227000000
j.b.
wyd.85101013710013262230000000
doch.35101013710013262231000000
22Urząd Skarbowyd.
97-200 Tomaszów MazowieckiCIT04101013711411102221000000NBP O/O Łódź
ul. Montwiła Mireckiego 37VAT51101013711411102222000000
PIT98101013711411102223000000
in.d.92101013711411102227000000
j.b.
wyd.39101013711411102230000000
doch.86101013711411102231000000
23Urząd Skarbowyd.
98-300 WieluńCIT15101013710029742221000000NBP O/O Łódź
ul. Krakowskie Przedmieście 34VAT62101013710029742222000000
PIT12101013710029742223000000
in.d.06101013710029742227000000
j.b.
wyd.50101013710029742230000000
doch.97101013710029742231000000
24Urząd Skarbowyd.
98-400 WieruszówCIT53101013710003452221000000NBP O/O Łódź
ul. Rynek 12/13VAT03101013710003452222000000
PIT50101013710003452223000000
in.d.44101013710003452227000000
j.b.
wyd.88101013710003452230000000
doch.38101013710003452231000000
25Urząd Skarbowyd.
98-220 Zduńska WolaCIT75101013710041122221000000NBP O/O Łódź
ul. Zielona 15VAT25101013710041122222000000
PIT72101013710041122223000000
in.d.66101013710041122227000000
j.b.
wyd.13101013710041122230000000
doch.60101013710041122231000000
26Urząd Skarbowyd.
95-100 ZgierzCIT96101013710004462221000000MBP O/O Łódź
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8VAT46101013710004462222000000
PIT93101013710004462223000000
in.d.87101013710004462227000000
j.b.
wyd.34101013710004462230000000
doch.81101013710004462231000000
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
1Urząd Skarbowyd.
32-700 BochniaCIT25101012700029162221000000NBP O/O Kraków
ul. Gołębia 3VAT72101012700029162222000000
PIT22101012700029162223000000
in.d.16101012700029162227000000
j.b.
wyd.60101012700029162230000000
doch.10101012700029162231000000
2Urząd Skarbowyd.
32-800 BrzeskoCIT18101012700029742221000000NBP O/O Kraków
ul. Królowej Jadwigi 16VAT65101012700029742222000000
PIT15101012700029742223000000
in.d.09101012700029742227000000
j.b.
wyd.53101012700029742230000000
doch.03101012700029742231000000
3Urząd Skarbowyd.
32-500 ChrzanówCIT34101012700011372221000000NBP O/O Kraków
ul. Garncarska 9VAT81101012700011372222000000
PIT31101012700011372223000000
in.d.25101012700011372227000000
j.b.
wyd.69101012700011372230000000
doch.19101012700011372231000000
4Urząd Skarbowyd.
33-200 Dąbrowa TarnowskaCIT79101012700028152221000000NBP O/O Kraków
ul. Berka Joselewicza 5VAT29101012700028152222000000
PIT76101012700028152223000000
in.d.70101012700028152227000000
j.b.
wyd.17101012700028152230000000
doch.64101012700028152231000000
5Urząd Skarbowyd.
38-300 GorliceCIT80101012700044282221000000NBP O/O Kraków
ul. Bardiowska 9VAT30101012700044282222000000
PIT77101012700044282223000000
in.d.71101012700044282227000000
j.b.
wyd.18101012700044282230000000
doch.65101012700044282231000000
6Pierwszy Urząd Skarbowyd.
30-363 KrakówCIT25101012700046622221000000NBP O/O Kraków
ul. Rzemieślnicza 20VAT72101012700046622222000000
PIT22101012700046622223000000
in.d.16101012700046622227000000
j.b.
wyd.60101012700046622230000000
doch.10101012700046622231000000
7Drugi Urząd Skarbowyd.
31-272 KrakówCIT83101012700009252221000000NBP O/O Kraków
ul. Krowoderskich Zuchów 2VAT33101012700009252222000000
PIT80101012700009252223000000
in.d.74101012700009252227000000
j.b.
wyd.21101012700009252230000000
doch.68101012700009252231000000
8Urząd Skarbowyd.
Kraków-KrowodrzaCIT62101012700004202221000000NBP O/O Kraków
31-272 KrakówVAT12101012700004202222000000
ul. Krowoderskich Zuchów 2PIT59101012700004202223000000
in.d.53101012700004202227000000
j.b.
wyd.97101012700004202230000000
doch.47101012700004202231000000
9Urząd Skarbowyd.
Kraków-Nowa HutaCIT32101012700004332221000000NBP O/O Kraków
31-621 KrakówVAT79101012700004332222000000
os. Bohaterów Września 80PIT29101012700004332223000000
in.d.23101012700004332227000000
j.b.
wyd.67101012700004332230000000
doch.17101012700004332231000000
10Urząd Skarbowyd.
Kraków-PodgórzeCIT02101012700004462221000000NBP O/O Kraków
30-415 KrakówVAT49101012700004462222000000
ul. Wadowicka 10PIT96101012700004462223000000
in.d.90101012700004462227000000
j.b.
wyd.37101012700004462230000000
doch.84101012700004462231000000
11Urząd Skarbowyd.
Kraków-PrądnikCIT92101012700046752221000000NBP O/O Kraków
31-272 KrakówVAT42101012700046752222000000
ul. Krowoderskich Zuchów 2PIT89101012700046752223000000
in.d.83101012700046752227000000
j.b.
wyd.30101012700046752230000000
doch.77101012700046752231000000
12Urząd Skarbowyd.
Kraków-Stare MiastoCIT69101012700004592221000000NBP O/O Kraków
31-001 KrakówVAT19101012700004592222000000
ul. Grodzka 65PIT66101012700004592223000000
in.d.60101012700004592227000000
j.b.
wyd.07101012700004592230000000
doch.54101012700004592231000000
13Urząd Skarbowyd.
Kraków-ŚródmieścieCIT54101012700004172221000000NBP O/O Kraków
31-272 KrakówVAT04101012700004172222000000
ul. Krowoderskich Zuchów 2PIT51101012700004172223000000
in.d.45101012700004172227000000
j.b.
wyd.89101012700004172230000000
doch.39101012700004172231000000
14Urząd Skarbowyd.
34-600 LimanowaCIT88101012700044312221000000NBP O/O Kraków
ul. Matki Boskiej Bolesnej 9VAT38101012700044312222000000
PIT85101012700044312223000000
in.d.79101012700044312227000000
j.b.
wyd.26101012700044312230000000
doch.73101012700044312231000000
15Urząd Skarbowyd.
32-200 MiechówCIT75101012700005342221000000NBP O/O Kraków
ul. Stanisławy Daneckiej 1VAT25101012700005342222000000
PIT72101012700005342223000000
in.d.66101012700005342227000000
j.b.
wyd.13101012700005342230000000
doch.60101012700005342231000000
16Urząd Skarbowyd.
32-400 MyśleniceCIT47101012700004752221000000NBP O/O Kraków
ul. Hipolita Cegielskiego 2VAT94101012700004752222000000
PIT44101012700004752223000000
in.d.38101012700004752227000000
j.b.
wyd.82101012700004752230000000
doch.32101012700004752231000000
17Urząd Skarbowyd.
33-300 Nowy SączCIT96101012700031732221000000NBP O/O Kraków
ul. Władysława Barbackiego 10VAT46101012700031732222000000
PIT93101012700031732223000000
in.d.87101012700031732227000000
j.b.
wyd.34101012700031732230000000
doch.81101012700031732231000000
18Urząd Skarbowyd.
34-400 Nowy TargCIT56101012700020912221000000NBP O/O Kraków
ul. Parkowa 13VAT06101012700020912222000000
PIT53101012700020912223000000
in.d.47101012700020912227000000
j.b.
wyd.91101012700020912230000000
doch.41101012700020912231000000
19Urząd Skarbowyd.
32-300 OlkuszCIT93101012700029902221000000NBP O/O Kraków
ul. Budowlanych 2VAT43101012700029902222000000
PIT90101012700029902223000000
in.d.84101012700029902227000000
j.b.
wyd.31101012700029902230000000
doch.78101012700029902231000000
20Urząd Skarbowyd.
32-600 OświęcimCIT81101012700035192221000000NBP O/O Kraków
ul. Plebańska 2VAT31101012700035192222000000
PIT78101012700035192223000000
in.d.72101012700035192227000000
j.b.
wyd.19101012700035192230000000
doch.66101012700035192231000000
21Urząd Skarbowyd.
32-100 ProszowiceCIT17101012700004882221000000NBP O/O Kraków
ul. Mikołaja Reja 1VAT64101012700004882222000000
PIT14101012700004882223000000
in.d.08101012700004882227000000
j.b.
wyd.52101012700004882230000000
doch.02101012700004882231000000
22Urząd Skarbowyd.
34-200 Sucha BeskidzkaCIT89101012700035222221000000NBP O/O Kraków
ul. Adama Mickiewicza 36VAT39101012700035222222000000
PIT86101012700035222223000000
in.d.80101012700035222227000000
j.b.
wyd.27101012700035222230000000
doch.74101012700035222231000000
23Pierwszy Urząd Skarbowyd.
33-100 TarnówCIT19101012700024532221000000NBP O/O Kraków
ul. Lwowska 72-96AVAT66101012700024532222000000
PIT16101012700024532223000000
in.d.10101012700024532227000000
j.b.
wyd.54101012700024532230000000
doch.04101012700024532231000000
24Drugi Urząd Skarbowyd.
33-100 TarnówCIT07101012700035642221000000NBP O/O Kraków
al. Solidarności 5-9BVAT54101012700035642222000000
PIT04101012700035642223000000
in.d.95101012700035642227000000
j.b.
wyd.42101012700035642230000000
doch.89101012700035642231000000
25Urząd Skarbowyd.
34-100 WadowiceCIT55101012700029032221000000NBP O/O Kraków
ul. Legionów 22VAT05101012700029032222000000
PIT52101012700029032223000000
in.d.46101012700029032227000000
j.b.
wyd.90101012700029032230000000
doch.40101012700029032231000000
26Urząd Skarbowyd.
32-020 WieliczkaCIT25101012700004912221000000NBP O/O Kraków
ul. Zamkowa 2VAT72101012700004912222000000
PIT22101012700004912223000000
in.d.16101012700004912227000000
j.b.
wyd.60101012700004912230000000
doch.10101012700004912231000000
27Urząd Skarbowyd.
34-500 ZakopaneCIT58101012700044442221000000NBP O/O Kraków
ul. Szymony 14VAT08101012700044442222000000
PIT55101012700044442223000000
in.d.49101012700044442227000000
j.b.
wyd.93101012700044442230000000
doch.43101012700044442231000000
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
1Urząd Skarbowyd.
26-800 BiałobrzegiCIT13101010100351032221000000NBP O/O Warszawa
ul. Władysława Reymonta 46VAT60101010100351032222000000
PIT10101010100351032223000000
in.d.04101010100351032227000000
j.b.
wyd.48101010100351032230000000
doch.95101010100351032231000000
2Urząd Skarbowyd.
06-400 CiechanówCIT35101010100070542221000000NBP O/O Warszawa
ul. Warszawska 58VAT82101010100070542222000000
PIT32101010100070542223000000
in.d.26101010100070542227000000
j.b.
wyd.70101010100070542230000000
doch.20101010100070542231000000
3Urząd Skarbowyd.
08-400 GarwolinCIT74101010100023522221000000NBP O/O Warszawa
ul. Senatorska 30VAT24101010100023522222000000
PIT71101010100023522223000000
in.d.65101010100023522227000000
j.b.
wyd.12101010100023522230000000
doch.59101010100023522231000000
4Urząd Skarbowyd.
09-500 GostyninCIT93101010100497802221000000NBP O/O Warszawa
ul. Płocka 10VAT43101010100497802222000000
PIT90101010100497802223000000
in.d.84101010100497802227000000
j.b.
wyd.31101010100497802230000000
doch.78101010100497802231000000
5Urząd Skarbowyd.
05-825 Grodzisk MazowieckiCIT29101010100163882221000000NBP O/O Warszawa
ul. Daleka 11VAT76101010100163882222000000
PIT26101010100163882223000000
in.d.20101010100163882227000000
j.b.
wyd.64101010100163882230000000
doch.14101010100163882231000000
6Urząd Skarbowyd.
05-600 GrójecCIT97101010100350862221000000NBP O/O Warszawa
ul. Księdza Piotra Skargi 35VAT47101010100350862222000000
PIT94101010100350862223000000
in.d.88101010100350862227000000
j.b.
wyd.35101010100350862230000000
doch.82101010100350862231000000
7Urząd Skarbowyd.
26-900 KozieniceCIT20101010100007072221000000NBP O/O Warszawa
ul. Parkowa 5VAT67101010100007072222000000
PIT17101010100007072223000000
in.d.11101010100007072227000000
j.b.
wyd.55101010100007072230000000
doch.05101010100007072231000000
8Urząd Skarbowyd.NBP O/O Warszawa
05-120 LegionowoCIT92101010100161572221000000
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43CVAT42101010100161572222000000
PIT89101010100161572223000000
in.d.83101010100161572227000000
j.b.
wyd.30101010100161572230000000
doch.77101010100161572231000000
9Urząd Skarbowyd.
08-200 ŁosiceCIT17101010100000392221000000NBP O/O Warszawa
ul. 11 Listopada 1VAT64101010100000392222000000
PIT14101010100000392223000000
in.d.08101010100000392227000000
j.b.
wyd.52101010100000392230000000
doch.02101010100000392231000000
10Urząd Skarbowyd.
06-200 Maków MazowieckiCIT85101010100595742221000000NBP O/O Warszawa
ul. Kopernika 6CVAT35101010100595742222000000
PIT82101010100595742223000000
in.d.76101010100595742227000000
j.b.
wyd.23101010100595742230000000
doch.70101010100595742231000000
11Urząd Skarbowyd.
05-300 Mińsk MazowieckiCIT72101010100091172221000000NBP O/O Warszawa
ul. Szczecińska 2VAT22101010100091172222000000
PIT69101010100091172223000000
in.d.63101010100091172227000000
j.b.
wyd.10101010100091172230000000
doch.57101010100091172231000000
12Urząd Skarbowyd.
06-500 MławaCIT15101010100917762221000000NBP O/O Warszawa
ul. Gabriela Narutowicza 19/7VAT62101010100917762222000000
PIT12101010100917762223000000
in.d.06101010100917762227000000
j.b.
wyd.50101010100917762230000000
doch.97101010100917762231000000
13Urząd Skarbowyd.
05-100 Nowy Dwór MazowieckiCIT91101010100166782221000000NBP O/O Warszawa
ul. Legionów 7VAT41101010100166782222000000
PIT88101010100166782223000000
in.d.82101010100166782227000000
j.b.
wyd.29101010100166782230000000
doch.76101010100166782231000000
14Urząd Skarbowyd.
07-400 OstrołękaCIT48101010100284112221000000NBP O/O Warszawa
ul. Przechodnia 6VAT95101010100284112222000000
PIT45101010100284112223000000
in.d.39101010100284112227000000
j.b.
wyd.83101010100284112230000000
doch.33101010100284112231000000
15Urząd Skarbowyd.
07-300 Ostrów MazowieckaCIT94101010100433422221000000NBP O/O Warszawa
ul. Stanisława Duboisa 1VAT44101010100433422222000000
PIT91101010100433422223000000
in.d.85101010100433422227000000
j.b.
wyd.32101010100433422230000000
doch.79101010100433422231000000
16Urząd Skarbowyd.
05-400 OtwockCIT22101010100167372221000000NBP O/O Warszawa
ul. Jana Matejki 4VAT69101010100167372222000000
PIT19101010100167372223000000
in.d.13101010100167372227000000
j.b.
wyd.57101010100167372230000000
doch.07101010100167372231000000
17Urząd Skarbowyd.
05-500 PiasecznoCIT40101010100161862221000000NBP O/O Warszawa
ul. Ludwika Czajewicza 2/4VAT87101010100161862222000000
PIT37101010100161862223000000
in.d.31101010100161862227000000
j.b.
wyd.75101010100161862230000000
doch.25101010100161862231000000
18Urząd Skarbowyd.
09-402 PłockCIT13101010100070702221000000NBP O/O Warszawa
ul. 1 Maja 10VAT60101010100070702222000000
PIT10101010100070702223000000
in.d.04101010100070702227000000
j.b.
wyd.48101010100070702230000000
doch.95101010100070702231000000
19Urząd Skarbowyd.
09-100 PłońskCIT13101010100918482221000000NBP O/O Warszawa
ul. Spółdzielcza 2VAT60101010100918482222000000
PIT10101010100918482223000000
in.d.04101010100918482227000000
j.b.
wyd.48101010100918482230000000
doch.95101010100918482231000000
20Urząd Skarbowyd.
05-800 PruszkówCIT46101010100162612221000000NBP O/O Warszawa
ul. Stanisława Staszica 1VAT93101010100162612222000000
PIT43101010100162612223000000
in.d.37101010100162612227000000
j.b.
wyd.81101010100162612230000000
doch.31101010100162612231000000
21Urząd Skarbowyd.
06-300 PrzasnyszCIT53101010100596592221000000NBP O/O Warszawa
ul. Świerkowa 3VAT03101010100596592222000000
PIT50101010100596592223000000
in.d.44101010100596592227000000
j.b.
wyd.88101010100596592230000000
doch.38101010100596592231000000
22Urząd Skarbowyd.
06-100 PułtuskCIT95101010100918062221000000NBP O/O Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 7VAT45101010100918062222000000
PIT92101010100918062223000000
in.d.86101010100918062227000000
j.b.
wyd.33101010100918062230000000
doch.80101010100918062231000000
23Pierwszy Urząd Skarbowyd.
26-615 RadomCIT49101010100096542221000000NBP O/O Warszawa
ul. Stanisława Zbrowskiego 106VAT96101010100096542222000000
PIT46101010100096542223000000
in.d.40101010100096542227000000
j.b.
wyd.84101010100096542230000000
doch.34101010100096542231000000
24Drugi Urząd Skarbowyd.
26-600 RadomCIT07101010100027272221000000NBP O/O Warszawa
ul. Toruńska 3VAT54101010100027272222000000
PIT04101010100027272223000000
in.d.95101010100027272227000000
j.b.
wyd.42101010100027272230000000
doch.89101010100027272231000000
25Urząd Skarbowyd.
08-110 SiedlceCIT54101010100332392221000000NBP O/O Warszawa
ul. Józefa Piłsudskiego 68VAT04101010100332392222000000
PIT51101010100332392223000000
in.d.45101010100332392227000000
j.b.
wyd.89101010100332392230000000
doch.39101010100332392231000000
26Urząd Skarbowyd.
09-200 SierpcCIT95101010100091622221000000NBP O/O Warszawa
ul. Piastowska 48VAT45101010100091622222000000
PIT92101010100091622223000000
in.d.86101010100091622227000000
j.b.
wyd.33101010100091622230000000
doch.80101010100091622231000000
27Urząd Skarbowyd.
96-500 SochaczewCIT10101010100161992221000000NBP O/O Warszawa
ul. Władysława Grabskiego 4VAT57101010100161992222000000
PIT07101010100161992223000000
in.d.98101010100161992227000000
j.b.
wyd.45101010100161992230000000
doch.92101010100161992231000000
28Urząd Skarbowyd.
08-300 Sokołów PodlaskiCIT69101010100272672221000000NBP O/O Warszawa
ul. Węgrowska 5VAT19101010100272672222000000
PIT66101010100272672223000000
in.d.60101010100272672227000000
j.b.
wyd.07101010100272672230000000
doch.54101010100272672231000000
29Urząd Skarbowyd.
26-500 SzydłowiecCIT67101010100350992221000000NBP O/O Warszawa
ul. Widok 6VAT17101010100350992222000000
PIT64101010100350992223000000
in.d.58101010100350992227000000
j.b.
wyd.05101010100350992230000000
doch.52101010100350992231000000
30Urząd Skarbowyd.
Warszawa-BemowoCIT11101010100165512221000000NBP O/O Warszawa
02-325 WarszawaVAT58101010100165512222000000
ul. Białobrzeska 53APIT08101010100165512223000000
in.d.02101010100165512227000000
j.b.
wyd.46101010100165512230000000
doch.93101010100165512231000000
31Urząd Skarbowyd.
Warszawa-BielanyCIT39101010100166102221000000NBP O/O Warszawa
01-844 WarszawaVAT86101010100166102222000000
ul. Skalbmierska 5PIT36101010100166102223000000
in.d.30101010100166102227000000
j.b.
wyd.74101010100166102230000000
doch.24101010100166102231000000
32Urząd Skarbowyd.
Warszawa-MokotówCIT03101010100165482221000000NBP O/O Warszawa
02-676 WarszawaVAT50101010100165482222000000
ul. Postępu 16APIT97101010100165482223000000
in.d.91101010100165482227000000
j.b.
wyd.38101010100165482230000000
doch.85101010100165482231000000
33Urząd Skarbowyd.
Warszawa-PragaCIT78101010100165642221000000NBP O/O Warszawa
03-719 WarszawaVAT28101010100165642222000000
ul. Jagiellońska 15PIT75101010100165642223000000
in.d.69101010100165642227000000
j.b.
wyd.16101010100165642230000000
doch.63101010100165642231000000
34Pierwszy Urząd Skarbowyd.
Warszawa-ŚródmieścieCIT56101010100165802221000000NBP O/O Warszawa
02-013 WarszawaVAT06101010100165802222000000
ul. Williama Lindleya 14PIT53101010100165802223000000
in.d.47101010100165802227000000
j.b.
wyd.91101010100165802230000000
doch.41101010100165802231000000
35Drugi Urząd Skarbowyd.
Warszawa-ŚródmieścieVAT73101010100165932222000000NBP O/O Warszawa
03-719 WarszawaVAT UE 163101010100165932222200000
ul. Jagiellońska 15VAT UE 268101010100165932222100000
in.d.17101010100165932227000000
j.b.
wyd.61101010100165932230000000
doch.11101010100165932231000000
36Trzeci Urząd Skarbowyd.
Warszawa-ŚródmieścieCIT09101010100166232221000000NBP O/O Warszawa
02-013 WarszawaVAT56101010100166232222000000
ul. Williama Lindleya 14PIT06101010100166232223000000
PIT-STD50101010100166232226000000
in.d.97101010100166232227000000
j.b.
wyd.44101010100166232230000000
doch.91101010100166232231000000
37Urząd Skarbowyd.
Warszawa-TargówekCIT48101010100165772221000000NBP O/O Warszawa
03-482 WarszawaVAT95101010100165772222000000
ul. Dąbrowszczaków 14PIT45101010100165772223000000
in.d.39101010100165772227000000
j.b.
wyd.83101010100165772230000000
doch.33101010100165772231000000
38Urząd Skarbowyd.
Warszawa-UrsynówCIT85101010100165062221000000NBP O/O Warszawa
02-677 WarszawaVAT35101010100165062222000000
ul. Wynalazek 3PIT82101010100165062223000000
in.d.76101010100165062227000000
j.b.
wyd.23101010100165062230000000
doch.70101010100165062231000000
39Urząd Skarbowyd.
Warszawa-WawerCIT76101010100166362221000000NBP O/O Warszawa
04-379 WarszawaVAT26101010100166362222000000
ul. Ludwika Mycielskiego 21PIT73101010100166362223000000
in.d.67101010100166362227000000
j.b.
wyd.14101010100166362230000000
doch.61101010100166362231000000
40Urząd Skarbowyd.
Warszawa-WolaCIT31101010100166072221000000NBP O/O Warszawa
01-381 WarszawaVAT78101010100166072222000000
ul. Powstańców Śląskich 2DPIT28101010100166072223000000
in.d.22101010100166072227000000
j.b.
wyd.66101010100166072230000000
doch.16101010100166072231000000
41Urząd Skarbowyd.
07-100 WęgrówCIT97101010100273262221000000NBP O/O Warszawa
ul. Kościelna 4VAT47101010100273262222000000
PIT94101010100273262223000000
in.d.88101010100273262227000000
j.b.
wyd.35101010100273262230000000
doch.82101010100273262231000000
42Urząd Skarbowyd.
05-200 WołominCIT49101010100160562221000000NBP O/O Warszawa
ul. Przejazd 2VAT96101010100160562222000000
PIT46101010100160562223000000
in.d.40101010100160562227000000
j.b.
wyd.84101010100160562230000000
doch.34101010100160562231000000
43Urząd Skarbowyd.
07-200 WyszkówCIT34101010100433682221000000NBP O/O Warszawa
ul. Generała Józefa Sowińskiego 82VAT81101010100433682222000000
PIT31101010100433682223000000
in.d.25101010100433682227000000
j.b.
wyd.69101010100433682230000000
doch.19101010100433682231000000
44Urząd Skarbowyd.
26-700 ZwoleńCIT30101010100350732221000000NBP O/O Warszawa
ul. Wojska Polskiego 39VAT77101010100350732222000000
PIT27101010100350732223000000
in.d.21101010100350732227000000
j.b.
wyd.65101010100350732230000000
doch.15101010100350732231000000
45Urząd Skarbowyd.
09-300 ŻurominCIT82101010100917892221000000NBP O/O Warszawa
Plac Piłsudskiego 4VAT32101010100917892222000000
PIT79101010100917892223000000
in.d.73101010100917892227000000
j.b.
wyd.20101010100917892230000000
doch.67101010100917892231000000
46Urząd Skarbowyd.
96-300 ŻyrardówCIT53101010100162032221000000NBP O/O Warszawa
ul. 1 Maja 49AVAT03101010100162032222000000
PIT50101010100162032223000000
in.d.44101010100162032227000000
j.b.
wyd.88101010100162032230000000
doch.38101010100162032231000000
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W OPOLU
1Urząd Skarbowyd.
49-305 BrzegCIT31101014010047892221000000NBP O/O Opole
ul. Składowa 2VAT78101014010047892222000000
PIT28101014010047892223000000
in.d.22101014010047892227000000
j.b.
wyd.66101014010047892230000000
doch.16101014010047892231000000
2Urząd Skarbowyd.
48-100 GłubczyceCIT14101014010048192221000000NBP O/O Opole
ul. Fabryczna 2VAT61101014010048192222000000
PIT11101014010048192223000000
in.d.05101014010048192227000000
j.b.
wyd.49101014010048192230000000
doch.96101014010048192231000000
3Urząd Skarbowyd.
47-224 Kędzierzyn KoźleCIT61101014010047762221000000NBP O/O Opole
ul. Piotra Skargi 19VAT11101014010047762222000000
PIT58101014010047762223000000
in.d.52101014010047762227000000
j.b.
wyd.96101014010047762230000000
doch.46101014010047762231000000
4Urząd Skarbowyd.
46-200 KluczborkCIT52101014010052942221000000NBP O/O Opole
ul. Sienkiewicza 22VAT02101014010052942222000000
PIT49101014010052942223000000
in.d.43101014010052942227000000
j.b.
wyd.87101014010052942230000000
doch.37101014010052942231000000
5Urząd Skarbowyd.
47-300 KrapkowiceCIT69101014010055552221000000NBP O/O Opole
ul. Opolska 96AVAT19101014010055552222000000
PIT66101014010055552223000000
in.d.60101014010055552227000000
j.b.
wyd.07101014010055552230000000
doch.54101014010055552231000000
6Urząd Skarbowyd.
46-100 NamysłówCIT22101014010048222221000000NBP O/O Opole
Plac Wolności 1VAT69101014010048222222000000
PIT19101014010048222223000000
in.d.13101014010048222227000000
j.b.
wyd.57101014010048222230000000
doch.07101014010048222231000000
7Urząd Skarbowyd.
48-300 NysaCIT80101014010053532221000000NBP O/O Opole
ul. Bolesława Krzywoustego 23VAT30101014010053532222000000
PIT77101014010053532223000000
in.d.71101014010053532227000000
j.b.
wyd.18101014010053532230000000
doch.65101014010053532231000000
8Urząd Skarbowyd.
46-300 OlesnoCIT42101014010007072221000000NBP O/O Opole
ul. Jana Pieloka 21VAT89101014010007072222000000
PIT39101014010007072223000000
in.d.33101014010007072227000000
j.b.
wyd.77101014010007072230000000
doch.27101014010007072231000000
9Pierwszy Urząd Skarbowyd.
45-331 OpoleCIT93101014010012962221000000NBP O/O Opole
ul. Tadeusza Rejtana 3BVAT43101014010012962222000000
PIT90101014010012962223000000
in.d.84101014010012962227000000
j.b.
wyd.31101014010012962230000000
doch.78101014010012962231000000
10Drugi Urząd Skarbowyd.
45-358 OpoleCIT35101014010007652221000000NBP O/O Opole
ul. Cementowa 6VAT82101014010007652222000000
PIT32101014010007652223000000
in.d.26101014010007652227000000
j.b.
wyd.70101014010007652230000000
doch.20101014010007652231000000
11Urząd Skarbowyd.
48-200 PrudnikCIT44101014010048062221000000NBP O/O Opole
ul. Kopernika 1AVAT91101014010048062222000000
PIT41101014010048062223000000
in.d.35101014010048062227000000
j.b.
wyd.79101014010048062230000000
doch.29101014010048062231000000
12Urząd Skarbowyd.
47-100 Strzelce OpolskieCIT39101014010047922221000000NBP O/O Opole
ul. Opolska 13VAT86101014010047922222000000
PIT36101014010047922223000000
in.d.30101014010047922227000000
j.b.
wyd.74101014010047922230000000
doch.24101014010047922231000000
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
1Urząd Skarbowyd.
36-200 BrzozówCIT90101015280910952221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Kazimierzowska 1VAT40101015280910952222000000
PIT87101015280910952223000000
in.d.81101015280910952227000000
j.b.
wyd.28101015280910952230000000
doch.75101015280910952231000000
2Urząd Skarbowyd.
39-200 DębicaCIT75101015280003582221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Kolejowa 21VAT25101015280003582222000000
PIT72101015280003582223000000
in.d.66101015280003582227000000
j.b.
wyd.13101015280003582230000000
doch.60101015280003582231000000
3Urząd Skarbowyd.
37-500 JarosławCIT86101015280056852221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Przemysłowa 2 AVAT36101015280056852222000000
PIT83101015280056852223000000
in.d.77101015280056852227000000
j.b.
wyd.24101015280056852230000000
doch.71101015280056852231000000
4Urząd Skarbowyd.
38-200 JasłoCIT02101015280015312221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Stanisława Staszica 3VAT49101015280015312222000000
PIT96101015280015312223000000
in.d.90101015280015312227000000
j.b.
wyd.37101015280015312230000000
doch.84101015280015312231000000
5Urząd Skarbowyd.
36-100 KolbuszowaCIT89101015282006442221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Tadeusza Kościuszki 20VAT39101015282006442222000000
PIT86101015282006442223000000
in.d.80101015282006442227000000
j.b.
wyd.27101015282006442230000000
doch.74101015282006442231000000
6Urząd Skarbowyd.
38-400 KrosnoCIT94101015280039422221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Składowa 5VAT44101015280039422222000000
PIT91101015280039422223000000
in.d.85101015280039422227000000
j.b.
wyd.32101015280039422230000000
doch.79101015280039422231000000
7Urząd Skarbowyd.
38-600 LeskoCIT95101015280911092221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Rynek 1VAT45101015280911092222000000
PIT92101015280911092223000000
in.d.86101015280911092227000000
j.b.
wyd.33101015280911092230000000
doch.80101015280911092231000000
8Urząd Skarbowyd.
37-300 LeżajskCIT76101015282005302221000000NBP O/O Rzeszów
Plac Targowy 3VAT26101015282005302222000000
PIT73101015282005302223000000
in.d.67101015282005302227000000
j.b.
wyd.14101015282005302230000000
doch.61101015282005302231000000
9Urząd Skarbowyd.
37-600 LubaczówCIT84101015280057572221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 6VAT34101015280057572222000000
PIT81101015280057572223000000
in.d.75101015280057572227000000
j.b.
wyd.22101015280057572230000000
doch.69101015280057572231000000
10Urząd Skarbowyd.
37-100 ŁańcutCIT57101015282011172221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Józefa Piłsudskiego 11VAT07101015282011172222000000
PIT54101015282011172223000000
in.d.48101015282011172227000000
j.b.
wyd.92101015282011172230000000
doch.42101015282011172231000000
11Urząd Skarbowyd.
39-300 MielecCIT96101015282002952221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Stefana Żeromskiego 13VAT46101015282002952222000000
PIT93101015282002952223000000
in.d.87101015282002952227000000
j.b.
wyd.34101015282002952230000000
doch.81101015282002952231000000
12Urząd Skarbowyd.
37-700 PrzemyślCIT15101015280020332221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Lwowska 9AVAT62101015280020332222000000
PIT12101015280020332223000000
in.d.06101015280020332227000000
j.b.
wyd.50101015280020332230000000
doch.97101015280020332231000000
13Urząd Skarbowyd.
37-200 PrzeworskCIT32101015280057862221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Tysiąclecia 1VAT79101015280057862222000000
PIT29101015280057862223000000
in.d.23101015280057862227000000
j.b.
wyd.67101015280057862230000000
doch.17101015280057862231000000
14Urząd Skarbowyd.
39-100 RopczyceCIT05101015282011462221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Świętej Barbary 12VAT52101015282011462222000000
PIT02101015282011462223000000
in.d.93101015282011462227000000
j.b.
wyd.40101015282011462230000000
doch.87101015282011462231000000
15Pierwszy Urząd Skarbowyd.
35-309 RzeszówCIT92101015280010072221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Podwisłocze 42VAT42101015280010072222000000
PIT89101015280010072223000000
in.d.83101015280010072227000000
j.b.
wyd.30101015280010072230000000
doch.77101015280010072231000000
16Drugi Urząd Skarbowyd.
35-234 RzeszówCIT85101015280010652221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Lucjana Siemieńskiego 18VAT35101015280010652222000000
PIT82101015280010652223000000
in.d.76101015280010652227000000
j.b.
wyd.23101015280010652230000000
doch.70101015280010652231000000
17Urząd Skarbowyd.
38-500 SanokCIT73101015280911252221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Sienkiewicza 1VAT23101015280911252222000000
PIT70101015280911252223000000
in.d.64101015280911252227000000
j.b.
wyd.11101015280911252230000000
doch.58101015280911252231000000
18Urząd Skarbowyd.
37-450 Stalowa WolaCIT92101015281441792221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Metalowców 6VAT42101015281441792222000000
PIT89101015281441792223000000
in.d.83101015281441792227000000
j.b.
wyd.30101015281441792230000000
doch.77101015281441792231000000
19Urząd Skarbowyd.
38-100 StrzyżówCIT80101015282011622221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Daszyńskiego 6VAT30101015282011622222000000
PIT77101015282011622223000000
in.d.71101015282011622227000000
j.b.
wyd.18101015282011622230000000
doch.65101015282011622231000000
20Urząd Skarbowyd.
39-400 TarnobrzegCIT04101015281440492221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Stanisława Wyspiańskiego 12VAT51101015281440492222000000
PIT98101015281440492223000000
in.d.92101015281440492227000000
j.b.
wyd.39101015281440492230000000
doch.86101015281440492231000000
21Urząd Skarbowyd.
38-700 Ustrzyki DolneCIT06101015280911122221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Mikołaja Kopernika 1VAT53101015280911122222000000
PIT03101015280911122223000000
in.d.94101015280911122227000000
j.b.
wyd.41101015280911122230000000
doch.88101015280911122231000000
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
1Urząd Skarbowyd.
16-300 AugustówCIT05101010490213402221000000NBP O/O Białystok
ul. Żabia 7VAT52101010490213402222000000
PIT02101010490213402223000000
in.d.93101010490213402227000000
j.b.
wyd.40101010490213402230000000
doch.87101010490213402231000000
2Pierwszy Urząd Skarbowyd.
15-219 BiałystokCIT95101010490071392221000000NBP O/O Białystok
ul. Świętojańska 13VAT45101010490071392222000000
PIT92101010490071392223000000
in.d.86101010490071392227000000
j.b.
wyd.33101010490071392230000000
doch.80101010490071392231000000
3Drugi Urząd Skarbowyd.
15-502 BiałystokCIT19101010490026002221000000NBP O/O Białystok
ul. Plażowa 17VAT66101010490026002222000000
PIT16101010490026002223000000
in.d.10101010490026002227000000
j.b.
wyd.54101010490026002230000000
doch.04101010490026002231000000
4Urząd Skarbowyd.
17-100 Bielsk PodlaskiCIT73101010490106472221000000NBP O/O Białystok
ul. Adama Mickiewicza 33VAT23101010490106472222000000
PIT70101010490106472223000000
in.d.64101010490106472227000000
j.b.
wyd.11101010490106472230000000
doch.58101010490106472231000000
5Urząd Skarbowyd.
19-200 GrajewoCIT35101010490017332221000000NBP O/O Białystok
ul. Elewatorska 8VAT82101010490017332222000000
PIT32101010490017332223000000
in.d.26101010490017332227000000
j.b.
wyd.70101010490017332230000000
doch.20101010490017332231000000
6Urząd Skarbowyd.
18-500 KolnoCIT82101010490016902221000000NBP O/O Białystok
ul. Wojska Polskiego 20VAT32101010490016902222000000
PIT79101010490016902223000000
in.d.73101010490016902227000000
j.b.
wyd.20101010490016902230000000
doch.67101010490016902231000000
7Urząd Skarbowyd.
18-400 ŁomżaCIT05101010490009702221000000NBP O/O Białystok
ul. Polowa 47VAT52101010490009702222000000
PIT02101010490009702223000000
in.d.93101010490009702227000000
j.b.
wyd.40101010490009702230000000
doch.87101010490009702231000000
8Urząd Skarbowyd.
19-100 MońkiCIT49101010490005502221000000NBP O/O Białystok
ul. Ełcka 41AVAT96101010490005502222000000
PIT46101010490005502223000000
in.d.40101010490005502227000000
j.b.
wyd.84101010490005502230000000
doch.34101010490005502231000000
9Urząd Skarbowyd.
17-300 SiemiatyczeCIT07101010490275732221000000NBP O/O Białystok
ul. Pałacowa 18VAT54101010490275732222000000
PIT04101010490275732223000000
in.d.95101010490275732227000000
j.b.
wyd.42101010490275732230000000
doch.89101010490275732231000000
10Urząd Skarbowyd.
16-100 SokółkaCIT09101010490180922221000000NBP O/O Białystok
ul. Białostocka 47VAT56101010490180922222000000
PIT06101010490180922223000000
in.d.97101010490180922227000000
j.b.
wyd.44101010490180922230000000
doch.91101010490180922231000000
11Urząd Skarbowyd.
16-400 SuwałkiCIT03101010490001692221000000NBP O/O Białystok
ul. 1 Maja 2AVAT50101010490001692222000000
PIT97101010490001692223000000
in.d.91101010490001692227000000
j.b.
wyd.38101010490001692230000000
doch.85101010490001692231000000
12Urząd Skarbowyd.
18-200 Wysokie MazowieckieCIT91101010490002992221000000NBP O/O Białystok
ul. Ludowa 21VAT41101010490002992222000000
PIT88101010490002992223000000
in.d.82101010490002992227000000
j.b.
wyd.29101010490002992230000000
doch.76101010490002992231000000
13Urząd Skarbowyd.
18-300 ZambrówCIT93101010490005182221000000NBP O/O Białystok
ul. Jantarowa 16VAT43101010490005182222000000
PIT90101010490005182223000000
in.d.84101010490005182227000000
j.b.
wyd.31101010490005182230000000
doch.78101010490005182231000000
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
1Urząd Skarbowyd.
77-100 BytówCIT59101011400008372221000000NBPO/O Gdańsk
ul. 1 Maja 16VAT09101011400008372222000000
PIT56101011400008372223000000
in.d.50101011400008372227000000
j.b.
wyd.94101011400008372230000000
doch.44101011400008372231000000
2Urząd Skarbowyd.
89-600 ChojniceCIT05101011400005502221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Młyńska 22VAT52101011400005502222000000
PIT02101011400005502223000000
in.d.93101011400005502227000000
j.b.
wyd.40101011400005502230000000
doch.87101011400005502231000000
3Urząd Skarbowyd.
77-300 CzłuchówCIT43101011400017042221000000NBPO/O Gdańsk
ul. Jerzego z Dąbrowy 5 EVAT90101011400017042222000000
PIT40101011400017042223000000
in.d.34101011400017042227000000
j.b.
wyd.78101011400017042230000000
doch.28101011400017042231000000
4Pierwszy Urząd Skarbowyd.
80-822 GdańskCIT20101011400149482221000000NBPO/O Gdańsk
ul. Rzeźnicka 54/56VAT67101011400149482222000000
PIT17101011400149482223000000
in.d.11101011400149482227000000
j.b.
wyd.55101011400149482230000000
doch.05101011400149482231000000
5Drugi Urząd Skarbowyd.
80-391 GdańskCIT83101011400066662221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43VAT33101011400066662222000000
PIT80101011400066662223000000
in.d.74101011400066662227000000
j.b.
wyd.21101011400066662230000000
doch.68101011400066662231000000
6Trzeci Urząd Skarbowyd.
80-560 GdańskCIT81101011400165352221000000NBPO/O Gdańsk
ul. Żaglowa 2VAT31101011400165352222000000
PIT78101011400165352223000000
in.d.72101011400165352227000000
j.b.
wyd.19101011400165352230000000
doch.66101011400165352231000000
7Pierwszy Urząd Skarbowyd.
81-353 GdyniaCIT98101011400143712221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Władysława IV 2/4VAT48101011400143712222000000
PIT95101011400143712223000000
in.d.89101011400143712227000000
j.b.
wyd.36101011400143712230000000
doch.83101011400143712231000000
8Drugi Urząd Skarbowyd.
81-061 GdyniaCIT51101011400165482221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Hutnicza 25VAT98101011400165482222000000
PIT48101011400165482223000000
in.d.42101011400165482227000000
j.b.
wyd.86101011400165482230000000
doch.36101011400165482231000000
9Urząd Skarbowyd.
83-300 KartuzyCIT81101011400144012221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Kościerska 13VAT31101011400144012222000000
PIT78101011400144012223000000
in.d.72101011400144012227000000
j.b.
wyd.19101011400144012230000000
doch.66101011400144012231000000
10Urząd Skarbowyd.
83-400 KościerzynaCIT29101011400144302221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Stanisława Staszica 6VAT76101011400144302222000000
PIT26101011400144302223000000
in.d.20101011400144302227000000
j.b.
wyd.64101011400144302230000000
doch.14101011400144302231000000
11Urząd Skarbowyd.
82-500 KwidzynCIT10101011400023102221000000NBP O/O Gdańsk
ul. 3 Maja 6VAT57101011400023102222000000
PIT07101011400023102223000000
in.d.98101011400023102227000000
j.b.
wyd.45101011400023102230000000
doch.92101011400023102231000000
12Urząd Skarbowyd.
84-300 LęborkCIT17101011400078782221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Słupska 23VAT64101011400078782222000000
PIT14101011400078782223000000
in.d.08101011400078782227000000
j.b.
wyd.52101011400078782230000000
doch.02101011400078782231000000
13Urząd Skarbowyd.
82-200 MalborkCIT47101011400023362221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Mikołaja Kopernika 10VAT94101011400023362222000000
PIT44101011400023362223000000
in.d.38101011400023362227000000
j.b.
wyd.82101011400023362230000000
doch.32101011400023362231000000
14Urząd Skarbowyd.
83-000 Pruszcz GdańskiCIT66101011400200822221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Ignacego Łukasiewicza 2VAT16101011400200822222000000
PIT63101011400200822223000000
in.d.57101011400200822227000000
j.b.
wyd.04101011400200822230000000
doch.51101011400200822231000000
15Urząd Skarbowyd.
84-100 PuckCIT68101011400143842221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Komandora Edwarda Szystowskiego 18VAT18101011400143842222000000
PIT65101011400143842223000000
in.d.59101011400143842227000000
j.b.
wyd.06101011400143842230000000
doch.53101011400143842231000000
16Urząd Skarbowyd.
76-200 SłupskCIT27101011400030562221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Szczecińska 59VAT74101011400030562222000000
PIT24101011400030562223000000
in.d.18101011400030562227000000
j.b.
wyd.62101011400030562230000000
doch.12101011400030562231000000
17Urząd Skarbowyd.
81-808 SopotCIT90101011400143682221000000NBP O/O Gdańsk
ul. 23 Marca 9/11VAT40101011400143682222000000
PIT87101011400143682223000000
in.d.81101011400143682227000000
j.b.
wyd.28101011400143682230000000
doch.75101011400143682231000000
18Urząd Skarbowyd.
83-200 Starogard GdańskiCIT96101011400144432221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Lubichowska 4VAT46101011400144432222000000
PIT93101011400144432223000000
in.d.87101011400144432227000000
j.b.
wyd.34101011400144432230000000
doch.81101011400144432231000000
19Urząd Skarbowyd.
83-100 TczewCIT66101011400144562221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Gdańska 33VAT16101011400144562222000000
PIT63101011400144562223000000
in.d.57101011400144562227000000
j.b.
wyd.04101011400144562230000000
doch.51101011400144562231000000
20Urząd Skarbowyd.
84-200 WejherowoCIT38101011400143972221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Jana III Sobieskiego 346VAT85101011400143972222000000
PIT35101011400143972223000000
in.d.29101011400143972227000000
j.b.
wyd.73101011400143972230000000
doch.23101011400143972231000000
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA W KATOWICACH
1Urząd Skarbowyd.
42-500 BędzinCIT48101012123050332221000000NBP O/O Katowice
ul. I Armii Wojska Polskiego 1VAT95101012123050332222000000
PIT45101012123050332223000000
in.d.39101012123050332227000000
j.b.
wyd.83101012123050332230000000
doch.33101012123050332231000000
2Pierwszy Urząd Skarbowyd.
43-300 Bielsko-BiałaCIT67101012120049102221000000NBP O/O Katowice
ul. Teodora Sixta 17VAT17101012120049102222000000
PIT64101012120049102223000000
in.d.58101012120049102227000000
j.b.
wyd.05101012120049102230000000
doch.52101012120049102231000000
3Drugi Urząd Skarbowyd.
43-300 Bielsko-BiałaCIT84101012120056562221000000NBP O/O Katowice
ul. Generała Stanisława Maczka 73VAT34101012120056562222000000
PIT81101012120056562223000000
in.d.75101012120056562227000000
j.b.
wyd.22101012120056562230000000
doch.69101012120056562231000000
4Urząd Skarbowyd.
41-902 BytomCIT46101012123051052221000000NBP O/O Katowice
ul. Wrocławska 92VAT93101012123051052222000000
PIT43101012123051052223000000
in.d.37101012123051052227000000
j.b.
wyd.81101012123051052230000000
doch.31101012123051052231000000
5Urząd Skarbowyd.
41-506 ChorzówCIT37101012123073692221000000NBP O/O Katowice
ul. Armii Krajowej 5VAT84101012123073692222000000
PIT34101012123073692223000000
in.d.28101012123073692227000000
j.b.
wyd.72101012123073692230000000
doch.22101012123073692231000000
6Urząd Skarbowyd.
43-400 CieszynCIT91101012120027852221000000NBP O/O Katowice
ul. Ignacego Kraszewskiego 4VAT41101012120027852222000000
PIT88101012120027852223000000
in.d.82101012120027852227000000
j.b.
wyd.29101012120027852230000000
doch.76101012120027852231000000
7Urząd Skarbowyd.
43-503 Czechowice-DziedziceCIT73101012120003292221000000NBP O/O Katowice
ul. Nad Białką 1AVAT23101012120003292222000000
PIT70101012120003292223000000
in.d.64101012120003292227000000
j.b.
wyd.11101012120003292230000000
doch.58101012120003292231000000
8Pierwszy Urząd Skarbowyd.
42-200 CzęstochowaCIT24101012120014142221000000NBP O/O Katowice
ul. Rolnicza 33VAT71101012120014142222000000
PIT21101012120014142223000000
in.d.15101012120014142227000000
j.b.
wyd.59101012120014142230000000
doch.09101012120014142231000000
9Drugi Urząd Skarbowyd.
42-200 CzęstochowaCIT06101012120016742221000000NBP O/O Katowice
ul. Tkacka 3VAT53101012120016742222000000
PIT03101012120016742223000000
in.d.94101012120016742227000000
j.b.
wyd.41101012120016742230000000
doch.88101012120016742231000000
10Urząd Skarbowyd.
41-300 Dąbrowa GórniczaCIT41101012123054792221000000NBP O/O Katowice
ul. Zygmunta Krasińskiego 33AVAT88101012123054792222000000
PIT38101012123054792223000000
in.d.32101012123054792227000000
j.b.
wyd.76101012123054792230000000
doch.26101012123054792231000000
11Pierwszy Urząd Skarbowyd.
44-100 GliwiceCIT32101012123055122221000000NBP O/O Katowice
ul. Góry Chełmskiej 15VAT79101012123055122222000000
PIT29101012123055122223000000
in.d.23101012123055122227000000
j.b.
wyd.67101012123055122230000000
doch.17101012123055122231000000
12Drugi Urząd Skarbowyd.
44-100 GliwiceCIT72101012123185252221000000NBP O/O Katowice
ul. Młodego Hutnika 2VAT22101012123185252222000000
PIT69101012123185252223000000
in.d.63101012123185252227000000
j.b.
wyd.10101012123185252230000000
doch.57101012123185252231000000
13Urząd Skarbowyd.
44-335 Jastrzębie-ZdrójCIT02101012123068832221000000NBP O/O Katowice
ul. 11 Listopada 13VAT49101012123068832222000000
PIT96101012123068832223000000
in.d.90101012123068832227000000
j.b.
wyd.37101012123068832230000000
doch.84101012123068832231000000
14Urząd Skarbowyd.
43-600 JaworznoCIT14101012123057722221000000NBP O/O Katowice
ul. Grunwaldzka 274VAT61101012123057722222000000
PIT11101012123057722223000000
in.d.05101012123057722227000000
j.b.
wyd.49101012123057722230000000
doch.96101012123057722231000000
15Pierwszy Urząd Skarbowyd.
40-063 KatowiceCIT89101012120011112221000000NBP O/O Katowice
ul. Żwirki i Wigury 17VAT39101012120011112222000000
PIT86101012120011112223000000
in.d.80101012120011112227000000
j.b.
wyd.27101012120011112230000000
doch.74101012120011112231000000
16Drugi Urząd Skarbowyd.
40-282 KatowiceCIT11101012123165502221000000NBP O/O Katowice
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 32BVAT58101012123165502222000000
PIT08101012123165502223000000
in.d.02101012123165502227000000
j.b.
wyd.46101012123165502230000000
doch.93101012123165502231000000
17Urząd Skarbowyd.
42-100 KłobuckCIT45101012120015312221000000NBP O/O Katowice
ul. Rynek Jana Pawła II nr 13VAT92101012120015312222000000
PIT42101012120015312223000000
in.d.36101012120015312227000000
j.b.
wyd.80101012120015312230000000
doch.30101012120015312231000000
18Urząd Skarbowyd.
42-700 LubliniecCIT17101012120014722221000000NBP O/O Katowice
ul. Ignacego Paderewskiego 7BVAT64101012120014722222000000
PIT14101012120014722223000000
in.d.08101012120014722227000000
j.b.
wyd.52101012120014722230000000
doch.02101012120014722231000000
19Urząd Skarbowyd.
43-190 MikołówCIT84101012123068412221000000NBP O/O Katowice
ul. Maksymiliana Hubera 4VAT34101012123068412222000000
PIT81101012123068412223000000
in.d.75101012123068412227000000
j.b.
wyd.22101012123068412230000000
doch.69101012123068412231000000
20Urząd Skarbowyd.
41-400 MysłowiceCIT78101012123059902221000000NBP O/O Katowice
ul. Adama Mickiewicza 4VAT28101012123059902222000000
PIT75101012123059902223000000
in.d.69101012123059902227000000
j.b.
wyd.16101012123059902230000000
doch.63101012123059902231000000
21Urząd Skarbowyd.
42-300 MyszkówCIT54101012120014982221000000NBP O/O Katowice
ul. Kazimierza Pułaskiego 68VAT04101012120014982222000000
PIT51101012120014982223000000
in.d.45101012120014982227000000
j.b.
wyd.89101012120014982230000000
doch.39101012120014982231000000
22Urząd Skarbowyd.
41-940 Piekary ŚląskieCIT69101012123187302221000000NBP O/O Katowice
ul. Bytomska 92VAT19101012123187302222000000
PIT66101012123187302223000000
in.d.60101012123187302227000000
j.b.
wyd.07101012123187302230000000
doch.54101012123187302231000000
23Urząd Skarbowyd.
43-200 PszczynaCIT23101012123060302221000000NBP O/O Katowice
ul. 3 Maja 4VAT70101012123060302222000000
PIT20101012123060302223000000
in.d.14101012123060302227000000
j.b.
wyd.58101012123060302230000000
doch.08101012123060302231000000
24Urząd Skarbowyd.
47-400 RacibórzCIT75101012123060982221000000NBP O/O Katowice
ul. Stanisława Drzymały 32VAT25101012123060982222000000
PIT72101012123060982223000000
in.d.66101012123060982227000000
j.b.
wyd.13101012123060982230000000
doch.60101012123060982231000000
25Urząd Skarbowyd.
41-700 Ruda ŚląskaCIT04101012123062292221000000NBP O/O Katowice
ul. Kokotek6VAT51101012123062292222000000
PIT98101012123062292223000000
in.d.92101012123062292227000000
j.b.
wyd.39101012123062292230000000
doch.86101012123062292231000000
26Urząd Skarbowyd.
44-200 RybnikCIT31101012123064212221000000NBP O/O Katowice
Plac Armii Krajowej 3VAT78101012123064212222000000
PIT28101012123064212223000000
in.d.22101012123064212227000000
j.b.
wyd.66101012123064212230000000
doch.16101012123064212231000000
27Urząd Skarbowyd.
41-100 Siemianowice ŚląskieCIT75101012123116272221000000NBP O/O Katowice
ul. Generała Karola Świerczewskiego 84VAT25101012123116272222000000
PIT72101012123116272223000000
in.d.66101012123116272227000000
j.b.
wyd.13101012123116272230000000
doch.60101012123116272231000000
28Urząd Skarbowyd.
41-200 SosnowiecCIT14101012123065482221000000NBP O/O Katowice
ul. 3 Maja 20VAT61101012123065482222000000
PIT11101012123065482223000000
in.d.05101012123065482227000000
j.b.
wyd.49101012123065482230000000
doch.96101012123065482231000000
29Urząd Skarbowyd.
42-600 Tarnowskie GóryCIT93101012123067112221000000NBP O/O Katowice
ul. Opolska 23VAT43101012123067112222000000
PIT90101012123067112223000000
in.d.84101012123067112227000000
j.b.
wyd.31101012123067112230000000
doch.78101012123067112231000000
30Urząd Skarbowyd.
43-100 TychyCIT76101012123068382221000000NBP O/O Katowice
al. Niepodległości 60VAT26101012123068382222000000
PIT73101012123068382223000000
in.d.67101012123068382227000000
j.b.
wyd.14101012123068382230000000
doch.61101012123068382231000000
31Urząd Skarbowyd.
44-300 Wodzisław ŚląskiCIT32101012123068702221000000NBP O/O Katowice
ul. Bartosza Głowackiego 4VAT79101012123068702222000000
PIT29101012123068702223000000
in.d.23101012123068702227000000
j.b.
wyd.67101012123068702230000000
doch.17101012123068702231000000
32Urząd Skarbowyd.
41-800 ZabrzeCIT05101012123070662221000000NBP O/O Katowice
ul. Bytomska 2VAT52101012123070662222000000
PIT02101012123070662223000000
in.d.93101012123070662227000000
j.b.
wyd.40101012123070662230000000
doch.87101012123070662231000000
33Urząd Skarbowyd.
42-400 ZawiercieCIT02101012123072712221000000NBP O/O Katowice
ul. Leśna 8VAT49101012123072712222000000
PIT96101012123072712223000000
in.d.90101012123072712227000000
j.b.
wyd.37101012123072712230000000
doch.84101012123072712231000000
34Urząd Skarbowyd.
44-240 ŻoryCIT10101012123115422221000000NBP O/O Katowice
ul. Wodzisławska 1VAT57101012123115422222000000
PIT07101012123115422223000000
in.d.98101012123115422227000000
j.b.
wyd.45101012123115422230000000
doch.92101012123115422231000000
35Urząd Skarbowyd.
34-300 ŻywiecCIT91101012120014272221000000NBP O/O Katowice
ul. Krasińskiego 11VAT41101012120014272222000000
PIT88101012120014272223000000
in.d.82101012120014272227000000
j.b.
wyd.29101012120014272230000000
doch.76101012120014272231000000
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
1Urząd Skarbowyd.
28-100 Busko-ZdrójCIT04101012380800992221000000NBP O/O Kielce
ul. 12 Stycznia 17VAT51101012380800992222000000
PIT98101012380800992223000000
in.d.92101012380800992227000000
j.b.
wyd.39101012380800992230000000
doch.86101012380800992231000000
2Urząd Skarbowyd.
28-300 JędrzejówCIT90101012380802042221000000NBP O/O Kielce
ul. 11 Listopada 33VAT40101012380802042222000000
PIT87101012380802042223000000
in.d.81101012380802042227000000
j.b.
wyd.28101012380802042230000000
doch.75101012380802042231000000
3Pierwszy Urząd Skarbowyd.
25-661 KielceCIT29101012380803632221000000NBP O/O Kielce
ul. Wróbla 17VAT76101012380803632222000000
PIT26101012380803632223000000
in.d.20101012380803632227000000
j.b.
wyd.64101012380803632230000000
doch.14101012380803632231000000
4Drugi Urząd Skarbowyd.
25-647 KielceCIT05101012380850102221000000NBP O/O Kielce
ul. Częstochowska 20VAT52101012380850102222000000
PIT02101012380850102223000000
in.d.93101012380850102227000000
j.b.
wyd.40101012380850102230000000
doch.87101012380850102231000000
5Urząd Skarbowyd.
26-200 KońskieCIT56101012380809432221000000NBP O/O Kielce
ul. Marszałka Piłsudskiego 156BVAT06101012380809432222000000
PIT53101012380809432223000000
in.d.47101012380809432227000000
j.b.
wyd.91101012380809432230000000
doch.41101012380809432231000000
6Urząd Skarbowyd.
27-500 OpatówCIT84101012380852702221000000NBP O/O Kielce
ul. Jana Kilińskiego 9VAT34101012380852702222000000
PIT81101012380852702223000000
in.d.75101012380852702227000000
j.b.
wyd.22101012380852702230000000
doch.69101012380852702231000000
7Urząd Skarbowyd.
27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiCIT37101012380811422221000000NBP O/O Kielce
ul. Polna 11VAT84101012380811422222000000
PIT34101012380811422223000000
in.d.28101012380811422227000000
j.b.
wyd.72101012380811422230000000
doch.22101012380811422231000000
8Urząd Skarbowyd.
28-400 PińczówCIT82101012380811712221000000NBP O/O Kielce
ul. Grodziskowa 1VAT32101012380811712222000000
PIT79101012380811712223000000
in.d.73101012380811712227000000
j.b.
wyd.20101012380811712230000000
doch.67101012380811712231000000
9Urząd Skarbowyd.
27-600 SandomierzCIT54101012380852832221000000NBP O/O Kielce
ul. Żydowska 1VAT04101012380852832222000000
PIT51101012380852832223000000
in.d.45101012380852832227000000
j.b.
wyd.89101012380852832230000000
doch.39101012380852832231000000
10Urząd Skarbowyd.
26-110 Skarżysko-KamiennaCIT28101012380812722221000000NBP O/O Kielce
ul. 1 Maja 56VAT75101012380812722222000000
PIT25101012380812722223000000
in.d.19101012380812722227000000
j.b.
wyd.63101012380812722230000000
doch.13101012380812722231000000
11Urząd Skarbowyd.
27-200 StarachowiceCIT71101012380813732221000000NBP O/O Kielce
ul. Składowa 33VAT21101012380813732222000000
PIT68101012380813732223000000
in.d.62101012380813732227000000
j.b.
wyd.09101012380813732230000000
doch.56101012380813732231000000
12Urząd Skarbowyd.
28-200 StaszówCIT67101012380853002221000000NBP O/O Kielce
ul. Oględowska 12VAT17101012380853002222000000
PIT64101012380853002223000000
in.d.58101012380853002227000000
j.b.
wyd.05101012380853002230000000
doch.52101012380853002231000000
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE - IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE
1Urząd Skarbowyd.
11-200 BartoszyceCIT12101013970080062221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Bohaterów Warszawy 5VAT59101013970080062222000000
PIT09101013970080062223000000
in.d.03101013970080062227000000
j.b.
wyd.47101013970080062230000000
doch.94101013970080062231000000
2Urząd Skarbowyd.
14-500 BraniewoCIT54101013970023232221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Jana Matejki 6VAT04101013970023232222000000
PIT51101013970023232223000000
in.d.45101013970023232227000000
j.b.
wyd.89101013970023232230000000
doch.39101013970023232231000000
3Urząd Skarbowyd.
13-200 DziałdowoCIT69101013970010072221000000NBP O/O Olsztyn
Plac Mickiewicza 26VAT19101013970010072222000000
PIT66101013970010072223000000
in.d.60101013970010072227000000
j.b.
wyd.07101013970010072230000000
doch.54101013970010072231000000
4Urząd Skarbowyd.
82-300 ElblągCIT66101013970025702221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Adama Mickiewicza 43VAT16101013970025702222000000
PIT63101013970025702223000000
in.d.57101013970025702227000000
j.b.
wyd.04101013970025702230000000
doch.51101013970025702231000000
5Urząd Skarbowyd.
19-300 EłkCIT47101013970010232221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Wojska Polskiego 67VAT94101013970010232222000000
PIT44101013970010232223000000
in.d.38101013970010232227000000
j.b.
wyd.82101013970010232230000000
doch.32101013970010232231000000
6Urząd Skarbowyd.
11-500 GiżyckoCIT77101013970010102221000000NBP O/O Olsztyn
ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15VAT27101013970010102222000000
PIT74101013970010102223000000
in.d.68101013970010102227000000
j.b.
wyd.15101013970010102230000000
doch.62101013970010102231000000
7Urząd Skarbowyd.
14-200 IławaCIT18101013970081782221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Wojska Polskiego 26VAT65101013970081782222000000
PIT15101013970081782223000000
in.d.09101013970081782227000000
j.b.
wyd.53101013970081782230000000
doch.03101013970081782231000000
8Urząd Skarbowyd.
11-400 KętrzynCIT80101013970080802221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Powstańców Warszawy 13VAT30101013970080802222000000
PIT77101013970080802223000000
in.d.71101013970080802227000000
j.b.
wyd.18101013970080802230000000
doch.65101013970080802231000000
9Urząd Skarbowyd.
13-100 NidzicaCIT26101013970081812221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Żeromskiego 11VAT73101013970081812222000000
PIT23101013970081812223000000
in.d.17101013970081812227000000
j.b.
wyd.61101013970081812230000000
doch.11101013970081812231000000
10Urząd Skarbowyd.
13-300 Nowe Miasto LubawskieCIT92101013970010522221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Działyńskich 3VAT42101013970010522222000000
PIT89101013970010522223000000
in.d.83101013970010522227000000
j.b.
wyd.30101013970010522230000000
doch.77101013970010522231000000
11Urząd Skarbowyd.
19-400 OleckoCIT84101013970010492221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Wojska Polskiego 7VAT34101013970010492222000000
PIT81101013970010492223000000
in.d.75101013970010492227000000
j.b.
wyd.22101013970010492230000000
doch.69101013970010492231000000
12Urząd Skarbowyd.
10-950 OlsztynCIT87101013970055002221000000NBP O/O Olsztyn
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59VAT37101013970055002222000000
PIT84101013970055002223000000
in.d.78101013970055002227000000
j.b.
wyd.25101013970055002230000000
doch.72101013970055002231000000
13Urząd Skarbowyd.
14-100 OstródaCIT33101013970081232221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Olsztyńska 5BVAT80101013970081232222000000
PIT30101013970081232223000000
in.d.24101013970081232227000000
j.b.
wyd.68101013970081232230000000
doch.18101013970081232231000000
14Urząd Skarbowyd.
12-200 PiszCIT17101013970010362221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Okopowa 2VAT64101013970010362222000000
PIT14101013970010362223000000
in.d.08101013970010362227000000
j.b.
wyd.52101013970010362230000000
doch.02101013970010362231000000
15Urząd Skarbowyd.
12-100 SzczytnoCIT93101013970081942221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Warszawska 5VAT43101013970081942222000000
PIT90101013970081942223000000
in.d.84101013970081942227000000
j.b.
wyd.31101013970081942230000000
doch.78101013970081942231000000
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W POZNANIU
1Urząd Skarbowyd.
64-800 ChodzieżCIT88101014690007072221000000NBP O/O Poznań
ul. Ofiar Gór Morzewskich 1VAT38101014690007072222000000
PIT85101014690007072223000000
in.d.79101014690007072227000000
j.b.
wyd.26101014690007072230000000
doch.73101014690007072231000000
2Urząd Skarbowyd.
64-700 CzarnkówCIT52101014690061742221000000NBP O/O Poznań
ul. Pocztowa 4VAT02101014690061742222000000
PIT49101014690061742223000000
in.d.43101014690061742227000000
j.b.
wyd.87101014690061742230000000
doch.37101014690061742231000000
3Urząd Skarbowyd.
62-200 GnieznoCIT03101014690013422221000000NBP O/O Poznań
ul. Spichrzowa 4VAT50101014690013422222000000
PIT97101014690013422223000000
in.d.91101014690013422227000000
j.b.
wyd.38101014690013422230000000
doch.85101014690013422231000000
4Urząd Skarbowyd.
63-800 GostyńCIT53101014690035192221000000NBP O/O Poznań
ul. Lipowa 2VAT03101014690035192222000000
PIT50101014690035192223000000
in.d.44101014690035192227000000
j.b.
wyd.88101014690035192230000000
doch.38101014690035192231000000
5Urząd Skarbowyd.
62-065 Grodzisk WielkopolskiCIT67101014690040822221000000NBP O/O Poznań
ul. Osiedle Chopina 7VAT17101014690040822222000000
PIT64101014690040822223000000
in.d.58101014690040822227000000
j.b.
wyd.05101014690040822230000000
doch.52101014690040822231000000
6Urząd Skarbowyd.
63-200 JarocinCIT33101014690000682221000000NBP O/O Poznań
ul. Osiedle Kościuszki 21VAT80101014690000682222000000
PIT30101014690000682223000000
in.d.24101014690000682227000000
j.b.
wyd.68101014690000682230000000
doch.18101014690000682231000000
7Pierwszy Urząd Skarbowyd.
62-800 KaliszCIT61101014690001272221000000NBP O/O Poznań
ul. Wrocławska 12/14VAT11101014690001272222000000
PIT58101014690001272223000000
in.d.52101014690001272227000000
j.b.
wyd.96101014690001272230000000
doch.46101014690001272231000000
8Drugi Urząd Skarbowyd.
62-800 KaliszCIT26101014690004172221000000NBPO/O Poznań
ul. Targowa 1VAT73101014690004172222000000
PIT23101014690004172223000000
in.d.17101014690004172227000000
j.b.
wyd.61101014690004172230000000
doch.11101014690004172231000000
9Urząd Skarbowyd.
63-600 KępnoCIT41101014690000712221000000NBP O/O Poznań
ul. Rynek 4VAT88101014690000712222000000
PIT38101014690000712223000000
in.d.32101014690000712227000000
j.b.
wyd.76101014690000712230000000
doch.26101014690000712231000000
10Urząd Skarbowyd.
62-600 KołoCIT91101014690001142221000000NBP O/O Poznań
ul. Bolesława Prusa 10VAT41101014690001142222000000
PIT88101014690001142223000000
in.d.82101014690001142227000000
j.b.
wyd.29101014690001142230000000
doch.76101014690001142231000000
11Urząd Skarbowyd.
62-510 KoninCIT07101014690002282221000000NBP O/O Poznań
ul. Zakładowa 7AVAT54101014690002282222000000
PIT04101014690002282223000000
in.d.95101014690002282227000000
j.b.
wyd.42101014690002282230000000
doch.89101014690002282231000000
12Urząd Skarbowyd.
64-000 KościanCIT31101014690035352221000000NBP O/O Poznań
ul. Młyńska 5VAT78101014690035352222000000
PIT28101014690035352223000000
in.d.22101014690035352227000000
j.b.
wyd.66101014690035352230000000
doch.16101014690035352231000000
13Urząd Skarbowyd.
63-700 KrotoszynCIT11101014690000842221000000NBP O/O Poznań
ul. Polna 32VAT58101014690000842222000000
PIT08101014690000842223000000
in.d.02101014690000842227000000
j.b.
wyd.46101014690000842230000000
doch.93101014690000842231000000
14Urząd Skarbowyd.
64-100 LesznoCIT05101014690016582221000000NBP O/O Poznań
ul. Adama Mickiewicza 7VAT52101014690016582222000000
PIT02101014690016582223000000
in.d.93101014690016582227000000
j.b.
wyd.40101014690016582230000000
doch.87101014690016582231000000
15Urząd Skarbowyd.
64-400 MiędzychódCIT61101014690048802221000000NBP O/O Poznań
ul. Marszałka Piłsudskiego 2VAT11101014690048802222000000
PIT58101014690048802223000000
in.d.52101014690048802227000000
j.b.
wyd.96101014690048802230000000
doch.46101014690048802231000000
16Urząd Skarbowyd.
64-300 Nowy TomyślCIT25101014690009382221000000NBP O/O Poznań
ul. Kolejowa 38VAT72101014690009382222000000
PIT22101014690009382223000000
in.d.16101014690009382227000000
j.b.
wyd.60101014690009382230000000
doch.10101014690009382231000000
17Urząd Skarbowyd.
64-600 ObornikiCIT96101014690007102221000000NBP O/O Poznań
ul. Rynek 4VAT46101014690007102222000000
PIT93101014690007102223000000
in.d.87101014690007102227000000
j.b.
wyd.34101014690007102230000000
doch.81101014690007102231000000
18Urząd Skarbowyd.
63-400 Ostrów WielkopolskiCIT78101014690000972221000000NBP O/O Poznań
ul. Chłapowskiego 45VAT28101014690000972222000000
PIT75101014690000972223000000
in.d.69101014690000972227000000
j.b.
wyd.16101014690000972230000000
doch.63101014690000972231000000
19Urząd Skarbowyd.
63-500 OstrzeszówCIT34101014690004202221000000NBP O/O Poznań
ul. Władysława Grabskiego 1VAT81101014690004202222000000
PIT31101014690004202223000000
in.d.25101014690004202227000000
j.b.
wyd.69101014690004202230000000
doch.19101014690004202231000000
20Urząd Skarbowyd.
64-920 PiłaCIT86101014690059202221000000NBP O/O Poznań
ul. Juliusza Kossaka 106VAT36101014690059202222000000
PIT83101014690059202223000000
in.d.77101014690059202227000000
j.b.
wyd.24101014690059202230000000
doch.71101014690059202231000000
21Urząd Skarbowyd.
63-300 PleszewCIT66101014690007232221000000NBP O/O Poznań
ul. M. Bogusza 6VAT16101014690007232222000000
PIT63101014690007232223000000
in.d.57101014690007232227000000
j.b.
wyd.04101014690007232230000000
doch.51101014690007232231000000
22Urząd Skarbowyd.
Poznań-GrunwaldCIT72101014690037082221000000NBP O/O Poznań
60-179 PoznańVAT22101014690037082222000000
ul. Mariana Smoluchowskiego 1PIT69101014690037082223000000
in.d.63101014690037082227000000
j.b.
wyd.10101014690037082230000000
doch.57101014690037082231000000
23Urząd Skarbowyd.
Poznań-JeżyceCIT32101014690026262221000000NBP O/O Poznań
60-823 PoznańVAT79101014690026262222000000
ul. Juliusza Słowackiego 22PIT29101014690026262223000000
in.d.23101014690026262227000000
j.b
wyd.67101014690026262230000000
doch.17101014690026262231000000
24Urząd Skarbowyd.
Poznań-Nowe MiastoCIT20101014690041252221000000NBP O/O Poznań
61-055 PoznańVAT67101014690041252222000000
ul. Warszawska 183/185PIT17101014690041252223000000
in.d.11101014690041252227000000
j.b.
wyd.55101014690041252230000000
doch.05101014690041252231000000
25Pierwszy Urząd Skarbowyd.
60-965 PoznańCIT18101014690000262221000000NBP O/O Poznań
ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18VAT65101014690000262222000000
PIT15101014690000262223000000
in.d.09101014690000262227000000
j.b.
wyd.53101014690000262230000000
doch.03101014690000262231000000
26Urząd Skarbowyd.
Poznań-WildaCIT21101014690032162221000000NBP O/O Poznań
61-558 PoznańVAT68101014690032162222000000
ul. Wierzbięcice 45PIT18101014690032162223000000
in.d.12101014690032162227000000
j.b.
wyd.56101014690032162230000000
doch.06101014690032162231000000
27Urząd Skarbowyd.
Poznań-WinogradyCIT09101014690039392221000000NBP O/O Poznań
60-685 PoznańVAT56101014690039392222000000
ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5PIT06101014690039392223000000
in.d.97101014690039392227000000
j.b.
wyd.44101014690039392230000000
doch.91101014690039392231000000
28Urząd Skarbowyd.
63-900 RawiczCIT39101014690022772221000000NBP O/O Poznań
ul. Stanisława Staszica 4VAT86101014690022772222000000
PIT36101014690022772223000000
in.d.30101014690022772227000000
j.b.
wyd.74101014690022772230000000
doch.24101014690022772231000000
29Urząd Skarbowyd.
62-400 SłupcaCIT28101014690003452221000000NBP O/O Poznań
ul. Wspólna 1VAT75101014690003452222000000
PIT25101014690003452223000000
in.d.19101014690003452227000000
j.b.
wyd.63101014690003452230000000
doch.13101014690003452231000000
30Urząd Skarbowyd.
64-500 SzamotułyCIT67101014690015602221000000NBP O/O Poznań
ul. Bolesława Chrobrego 17AVAT17101014690015602222000000
PIT64101014690015602223000000
in.d.58101014690015602227000000
j.b.
wyd.05101014690015602230000000
doch.52101014690015602231000000
31Urząd Skarbowyd.
63-100 ŚremCIT08101014690006772221000000NBP O/O Poznań
ul. Wojska Polskiego 12VAT55101014690006772222000000
PIT05101014690006772223000000
in.d.96101014690006772227000000
j.b.
wyd.43101014690006772230000000
doch.90101014690006772231000000
32Urząd Skarbowyd.
63-000 Środa WielkopolskaCIT86101014690004882221000000NBP O/O Poznań
ul. Harcerska 2VAT36101014690004882222000000
PIT83101014690004882223000000
in.d.77101014690004882227000000
j.b.
wyd.24101014690004882230000000
doch.71101014690004882231000000
33Urząd Skarbowyd.
62-700 TurekCIT93101014690000422221000000NBP O/O Poznań
ul. Konińska 1VAT43101014690000422222000000
PIT90101014690000422223000000
in.d.84101014690000422227000000
j.b.
wyd.31101014690000422230000000
doch.78101014690000422231000000
34Urząd Skarbowyd.
62-100 WągrowiecCIT13101014690062202221000000NBP O/O Poznań
ul. Kościuszki 19AVAT60101014690062202222000000
PIT10101014690062202223000000
in.d.04101014690062202227000000
j.b.
wyd.48101014690062202230000000
doch.95101014690062202231000000
35Urząd Skarbowyd.
64-200 WolsztynCIT19101014690046462221000000NBP O/O Poznań
ul. Dworcowa 15VAT66101014690046462222000000
PIT16101014690046462223000000
in.d.10101014690046462227000000
j.b.
wyd.54101014690046462230000000
doch.04101014690046462231000000
36Urząd Skarbowyd.
62-300 WrześniaCIT77101014690009092221000000NBP O/O Poznań
ul. Warszawska 26VAT27101014690009092222000000
PIT74101014690009092223000000
in.d.68101014690009092227000000
j.b.
wyd.15101014690009092230000000
doch.62101014690009092231000000
37Urząd Skarbowyd.
77-400 ZłotówCIT28101014690062622221000000NBP O/O Poznań
al. Piasta 25VAT75101014690062622222000000
PIT25101014690062622223000000
in.d.19101014690062622227000000
j.b.
wyd.63101014690062622230000000
doch.13101014690062622231000000
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE
1Urząd Skarbowyd.
78-200 BiałogardCIT70101015990176332221000000NBP O/O Szczecin
ul. Mickiewicza 3VAT20101015990176332222000000
PIT67101015990176332223000000
in.d.61101015990176332227000000
j.b.
wyd.08101015990176332230000000
doch.55101015990176332231000000
2Urząd Skarbowyd.
73-200 ChoszcznoCIT29101015990000972221000000NBP O/O Szczecin
ul. 22 lipca 16VAT76101015990000972222000000
PIT26101015990000972223000000
in.d.20101015990000972227000000
j.b.
wyd.64101015990000972230000000
doch.14101015990000972231000000
3Urząd Skarbowyd.
78-500 Drawsko PomorskieCIT40101015990176462221000000NBP O/O Szczecin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-37VAT87101015990176462222000000
PIT37101015990176462223000000
in.d.31101015990176462227000000
j.b.
wyd.75101015990176462230000000
doch.25101015990176462231000000
4Urząd Skarbowyd.
72-100 GoleniówCIT57101015990056852221000000NBP O/O Szczecin
Plac Lotników 1VAT07101015990056852222000000
PIT54101015990056852223000000
in.d.48101015990056852227000000
j.b.
wyd.92101015990056852230000000
doch.42101015990056852231000000
5Urząd Skarbowyd.
72-300 GryficeCIT27101015990056982221000000NBP O/O Szczecin
ul. Niepodległości 54AVAT74101015990056982222000000
PIT24101015990056982223000000
in.d.18101015990056982227000000
j.b.
wyd.62101015990056982230000000
doch.12101015990056982231000000
6Urząd Skarbowyd.
74-100 GryfinoCIT70101015990057022221000000NBP O/O Szczecin
ul. Szczecińska 24VAT20101015990057022222000000
PIT67101015990057022223000000
in.d.61101015990057022227000000
j.b.
wyd.08101015990057022230000000
doch.55101015990057022231000000
7Urząd Skarbowyd.
72-400 Kamień PomorskiCIT87101015990056722221000000NBP O/O Szczecin
ul. Mieszka I 5BVAT37101015990056722222000000
PIT84101015990056722223000000
in.d.78101015990056722227000000
j.b.
wyd.25101015990056722230000000
doch.72101015990056722231000000
8Urząd Skarbowyd.
78-100 KołobrzegCIT10101015990176592221000000NBP O/O Szczecin
ul. Amii Krajowej 2VAT57101015990176592222000000
PIT07101015990176592223000000
in.d.98101015990176592227000000
j.b.
wyd.45101015990176592230000000
doch.92101015990176592231000000
9Pierwszy Urząd Skarbowyd.
75-216 KoszalinCIT67101015990190992221000000NBP O/O Szczecin
ul. Przemysłowa 3VAT17101015990190992222000000
PIT64101015990190992223000000
in.d.58101015990190992227000000
j.b.
wyd.05101015990190992230000000
doch.52101015990190992231000000
10Drugi Urząd Skarbowyd.
75-549 KoszalinCIT89101015990144272221000000NBP O/O Szczecin
ul. Stanisława Moniuszki 15VAT39101015990144272222000000
PIT86101015990144272223000000
in.d.80101015990144272227000000
j.b.
wyd.27101015990144272230000000
doch.74101015990144272231000000
11Urząd Skarbowyd.
74-300 MyślibórzCIT12101015990001272221000000NBP O/O Szczecin
ul. Felczaka 18VAT59101015990001272222000000
PIT09101015990001272223000000
in.d.03101015990001272227000000
j.b.
wyd.47101015990001272230000000
doch.94101015990001272231000000
12Urząd Skarbowyd.
74-200 PyrzyceCIT10101015990057282221000000NBP O/O Szczecin
ul. 1 Maja 16VAT57101015990057282222000000
PIT07101015990057282223000000
in.d.98101015990057282227000000
j.b.
wyd.45101015990057282230000000
doch.92101015990057282231000000
13Urząd Skarbowyd.
73-110 Stargard SzczecińskiCIT85101015990057442221000000NBP O/O Szczecin
ul. Towarowa 15VAT35101015990057442222000000
PIT82101015990057442223000000
in.d.76101015990057442227000000
j.b.
wyd.23101015990057442230000000
doch.70101015990057442231000000
14Pierwszy Urząd Skarbowyd.
70-217 SzczecinCIT65101015990039422221000000NBP O/O Szczecin
ul. Michała Drzymały 5VAT15101015990039422222000000
PIT62101015990039422223000000
in.d.56101015990039422227000000
j.b.
wyd.03101015990039422230000000
doch.50101015990039422231000000
15Drugi Urząd Skarbowyd.
71-417 SzczecinCIT35101015990039552221000000NBP O/O Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 19VAT82101015990039552222000000
PIT32101015990039552223000000
in.d.26101015990039552227000000
j.b.
wyd.70101015990039552230000000
doch.20101015990039552231000000
16Trzeci Urząd Skarbowyd.
70-783 SzczecinCIT91101015990041702221000000NBP O/O Szczecin
ul. Lucjana Rydla 65VAT41101015990041702222000000
PIT88101015990041702223000000
in.d.82101015990041702227000000
j.b.
wyd.29101015990041702230000000
doch.76101015990041702231000000
17Urząd Skarbowyd.
78-400 SzczecinekCIT18101015990176622221000000NBP O/O Szczecin
ul. Mickiewicza 13/14VAT65101015990176622222000000
PIT15101015990176622223000000
in.d.09101015990176622227000000
j.b.
wyd.53101015990176622230000000
doch.03101015990176622231000000
18Urząd Skarbowyd.
72-600 ŚwinoujścieCIT55101015990057572221000000NBP O/O Szczecin
ul. Kazimierza Pułaskiego 7VAT05101015990057572222000000
PIT52101015990057572223000000
in.d.46101015990057572227000000
j.b.
wyd.90101015990057572230000000
doch.40101015990057572231000000
19Urząd Skarbowyd.
78-600 WałczCIT63101015990002312221000000NBP O/O Szczecin
ul. Kościuszki 4VAT13101015990002312222000000
PIT60101015990002312223000000
in.d.54101015990002312227000000
j.b.
wyd.98101015990002312230000000
doch.48101015990002312231000000
Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego
CITpodatek dochodowy od osób prawnych
VATpodatek od towarów i usług
PITpodatek dochodowy od osób fizycznych
in.d.pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
PIT-STDpodatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
VAT-UE1podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz Polski przez państwa członkowskie
VAT-UE2podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz państw członkowskich przez Polskę

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd.-wydatki budżetowe jednostki budżetowej
doch._-dochody budżetowe jednostki budżetowej

ZAŁĄCZNIK  2

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy

Lp.Nazwa i adres urzędu skarbowegoRodzaj rachunku bankowegoNumer rachunku bankowegoBank obsługujący
12345
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1Dolnośląski Urząd Skarbowyd.
51-130 WrocławCIT19101016740009542221000000NBP O/O Wrocław
ul. Żmigrodzka 141VAT66101016740009542222000000
PIT16101016740009542223000000
in.d.10101016740009542227000000
j.b.
wyd.54101016740009542230000000
doch.04101016740009542231000000
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY
2Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowyd.
85-236 BydgoszczCIT09101010780052812221000000NBP O/O Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 50VAT56101010780052812222000000
PIT06101010780052812223000000
in.d.97101010780052812227000000
j.b.
wyd.44101010780052812230000000
doch.91101010780052812231000000
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
3Lubelski Urząd Skarbowyd.
20-883 LublinCIT06101013390077512221000000NBP O/O Lublin
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24VAT53101013390077512222000000
PIT03101013390077512223000000
in.d.94101013390077512227000000
j.b.
wyd.41101013390077512230000000
doch.88101013390077512231000000
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE
4Lubuski Urząd Skarbowyd.
65-950 Zielona GóraCIT38101017040059592221000000NBP O/O Zielona Góra
ul. Doktora Pieniężnego 24VAT85101017040059592222000000
PIT35101017040059592223000000
in.d.29101017040059592227000000
j.b.
wyd.73101017040059592230000000
doch.23101017040059592231000000
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
5Łódzki Urząd Skarbowyd.
93-578 ŁódźCIT31101013710105462221000000NBP O/O Łódź
ul. Generała Walerego Wróblewskiego 10AVAT78101013710105462222000000
PIT28101013710105462223000000
in.d.22101013710105462227000000
j.b.
wyd.66101013710105462230000000
doch.16101013710105462231000000
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE
6Małopolski Urząd Skarbowyd.
31-621 KrakówCIT15101012700043432221000000NBP O/O Kraków
oś. Bohaterów Września 80VAT62101012700043432222000000
PIT12101012700043432223000000
in.d.06101012700043432227000000
j.b.
wyd.50101012700043432230000000
doch.97101012700043432231000000
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
7Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowyd.
00-052 WarszawaCIT20101010100164212221000000NBP O/O Warszawa
ul. Mazowiecka 9VAT67101010100164212222000000
PIT17101010100164212223000000
in.d.11101010100164212227000000
j.b.
wyd.55101010100164212230000000
doch.05101010100164212231000000
8Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowyd.
00-193 WarszawaCIT87101010100164342221000000NBP O/O Warszawa
ul. Stawki 2VAT37101010100164342222000000
PIT84101010100164342223000000
in.d.78101010100164342227000000
j.b.
wyd.25101010100164342230000000
doch.72101010100164342231000000
9Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowyd.
26-610 RadomCIT57101010100164472221000000NBP O/O Warszawa
ul. Struga 26/28VAT07101010100164472222000000
PIT54101010100164472223000000
in.d.48101010100164472227000000
j.b.
wyd.92101010100164472230000000
doch.42101010100164472231000000
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W OPOLU
10Opolski Urząd Skarbowyd.
45-331 OpoleCIT13101014010061162221000000NBP O/O Opole
ul. Tadeusza Rejtana 3AVAT60101014010061162222000000
PIT10101014010061162223000000
in.d.04101014010061162227000000
j.b.
wyd.48101014010061162230000000
doch.95101014010061162231000000
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
11Podkarpacki Urząd Skarbowyd.
35-959 RzeszówCIT45101015280020202221000000NBP O/O Rzeszów
ul. Geodetów 1VAT92101015280020202222000000
PIT42101015280020202223000000
in.d.36101015280020202227000000
j.b.
wyd.80101015280020202230000000
doch.30101015280020202231000000
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
12Podlaski Urząd Skarbowyd.
15-404 BiałystokCIT35101010490042552221000000NBP O/O Białystok
ul. Młynowa 21AVAT82101010490042552222000000
PIT32101010490042552223000000
in.d.26101010490042552227000000
j.b.
wyd.70101010490042552230000000
doch.20101010490042552231000000
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU
13Pomorski Urząd Skarbowyd.
80-749 GdańskCIT36101011400199982221000000NBP O/O Gdańsk
ul. Żytnia 4/6VAT83101011400199982222000000
PIT33101011400199982223000000
in.d.27101011400199982227000000
j.b.
wyd.71101011400199982230000000
doch.21101011400199982231000000
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA W KATOWICACH
14Pierwszy Śląski Urząd Skarbowyd.
41-219 SosnowiecCIT64101012120059882221000000NBP O/O Katowice
ul. Braci Mieroszewskich 97VAT14101012120059882222000000
PIT61101012120059882223000000
in.d.55101012120059882227000000
j.b.
wyd.02101012120059882230000000
doch.49101012120059882231000000
15Drugi Śląski Urząd Skarbowyd.
43-300 Bielsko-BiałaCIT72101012120059912221000000NBP O/O Katowice
ul. Warszawska 45VAT22101012120059912222000000
PIT69101012120059912223000000
in.d.63101012120059912227000000
j.b.
wyd.10101012120059912230000000
doch.57101012120059912231000000
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
16Świętokrzyski Urząd Skarbowyd.
25-647 KielceCIT38101012380857622221000000NBP O/O Kielce
ul. Częstochowska 20VAT85101012380857622222000000
PIT35101012380857622223000000
in.d.29101012380857622227000000
j.b.
wyd.73101012380857622230000000
doch.23101012380857622231000000
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE - IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE
17Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowyd.
10-408 OlsztynCIT22101013970029902221000000NBP O/O Olsztyn
ul. Lubelska 37VAT69101013970029902222000000
PIT19101013970029902223000000
in.d.13101013970029902227000000
j.b.
wyd.57101013970029902230000000
doch.07101013970029902231000000
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - IZBA SKARBOWA W POZNANIU
18Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowyd.
61-831 PoznańCIT06101014690007492221000000NBP O/O Poznań
Plac Wiosny Ludów 2VAT53101014690007492222000000
PIT03101014690007492223000000
in.d.94101014690007492227000000
j.b.
wyd.41101014690007492230000000
doch.88101014690007492231000000
19Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowyd.
62-800 KaliszCIT36101014690007362221000000NBP O/O Poznań
ul. Fabryczna 1AVAT83101014690007362222000000
PIT33101014690007362223000000
in.d.27101014690007362227000000
j.b.
wyd.71101014690007362230000000
doch.21101014690007362231000000
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE
20Zachodniopomorski Urząd Skarbowyd.
71-011 SzczecinCIT27101015990056012221000000NBP O/O Szczecin
ul. Mieszka I nr 33VAT74101015990056012222000000
PIT24101015990056012223000000
in.d.18101015990056012227000000
j.b.
wyd.62101015990056012230000000
doch.12101015990056012231000000
Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego
CITpodatek dochodowy od osób prawnych
VATpodatek od towarów i usług
PITpodatek dochodowy od osób fizycznych
in.d.pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd.-wydatki budżetowe jednostki budżetowej
doch.-dochody budżetowe jednostki budżetowej

ZAŁĄCZNIK  3

Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Nazwa i adres urzędu skarbowegoRodzaj rachunku bankowegoNumer rachunku bankowegoBank obsługujący
12345
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU
1Urząd Skarbowyd.
56-200 GóraCIT34101016740009962221000000NBP O/O Wrocław
ul. Poznańska 4VAT81101016740009962222000000
PIT31101016740009962223000000
in.d.25101016740009962227000000
j.b.
wyd.69101016740009962230000000
doch.19101016740009962231000000
2Urząd Skarbowyd.
59-100 PolkowiceCIT64101016740009832221000000NBP O/O Wrocław
ul. Zachodnia 10VAT14101016740009832222000000
PIT61101016740009832223000000
in.d.55101016740009832227000000
j.b.
wyd.02101016740009832230000000
doch.49101016740009832231000000
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - IZBA SKARBOWA W LUBLINIE
3Urząd Skarbowyd.
21-010 ŁęcznaCIT17101013390079372221000000NBP O/O Lublin
Al. Jana Pawła II 95VAT64101013390079372222000000
PIT14101013390079372223000000
in.d.08101013390079372227000000
j.b.
wyd.52101013390079372230000000
doch.02101013390079372231000000
4Urząd Skarbowyd.
08-500 RykiCIT41101013390078492221000000NBP O/O Lublin
ul. Leona Wyczółkowskiego 10AVAT88101013390078492222000000
PIT38101013390078492223000000
in.d.32101013390078492227000000
j.b.
wyd.76101013390078492230000000
doch.26101013390078492231000000
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - IZBA SKARBOWA W ŁODZI
5Urząd Skarbowyd.
99-100 ŁęczycaCIT83101013710105172221000000NBP O/O Łódź
al. Jana Pawła II 17VAT33101013710105172222000000
PIT80101013710105172223000000
in.d.74101013710105172227000000
j.b.
wyd.21101013710105172230000000
doch.68101013710105172231000000
6Urząd Skarbowyd.
98-330 PajęcznoCIT91101013710105202221000000NBP O/O Łódź
ul. 1 Maja 9VAT41101013710105202222000000
PIT88101013710105202223000000
in.d.82101013710105202227000000
j.b.
wyd.29101013710105202230000000
doch.76101013710105202231000000
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE
7Urząd Skarbowyd.
27-300 LipskoCIT65101010100164502221000000NBP O/O Warszawa
ul. Solecka 88VAT15101010100164502222000000
PIT62101010100164502223000000
in.d.56101010100164502227000000
j.b.
wyd.03101010100164502230000000
doch.50101010100164502231000000
8Urząd Skarbowyd.
26-400 PrzysuchaCIT35101010100164632221000000NBP O/O Warszawa
ul. Szkolna 7VAT82101010100164632222000000
PIT32101010100164632223000000
in.d.26101010100164632227000000
j.b.
wyd.70101010100164632230000000
doch.20101010100164632231000000
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - IZBA SKARBOWA W RZESZOWIE
9Urząd Skarbowyd.
37-400 NiskoCIT72101015280026002221000000NBP O/O Rzeszów
ul. 3 Maja 32 BVAT22101015280026002222000000
PIT69101015280026002223000000
in.d.63101015280026002227000000
j.b.
wyd.10101015280026002230000000
doch.57101015280026002231000000
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU
10Urząd Skarbowyd.
17-200 HajnówkaCIT39101010490057602221000000NBP O/O Białystok
ul. 3 Maja 34VAT86101010490057602222000000
PIT36101010490057602223000000
in.d.30101010490057602227000000
j.b.
wyd.74101010490057602230000000
doch.24101010490057602231000000
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - IZBA SKARBOWA W KIELCACH
11Urząd Skarbowyd.
28-500 Kazimierza WielkaCIT08101012380857752221000000NBP O/O Kielce
ul. Tadeusza Kościuszki 16VAT55101012380857752222000000
PIT05101012380857752223000000
in.d.96101012380857752227000000
j.b.
wyd.43101012380857752230000000
doch.90101012380857752231000000
12Urząd Skarbowyd.
29-100 WłoszczowaCIT83101012380857912221000000NBP O/O Kielce
ul. Wiśniowa 10VAT33101012380857912222000000
PIT80101012380857912223000000
in.d.74101012380857912227000000
j.b.
wyd.21101012380857912230000000
doch.68101012380857912231000000
Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego
CITpodatek dochodowy od osób prawnych
VATpodatek od towarów i usług
PITpodatek dochodowy od osób fizycznych
in.d.pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd.-wydatki budżetowe jednostki budżetowej
doch.-dochody budżetowe jednostki budżetowej

ZAŁĄCZNIK  4

  2 Symbole formularza/tytułu płatności

Symbol formularza/ tytułu płatności*)OpisRodzaj rachunku bankowego (CIT/VAT/PIT/ in.d.)1)
123
CIT*)podatek dochodowy od osób prawnychCIT
CIT-10Z**)deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCIT
CIT-11R**)deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6ARCIT
CIT-6R**)deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCIT
CIT-6AR**)deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnychCIT
CIT-8zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-8Azeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-8Bzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychCIT
CIT-9R**)deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawcówCIT
DJB**)inne dochodyin.d.
GK**)grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznychin.d.
GKP**)grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organ.in.d.
POZOST.*)**)in.d.
KP*)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowejin.d.
NBPwpłaty z zysku NBPin.d.
BGKwpłaty z zysku BGKin.d.
OPR**)opłata restrukturyzacyjnain.d.
PCC**)podatek od czynności cywilnoprawnychin.d.
PCC-2**)deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnikain.d.
PCC-3**)deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychin.d.
PIT*)podatek dochodowy od osób fizycznychPIT
PIT-28zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychPIT
PIT-36zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-36Lzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy według stawki 19%PIT
PIT-37zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-38zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-39zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
PIT-4Rwpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-4RPIT
PPL*)podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnejPIT
PIT-7*)podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT
PIT-8ARwpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT-8ARPIT
PU1*)**)wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędnościPIT-STD
PPD*)zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownychPIT
PPE*)zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanychPIT
PPW*)podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowychPIT
PTpodatek tonażowyin.d.
SD**)podatek od spadków i darowiznin.d.
SD-2**)deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatkuin.d.
VAT-7deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7Kdeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7Ddeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usługVAT
VAT-7Dzdeklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - zaliczkiVAT
VAT-8deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UEVAT
VAT-9M*)deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywcaVAT
VAT-10*)**)deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportuVAT
VAT-12skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtuVAT
VAP-1deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnegoVAT
VAI*)**)podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)VAT
VAT-Z*)**)zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrującychVAT
VAT-In*)**)inne rozliczenia w podatku od towarów i usługVAT
VU1wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej państw członkowskich na rzecz PolskiVAT-UE1
VU2wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczneVAT-UE2
WZPwpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowychin.d.
WZP-1Kdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za kwartałin.d.
WZP-1Mdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za miesiącin.d.
WZP-1Rdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku - za rok obrotowyin.d.
WZSwpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwain.d.
WZS-1Kdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za kwartałin.d.
WZS-1Mdeklaracja o wys. zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za miesiącin.d.
WZS-1Rdeklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę S.P. i o wpłatach z zysku za rok obrotowyin.d.
WZD*)**)wpływy ze zwrotów dotacjiin.d
ZpZ*)**)zaległości z podatków zniesionychin.d.
1) Objaśnienia skrótów rodzaju rachunku bankowego zawarte zostały na ostatniej stronie załącznika.

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.

Skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Rodzaj rachunku bankowego
CITpodatek dochodowy od osób prawnych
VATpodatek od towarów i usług
PITpodatek dochodowy od osób fizycznych
in.d.pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
PIT-STDpodatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
VAT-UE1podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz Polski przez państwa członkowskie
VAT-UE2podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej dokonywany na rzecz państw członkowskich przez Polskę

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

2) j .b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

wyd. -wydatki budżetowe jednostki budżetowej
doch. -dochody budżetowe jednostki budżetowej
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1pkt 1obwieszczenia z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MF.2013.52) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 18 grudnia 2013 r., z tym że numery rachunków bankowych oraz symbole formularzy i tytułów płatności wprowadzone przywołanym obwieszczeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
2 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 obwieszczenia z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MF.2013.52) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 18 grudnia 2013 r, z tym że numery rachunków bankowych oraz symbole formularzy i tytułów płatności wprowadzone przywołanym obwieszczeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.