Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1994.1.5

Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 1994 r.

WYKAZ
nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego.

(Tekst ww. wykaz zawiera dodatek do niniejszego numeru).

(pominięty)