Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697), ustala się na dzień 1 września 2018 r. wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 w stosunku, do których wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu

lp.Substancja czynnaNazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowegoZawartość opakowaniaKod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi

EAN

Urzędowa cena zbytu
1BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztw. do infuzji, 10 mg/20 ml,1 amp. 20 ml5909990586417648,00
2BaclofenumLioresal Intrathecal 0,05 mg/1 ml, roztw. do infuzji, 0,05 mg/1 ml1 amp. 5 ml590999058637061,24
3BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/5 ml, roztw. do infuzji, 10 mg/5 m1 amp. 5 ml5909990586387648,00
4Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-DGamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/ml1 amp. 1 ml590999006111295,88
5Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-DGamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml1 amp. 1 ml5909990061211201,58
6Immunoglobulinum humanum anti-DRhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań5909990634484267,84
7Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg)1 amp. 1 ml5909990645343108,00
8Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg)1 amp. 2 ml5909990645350216,00
9Immunoglobulinum humanum anti-DRhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg)10 amp. 2 ml59099906453672160,00
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).