Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2013 r.

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji podmiotowej i celowej, stanowiący załączniki nr 1-7 do obwieszczenia oraz zbiorcze3) zestawienie Instytucji wraz z podziałem pozostałych środków zapisanych w ustawie budżetowej jako dotacje celowe, stanowiący załącznik nr 8 do obwieszczenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Szczegółowy wykaz dotyczący podziału pozostałych środków zapisanych w ustawie budżetowej jako dotacje celowe zostanie podany do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia po zakończeniu roku budżetowego, co wynika z trybu przyznawania dotacji obowiązującego w MKiDN.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Państwowe Instytucje Kultury podlegle MKiDN

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa

wg ustawy budżetowej na 2013 rok (w złotych)

123
dz. 921OGÓŁEM597.877.000
92101Instytucje kinematografii z tego:3.000.000
Centrum Technologii Audiowizualnych3.000.000
92106Teatry dramatyczne i lalkowe z tego:111.852.000
Teatr Narodowy w Warszawie24.173.000
Narodowy Stary Teatr w Krakowie14.255.000
1 Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie73.424.000
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tego:43.059.000
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach10.407.000
Polska Orkiestra Symfonia Iuventus w Warszawie6.465.000
Filharmonia Narodowa w Warszawie26.187.000
92110Galerie i biura wystaw artystycznych z tego:10.496.000
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie10.496.000
92113Centra kultury i sztuki z tego:95.444.000
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie9.494.000
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku3.867.000
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie7.322.000
Instytut Adama Mickiewicza32.655.000
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie11.322.000
Instytut Książki w Krakowie14.075.000
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie16.709.000
92114Pozostałe instytucje kultury z tego:29.526.000
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach2.560.000
Filmoteka Narodowa w Warszawie7.339.000
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie5.804.000
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach1.000.000
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie2.529.000
Żydowski Instytut Historyczny3.632.000
Narodowy Instytut Audiowizualny6.662.000
92116Biblioteki z tego:55.524.000
Biblioteka Narodowa w Warszawa55.524.000
92118Muzea z tego:221.878.000
Muzeum Narodowe w Krakowie28.051.000
Muzeum Narodowe w Poznaniu21.151.000
Muzeum Narodowe w Warszawie30.445.000
Zamek Królewski Wawel - PZS13.797.000
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu14.521.000
Państwowe Muzeum na Majdanku5.585.000
Muzeum Stutthof w Sztutowie3.435.000
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku10.840.000
Zamek Królewski w Warszawie20.488.000
Muzeum Zamkowe w Malborku6.579.000
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce4.617.000
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie1.845.000
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie15.423.000
Muzeum Pałac w Wilanowie18.699.000
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie2.935.000
Muzeum Historii Polski w Warszawie6.776.000
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku4.818.000
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku8.873.000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie3.000.000
92119Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków z tego:27.098.000
21.350.000
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów5.748.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Państwowe osoby prawne

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2013 rok (w złotych)
123
dz. 921OGÓŁEM27.459.000
92102Polski Instytut Sztuki Filmowej8.702.000
z tego:
Polski Instytutu Sztuki Filmowej8.702.000
92126Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia4.000.000
z tego:
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia4.000.000
92195Pozostała działalność14.757.000
z tego:
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu14.757.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2013 rok w złotych
123
dz. 921OGÓŁEM74.558.000
92106Teatry26.964.000
z tego:
1. Teatr Polski we Wrocławiu4.254.000
2. Teatr Wybrzeże w Gdańsku1.827.000
3. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie2.527.000
4. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie1.552.000
5. Opera Nova w Bydgoszczy2.890.000
6. Opera i Filharmonia Podlaska

- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

5.000.000
7. Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu2.686.000
8. Opera Wrocławska5.978.000
9. Teatr Wierszalin w Supraślu250.000
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

z tego:

5.743.000
1. Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda1.468.000
2. Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy1.370.000
3. Fi1harmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu2.905.000
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby1.313.000
z tego:
1. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach350.000
2. Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie963.000
92113Centra kultury i sztuki2.599.000
z tego:
1. Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu2.599.000
92114Pozostałe instytucje kultury5.365.000
z tego:
1. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu1.365.000
2. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku4.000.000
92118Muzea32.574.000
z tego:
1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu3.840.000
2. Muzeum Narodowe w Gdańsku2.020.000
3. Muzeum Narodowe w Kielcach3.240.000
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie2.027.000
5. Muzeum Lubelskie w Lublinie1.977.000
6. Muzeum - Zamek w Łańcucie3.440.000
7. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie3.379.000
8. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu1.468.000
9. Muzeum Śląskie w Katowicach1.495.000
10. Muzeum Sztuki w Łodzi4.188.000
11. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie5.000.000
12. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach500.000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 801 Rozdział 80132

LPNazwa szkołyDotacja
1Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Włocławek379.358
2Prywatna Szkoła Muzyczna I, Józefów k/Otwocka86.100
3Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Tymbark174.660
4Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Warszawa171.380
5Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Izabelin117.260
6Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Szczecin57.400
7Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Szczecin63.184
8Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Łódź176.052
9Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Jasło226.320
10Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Jasło333.152
11Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Chełm87.740
12Prywatna Szkoła Muzyczna I st. nr 1, Białystok47.150
13Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Sulejówek148.420
14Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Sulejówek110.572
15Społeczna Szkoła Muz II st. TPZ, Zgierz30.156
16I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych, Płock305.256
17Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Trzebownisko148.215
18Szkoła Muzyczna I st., Łańcut38.540
19Szkoła Muzyczna II st., Łańcut97.648
20Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Wrocław97.170
21Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Rumia108.240
22Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych "Ala", Wrocław278.712
23Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Sierpc111.290
24ZSA Top-Art Pomat. Stud. Anim. Kultury, Szczecin433.600
25Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Trzciana349.320
26Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "ProMusica", Krosno119.720
27Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Wołomin145.960
28Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Wołomin99.802
29Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Cantilena", Szczecin79.540
30Gdańska Społ. Szkoła Muzyczna I st., Gdańsk-Wrzeszcz79.950
31Szkoła Muzyczna I stopnia st., Izabelin k/Warszawy33.620
32Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Ostróda115.620
33Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Missio Musica", Warszawa290.075
34Salezjańska Szkoła Organowa II st. Szczecin28.002
35Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Lutomiersk529.000
36Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st., Dębica280.020
37Policealne Studium Aktorskie, Olsztyn68.112
38Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Studio Sztuki", Warszawa243.600
39Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Studio Sztuki", Warszawa43.800
40Autorskie Studium Projektowania Plastycznego "ABRYS", Wrocław174.080
41Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 2, Białystok79.540
42Społeczna Szkoła Muzyczna I st. dyr., Bielawa34.030
43Archidiecezjalna Szkoła Organistowska II st., Kraków280.738
44Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Reda69.700
45I Prywatna Szkoła Muz. I st. "MUZYK", Kielce65.600
46I Prywatna Szkoła Muz. II st. "MUZYK", Kielce61.748
47Prywatna Szkoła Muzyczna I, Lublin210.535
48Prywatna Szkoła Muzyczna II ST., Lublin130.676
49Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Zamość29.520
50Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Jelenia Góra19.680
51Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Jelenia Góra14.719
52Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łowicz149.855
53Niepubliczna Szkoła Muzyczna II ST., Łowicz116.316
54Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Lubartów176.710
55Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Lubartów38.772
56Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Bełżyce160.310
57Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa, Kraków138.618
58Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Szczecin1.025.440
59Szkoła Aktorska Machulskich, Warszawa234.168
60Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Sanok257.762
61Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łomianki199.260
62Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Nałęczów100.450
63Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Żyrardów132.225
64Szkoła Muzyczna I st. ZNP, Łódź57.400
65Pryw. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. INSPIRACJA, Kraków754.754
66Szkoła Muzyczna II st., Bolesławiec45.952
67Szkoła Muzyczna I st., Konstancin-Jeziorna160.720
68Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Biała Podlaska131.200
69Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Biała Podlaska40.208
70Pryw. Plast. Polic. Stud. Zaw., Lublin125.580
71Pryw. Plast. Polic. Stud. Zaw., Lublin288.900
72Społeczna Szkoła Muzyczna I st, Rzeszów111.930
73Społeczna Szkoła Muzyczna II st, Rzeszów61.748
74Wrocławska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wrocław567.220
75Liceum Plastyczne, Słupsk226.177
76Liceum Plastyczne, Gdańsk-Oliwa77.420
77Ogóln. Szkoła Sztuk Pięknych, Gdańsk-Oliwa46.452
78Policealne Studium Plastyczne, Szczecin157.080
79Policealne Studium Wokalne, Szczecin55.968
80Społ. Szkoła Muzyczna I st. "Ogrodowa" Warszawa330.460
81Społ. Szkoła Muzyczna I st. Kolbudy221.400
82Pryw. Szkoła Muzyczna I st. Nr 3 Białystok108.240
83Społ. Szkoła Muzyczna I st. Krosno125.665
84Społ. Szkoła Muzyczna II st. Krosno162.268
85Studium Technik Scenograficznych ZDZ Warszawa18.900
86Katolickie Liceum Plastyczne Nowy Sącz263.228
87Salezjańska Szkoła Muzyczna II st., Lutomiersk40.208
88Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st Legionowo230.420
89Diec. Szkoła Organistowska II st. Gliwice107.700
90Liceum Plastyczne FKM Gryfice452.354
91Policealne Studium Plastyczne "Collage" Warszawa49.560
92Policealne Studium Plastyczne "Collage" Warszawa105.000
93Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. Kraków199.670
94Diec. Szkoła Organistowska II st.Bielsko-Biała114.880
95Policealne Studium Plastyczne ANIMA-Art. Karków40.530
96Policealne Studium Ikonograficzne Bielsk Podlaski31.080
97Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I st. TOSCA Police188.600
98Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Stara Wieś125.870
99Szkoła Muzyczna I st. Tow. Ośw. EDUKACJA Łódź83.025
100Szkoła Muzyczna I st. Garwolin188.190
101Pryw.Profes. Szk.Muz. I st. Kraków159.490
102Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Jarosław156.524
103Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Świdnica142.164
104Liceum Plastyczne Gliwice223.412
105Prywatna Ogól. Szk. Muz. II st. L.Piwoni Szczecin80.408
106Szkoła Muzyczna I st. Nowe Miasto Lubawskie19.885
107Szkoła Muzyczna I st. Golub-Dobrzyń36.285
108Szkoła Muzyczna I st. Wąbrzeźno27.060
109Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Warszawa -Wesoła156.620
110Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Świecie99.630
111Społeczna Szkoła Muzyczna I st. "Bahtałe Roma-Szczęśliwi Cyganie" Poznań153.955
112Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II st. Warszawa179.141
113Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Gliwice77.420
114Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I ST. LES JEUNES ARTISTES196.040
115Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Głowno79.540
116Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Trąbki Wielkie91.840
117Niepubliczna Ogólnokształcąca Szk. Muz. II st. Nowy Sącz509.704
118Niepubliczna Ogólnokształcąca Szk. Muz. I st. Nowy Sącz76.176
119Prywatna Szkoła Muzyczna II st. Krosno48.824
120Prywatna Szkoła Muzyczna I st. NUTKA Warszawa77.080
121Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino Gdynia52.480
122Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Res Facta Musica Nidzica28.700
123Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Tarnawa Dolna104.345
124Niepubliczna Szkoła Muzyczna I ST. LES JEUNES ARTISTES Piaseczno36.900
125Niepubliczne Liceum Plastyczne przy Polsko-Japońskiej Szkole Warszawa115.024
126Katolicka Nipubliczna Szkoła Muzyczna I st. Śrem119.105
127Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Słubice128.934
128Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Łódź128.740
129Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna Nowy Sącz35.260
130Niepubliczna Diecezjalna Szkoła Muzyczna II st. Pelplin73.236
131Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Ostrowiec Świętokrzyski36.695
132Niepublicznna Szkoła Muzyczna II st. Ostrowiec Świętokrzyski16.873
133Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Nakło nad Notecią67.240
134Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Poznań200.695
135Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej II st. Lublin84.006
136Niepubliczne Liceum Plastyczne Kielce59.724
137Niepubliczne Liceum Plastyczne Starachowice59.724
138Niepubliczne Liceum Plastyczne Radom72.996
SUMA20.342.000

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85410

LPNazwa internatuDotacja
1Internat przy ZSS Lutomiersk308.124
2Internat przy SLSP Wrocław141.876
SUMA450.000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Publiczne szkoły artystyczne

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 801 Rozdział 80132

LPNazwa szkołyDotacja
1Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st Poznań1.236.240
2Jasnogórska Szkoła Chóralna Częstochowa527.760
SUMA1.764.000

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Cz.24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

w tys. zł

Dział rozdz.TREŚĆUstawa budżetowa na 2013 rok
124
803OGÓŁEM DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH452.333
80306+80309DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH452.333,0
80306Działalność dydaktyczna427.159,0
w tymkwota nierozdysponowana z przeznaczeniem na działalność studencką53,0
80309Pomoc materialna dla studentów25.174,0
Akademia Muzyczna - Bydgoszcz15.776,2
80306Działalność dydaktyczna14.868,2
80309Pomoc materialna dla studentów908,0
Akademia Muzyczna - Gdańsk19.926,5
80306Działalność dydaktyczna18.627,5
80309Pomoc materialna dla studentów1.299,0
Akademia Muzyczna - Katowice21.370,0
80306Działalność dydaktyczna19.772,0
80309Pomoc materialna dla studentów1.598,0
Akademia Muzyczna - Kraków27.326,1
80306Działalność dydaktyczna26.325,1
80309Pomoc materialna dla studentów1.001,0
Akademia Muzyczna - Łódź21.993,1
80306Działalność dydaktyczna20.944,1
80309Pomoc materialna dla studentów1.049,0
Akademia Muzyczna - Poznań24.113,5
80306Działalność dydaktyczna22.817,5
80309Pomoc materialna dla studentów1.296,0
Uniwersytet Muzyczny - Warszawa42.224,8
80306Działalność dydaktyczna39.995,8
80309Pomoc materialna dla studentów2.229,0
Akademia Muzyczna - Wrocław19.375,6
80306Działalność dydaktyczna18.524,6
80309Pomoc materialna dla studentów851,0
Akademia Sztuk Pięknych - Gdańsk20.096,5
80306Działalność dydaktyczna18.649,5
80309Pomoc materialna dla studentów1.447,0
Akademia Sztuk Pięknych - Katowice12.289,4
80306Działalność dydaktyczna11.365,4
80309Pomoc materialna dla studentów924,0
Akademia Sztuk Pięknych - Kraków35.285,3
80306Działalność dydaktyczna33.373,3
80309Pomoc materialna dla studentów1.912,0
Akademia Sztuk Pięknych - Łódź23.160,9
80306Działalność dydaktyczna21.865,9
80309Pomoc materialna dla studentów1.295,0
Uniwersytet Artystyczny - Poznań29.299,0
80306Działalność dydaktyczna27.269,0
80309Pomoc materialna dla studentów2.030,0
Akademia Sztuk Pięknych - Warszawa40.824,8
80306Działalność dydaktyczna38.601,8
80309Pomoc materialna dla studentów2.223,0
Akademia Sztuk Pięknych - Wrocław23.974,8
80306Działalność dydaktyczna22.258,8
80309Pomoc materialna dla studentów1.716,0
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Kraków18.171,2
80306Działalność dydaktyczna17.422,2
80309Pomoc materialna dla studentów749,0
Państw. Wyższa Szkoła Film. i Telewiz - Łódź26.977,4
80306Działalność dydaktyczna25.509,4
80309Pomoc materialna dla studentów1.468,0
Akademia Teatralna - Warszawa16.659,7
80306Działalność dydaktyczna16.215,7
80309Pomoc materialna dla studentów444,0
Akademia Sztuki - Szczecin13.435,2
80306Działalność dydaktyczna12.700,2
80309Pomoc materialna dla studentów735,0

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Instytucje kultury

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział Rozdz.TREŚĆDotacje celowe na wydatki bieżące 2013z tego *:
§2840§2730§2240§2250
921INSTYTUCJE KULTURY71.297.37430.877.3745.420.00017.500.00017.500.000
92106TEATRY2.394.6002.394.600000
Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Realizacja Koncertu Orkiestry Filharmoników Izraelskich w ramach obchodów 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

1.914.6001.914.600
Teatr Wielki im St. Moniuszki w Poznaniu

realizacja dwóch spektakli: K. Meyera 'Cyberiada" oraz M. Weinberga "The Portrait"

480.000480.000
92108FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY, KAPELE620.000620.000000
Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu

Organizacja w roku bieżącym we Wrocławiu Kongresu ISPA

400.000400.000
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda220.000220.000
w tym: realizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Dni Muzyki nad Odrą"150.000150.000
realizacja XXII Festiwalu Smyczkowego "Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki"70.00070.000
92113CENTRA KULTURY I SZTUKI33.605.91413.605.914010.000.00010.000.000
Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie3.741.4143.741.414
w tym: grant dla Młodzieżowej Orkiestry UE75.00075.000
utworzenie stypendium w ramach którego na okres 12 miesięcy oddelegowana będzie osoba do pracy w Fundacji Genshagen. (w tym na odpłacenie składek na ubezpieczenia i zaliczki na podatek dochodowy od stypendium) 166.414166.414
wspieranie wydarzeń Roku Lutosławskiego organizowanych przez podmioty zagraniczne na zasadzie współorganizacji tych przedsięwzięć przez Instytut3.500.0003.500.000
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie27.672.5007.672.50010.000.00010.000.000
w tym: środki na stypendia - Gaude Polonia i Młoda Polska5.842.0005.842.000
dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu :Kultura Interwencje" realizowanego w ramach zadań własnych NCK20.000.00010.000.00010.000.000
projekt "Polskie miejsca pamięci"300.000300.000
Obsługa nowego programu dotacyjnego NCK - "Kultura - Interwencje"220.000220.000
działania początkowe kampanii społeczno - edukacyjnej pt. "Styczeń wolności związanej ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego"875.000875.000
produkcję i nagranie płyty zespołu Zakopower z orkiestrą symfoniczną, a także koncert z wizualizacjami transmitowany w TVP375.500375.500
wydanie płyty Aleksandry Kurzak "bel Raggio Rossini Arias"60.00060.000
Instytut Książki w Krakowie2.192.0002.192.000
WPR Kultura+
w tym: organizacja wystąpienia Polski jako Honotowego Gościa XX Jubileuszu Forum Wydawców we Lwowie w formie przygotowania stoiska narodowego oraz programu literackiego z udziałem polskich autorów na ww. forum500.000500.000
organizacja przez Instytut Książki w roku 2013 II Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej oraz wręczenie e jego ramach nagród Transatlantyk1.692.0001.692.000
92114POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY27.204.00012.204.00007.500.0007.500.000
Instytut Teatralny Warszawa34.00034.000
wydanie książki poświęconej artystycznej i intelektualnej twórczości A. Wirtha
Narodowy Instytut Audiowizualny17.060.0002.060.0007.500.0007.500.000
w tym: dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu Kultura- media audiowizualne" realizowanego w ramach zadań własnych NInA15.000.0007.500.0007.500.000
realizacja konferencji eksperckiej dla przedstawicieli państw Grupy Wyszechradzkiej dot. Digitalizacji dziedzictwa kulturowego60.00060.000
realizacja projektów animacyjnych2.000.0002.000.000
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie4.330.0004.330.000
program własny "Muzyczne białe plamy"80.00080.000
Realizacja działań związanych z Rokiem Witolda Lutosławskiego4.250.0004.250.000
Żydowski Instytut Historyczny1.780.0001.780.000
w tym: Realizacja wystawy "Polska sztuka wobec Holokaustu "380.000380.000
Obchody upamiętnienia ofiar holocaustu w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim1.400.0001.400.000
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku4.000.0004.000.000
kontynuacja prac nad wystawą stałą poświęconą Solidarności
92118MUZEA7.472.8602.052.8605.420.00000
Muzeum Narodowe w Warszawie538.000538.000
w tym: Przygotowanie do wystawy Muzeum Narodowe w Pekinie - "Skarby z kraju Chopina" - opracowanie planu realizacji wystawy która odbędzie się w 2015 r.300.000300.000
Kontynuacja współpracy z Muzeum Kerczeńskim238.000238.000
Państwowe Muzeum na Majdanku1.150.0001.150.000
na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie4.270.0004.270.000
w tym: na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Muzeum Pałac w Wilanowie10.00010.000
Organizacja konferencji ICOMOS
Muzeum Historii Polski w Warszawie900.000900.000
kontynuacja i rozbudowa portalu edukacyjnego dzieje.pl
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach380.660380.660
zorganizowanie wystawy czasowej o Błogosławionym Janie Pawle II podczas Światowej Konferencji UNESCO
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza64.00064.000
Nowa ekspozycja w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Dreźnie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu160.200160.200
konserwacja i rekonstrukcja zbioru witraży należącego do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

*) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207 ze zm.)

§ 2240 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

§ 2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 2840 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Zbiorcze zestawienie Instytucji wraz ze środkami zapisanymi w ustawie budżetowej jako dotacje celowe na 2013 r.

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DZIAŁ ROZDZIAŁDotacje celowe na wydatki bieżące 2013
921313.886.626
92122Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa850.000
dotacje dla stowarzyszeń na czasopisma poświęcone historii kresów południowo-wschodnich, poruszające problematykę katyńską, poświęcone losom żołnierzy Armii Krajowej oraz martyrologii polskich zesłańców w Rosji i ZSRR represjonowanych przez reżim stalinowski
Zadania z zakresu mecenatu państwa313.036.626
92105Pozostałe zadania w zakresie kultury34.500.000
92106Teatry13.105.400
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele880.000
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby8.000.000
92110Galerie i biura wystaw artystycznych5.000.000
92113Centra kultury i sztuki45.348.086
92114Pozostałe instytucje kultury27.696.000
92116Biblioteki67.800.000
92118Muzea29.147.140
92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami81.560.000