Wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2021.20

Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano w części 48 - gospodarka złożami kopalin dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji;

2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano w części 48 - gospodarka złożami kopalin dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

LpKontrahentKwota [w złotych]
1.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM304 000 379,85
2.AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA4 680 000,00
Razem308 680 379,85

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

LpKontrahentKwota [w złotych]
1.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM604 651 799,13
2.JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ210 000,00
Razem604 861 799,13
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin oraz łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).