Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1)
załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 48 - gospodarka złożami kopalin dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji;
2)
załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano w części 48 - gospodarka złożami kopalin dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.KontrahentKwota [w złotych]
1.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM70 208 151,99
2.AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA4 700 000,00
Razem74 908 151,99

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.KontrahentKwota [w złotych]
1.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM571 707 514,27
2.JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ12 341 313,32
3.TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, JAWORZNO933 333,34
4.LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA, BOGDANKA260 000,00
Razem585 242 160,93
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).