Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" i części 62 budżetu państwa "Rybołówstwo" wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) podaje się do publicznej wiadomości:
1) wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2017 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje podmiotowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" wraz z kwotami tych dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2017 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje celowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" i części 62 budżetu państwa "Rybołówstwo" wraz z kwotami tych dotacji, który stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje podmiotowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
2180380306Akademia Morska w Gdyni68 116 000,00
Akademia Morska w Szczecinie54 255 000,00
2180380309Akademia Morska w Gdyni7 729 000,00
Akademia Morska w Szczecinie4 171 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje celowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" i części 62 budżetu państwa "Rybołówstwo" wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w złotych)
2180380306Akademia Morska w Gdyni3 199 712,64
Akademia Morska w Szczecinie2 868 775,31
6205005006Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza4 988 206,93
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).