Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1995.3.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 1995 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 lutego 1995 r.
w sprawie wydanych zezwoleń na utworzenie uczelni niepaństwowych.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Minister Edukacji Narodowej udzielił do dnia 25 lutego 1995 r. zezwolenia na utworzenie niżej wymienionych uczelni niepaństwowych, które – po wpisaniu do rejestru – uzyskały osobowość prawną:
1. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie, data wpisu do rejestru – 30 listopada 1994 r.

2. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi, data wpisu do rejestru – 30 stycznia 1995 r.