Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.163

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2013 r.

W II kwartale 2013 r. ukazały się niżej wymienione akty prawne opatrzone cechą MON, nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym MON:
1) Decyzja Nr 80/MON z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 68. Rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady w Mauthausen-Gusen na terytorium Republiki Austrii;
2) Decyzja Nr 82/MON z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 71. rocznicy obrony Malty organizowanych na terytorium Republiki Malty;
3) Decyzja Nr 83/MON z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach organizowanych w 2013 r. w Smoleński i Katyniu, na terytorium Federacji Rosyjskiej;
4) Decyzja Nr 84/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie XXII Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę;
5) Decyzja nr 107/MON z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Kanady;
6) Decyzja Nr 110/MON z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 68. rocznicy wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2. Korpusu Polskiego oraz 216. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego organizowanych na terytorium Republiki Włoskiej;
7) Decyzja Nr 111/MON z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyróżnienia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
8) Decyzja Nr 116/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja organizowanych w 2013 r. w Paryżu;
9) Decyzja Nr 117/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja;
10) Decyzja Nr 119/MON z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zastępstwa Ministra Obrony Narodowej;
11) Decyzja Nr 121/MON z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierza zawodowego;
12) Decyzja Nr 125/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej organizowanych w 2013 r. w Paryżu, na terytorium Republiki Francuskiej;
13) Decyzja Nr 126/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu lotniczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją szkolenia lotniczego;
14) Decyzja nr 128/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji zadań związanych z przygotowaniem procesu wdrażania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej;
15) Decyzja Nr 132/MON z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wydania zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzy i personelu cywilnego Państw-Członków oraz dowództw i jednostek Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, uczestniczących w ćwiczeniu STEADFAST COBALT 2013;
16) Decyzja Nr 134/MON z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie zamówienia na usługę czarteru samolotów dla najważniejszych osób w państwie,
17) Decyzja Nr 135/MON z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracowników nagrodami pieniężnymi z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
18) Decyzja Nr 140/MON z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracowników nagrodami pieniężnymi z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
19) Decyzja Nr 141/MON z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. w prawie wyróżnienia pracowników nagrodami pieniężnymi z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
20) Decyzja nr 142/MON z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
21) Decyzja Nr 145/MON z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych oraz uruchomienia środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych;
22) Decyzja Nr 146/MON z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracowników;
23) Decyzja Nr 147/MON z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
24) Decyzja Nr 148/MON z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
25) Decyzja Nr 149/MON z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierza zawodowego;
26) Decyzja Nr 150/MON z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowym ćwiczeniu formacji policyjnych pk. EUPST 13 na terytorium Republiki Francuskiej;
27) Decyzja Nr 151/MON z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego organizowanych w Daugapils, na terytorium Republiki Łotewskiej;
28) Decyzja nr 155/MON z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Francuskiej;
29) Decyzja Nr 161/MON z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierza zawodowego;
30) Decyzja Nr 162/MON z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie za 2012 r.;
31) Decyzja Nr 165/MON z dnia 21 czerwca r. w sprawie przygotowania, przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej w rejonie Państw Bałtyckich;
32) Decyzja Nr 166/MON z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
33) Decyzja Nr 167/MON z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udziału Sił Powietrznych w międzynarodowej próbie poligonowej statków powietrznych w zakresie reagowania na zagrożenia naprowadzane radiolokacyjnie pk. "MACE XV" realizowane na poligonie Spadeadam Test Rangę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
34) Decyzja Nr 168/MON z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracownika nagrodą pieniężną z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
35) Decyzja Nr 171/MON z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 70. Rocznicy katastrofy w Gibraltarze na terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii.