Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 lipca do dnia 20 września 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 lipca do dnia 20 września 2019 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH 2  I GLEB W OKRESIE SZEŚCIODEKADOWYM OD DNIA 21 LIPCA DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 nie określono wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego dla zbóż ozimych, zboż jarych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek