Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.6.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 marca 1995 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1993 r. i 1994 r.

Na podstawie § 43 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 85 poz. 397) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 1993 r. w stosunku do 1992 r. wzrosły o 35,3 % i w 1994 r. w stosunku do 1993 r. wzrosły o 32,2%.