Wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1998.2.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 5 lutego 1998 r.
w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 636) ogłasza się, iż wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r. w stosunku do 1996 r. wyniósł 104,9%.