Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2008.7.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

W związku z art. 22 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyniósł 212,5 (wzrost cen o 112,5%).