Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2015.46

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r. w stosunku do trzech kwartałów 2014 r. wyniósł 101,5 (wzrost cen o 1,5%).