Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.453

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 379/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2012)

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania przepisów dotyczących lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady wykonywania lotów, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2012), stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
2. Traci moc decyzja Nr 423/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2010) (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 292 oraz z 2012 r. poz.38 ) sygn. WLOP 442/2010.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana załącznika wynikająca z decyzji nr 374/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2012) (Dz.Urz.MON.13.332) zmieniająca nin. decyzję nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji.

.................................................