Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2018 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 r.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

1.Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1  w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2018 r.

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 r. (w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,72
Województwo kujawsko-pomorskie16,14
Województwo lubelskie7,86
Województwo lubuskie21,52
Województwo łódzkie7,84
Województwo małopolskie4,10
Województwo mazowieckie8,68
Województwo opolskie18,69
Województwo podkarpackie4,83
Województwo podlaskie12,44
Województwo pomorskie19,42
Województwo śląskie7,85
Województwo świętokrzyskie5,77
Województwo warmińsko-mazurskie23,05
Województwo wielkopolskie13,74
Województwo zachodniopomorskie30,78
2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 2  w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 r. wynosi 10,81 ha.
1 Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.
2 Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2018.