Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni... - OpenLEX

Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2014.22

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2014 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2014 r.

Jednostka podziału

administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie

rolnym w 2014 r. (w hektarach)

Województwo dolnośląskie16,22
Województwo kujawsko-pomorskie15,30
Województwo lubelskie7,54
Województwo lubuskie20,92
Województwo łódzkie7,61
Województwo małopolskie3,95
Województwo mazowieckie8,55
Województwo opolskie18,22
Województwo podkarpackie4,63
Województwo podlaskie12,24
Województwo pomorskie19,00
Województwo śląskie7,37
Województwo świętokrzyskie5,57
Województwo warmińsko-mazurskie22,92
Województwo wielkopolskie13,51
Województwo zachodniopomorskie30,29
2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 r. wynosi 10,48 ha.