Wartość kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w 2017 r. oraz należnej sumy zaliczek od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego za 2017 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2018 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wartości kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w 2017 r. oraz należnej sumy zaliczek od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego za 2017 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz. U. poz. 1914) ogłasza się, co następuje:
1)
wartość kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego w 2017 r. wynosi 282 302 zł;
2)
należna suma zaliczek od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego za 2017 r. wynosi 167 498 zł.