Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1992.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 1992 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 stycznia 1992 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu typowych środków pomocniczych

Stosownie do § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. Nr 26, poz. 154 oraz z 1979 r. Nr 23, poz. 142), w wykazie typowych środków pomocniczych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1974 r. w sprawie ustalenia wykazu typowych środków pomocniczych (Dz. Urz. MZiOS Nr 18, poz. 78, Nr 23, poz. 106, z 1975 r. Nr 14, poz. 50, z 1976 r. Nr 3, poz. 9, z 1979 r. Nr 13, poz. 39) Lp. 5 otrzymuje brzmienie:
Lp.Rodzaj środka pomocniczegoOkres używalnościOsoba upoważniona do podpisania zlecenia (recepty) w zakładzie przyznającymKryteria przyznania (medyczne i społeczne)Dostawca (wykonawca) Uwagi
5.a) – typowy pas do zbiornika

na kał produkcji

polskiej i 1500

wymiennych worków

1 roklekarz specjalistapo zabiegach na odbytnicyprzedsiębiorstwo zaopatrzenia lecznictwa lub inne podmioty gospodarcze prowadzące taką działalność
– worki samoprzylepne

jednorazowego użycia

produkcji krajowej

w ilości 125 sztuk

miesięcznie

1 miesiąc
– pięć płytek stomijnych

i 15 worków stomijnych

produkcji zagranicznej

1 miesiąc
b) – typowy zbiornik na mocz

męski lub kobiecy

1 rok