Uzupełnienie danych dotyczących utworzenia banków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1994.7.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 1994 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 marca 1994 r.
w sprawie uzupełnienia danych dotyczących utworzenia banków.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1 poz. 2) w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia banków (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 15) ogłasza się wprowadzenie następujących uzupełnień i zmiany:
1)
z dniem 5 lipca 1993 r. rozpoczął działalność operacyjną Wielkopolski Bank Rolniczy Spółka Akcyjna w Kaliszu utworzony zgodnie z decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 1992 r. - poz. 74, kolumna 4,
2)
z dniem 15 października 1993 r. rozpoczął działalność operacyjną Bank Rolno-Przemysłowy Spółka Akcyjna w Warszawie utworzony zgodnie z decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 października 1992 r. - poz. 76, kolumna 4,
3)
z dniem 1 listopada 1993 r. rozpoczął działalność operacyjną Polski Bank Inwestycyjny Spółka Akcyjna w Warszawie utworzony zgodnie z decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 marca 1993 r. - poz. 77, kolumna 4,
4)
decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Krakowskiego Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna w Krakowie, w związku z nie podjęciem przez bank działalności operacyjnej, utraciła moc na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 oraz z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646) - poz. 75.