Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych. - OpenLEX

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje
§  1. 
Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów rejonowych:
1)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:
a) 1
 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,
IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach,
XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Augustowie i Suwałkach, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,
XIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Hajnówce - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Hajnówka oraz gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka,
VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Siemiatyczach - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Siemiatycze oraz gmin Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Hajnówka oraz gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka,
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Siemiatycze oraz gmin Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,
c)
w Sądzie Rejonowym w Sokółce:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
2)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej,
X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Cieszynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Żywcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
3)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko,
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Bydgoszcz położonego po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski,
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
XI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
XII Wydział Cywilny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy, a także ściąganie należności w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych oraz prawa pracy,
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
XIV Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
XV Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b)
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Inowrocławiu i Mogilnie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Mogilnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Szubinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Świeciu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Tucholi:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork,
h)
w Sądzie Rejonowym w Żninie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
4)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
2
 VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie,
3
 VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie,
IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Częstochowa oraz gmin Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza,
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka,
XI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu,
XIV Wydział Karny Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacja należności Skarbu Państwa,
XV Wydział Cywilny Wykonawczy - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu oraz z zakresu postępowania zabezpieczającego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,
XVI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Lublińcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Myszkowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
4
 V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
d) 5
 (uchylona);
5)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Braniewie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b) 6
 w Sądzie Rejonowym w Działdowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 i 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c) 7
 w Sądzie Rejonowym w Elblągu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego sądu, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym, a także egzekucja należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich sprawach z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Iławie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 8
 w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 i 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Ostródzie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Ostróda oraz gmin Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Działdowie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Ostróda oraz gmin Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Małdyty, Miłakowo i Morąg,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Morągu -sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Małdyty, Miłakowo i Morąg;
6)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:
a)
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Aniołki, Brętowo, Chełm, Jasień, Kokoszki, Matarnia, Oliwa, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Osowa, Piecki-Migowo, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych Brzeźno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska, Zaspa-Młyniec i Zaspa-Rozstaje oraz miasta Pruszcz Gdański i gmin Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XII Wydziałowi Cywilnemu,
X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy o przestępstwa określone w art. 45-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) oraz sprawy określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,
XI Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
XII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku i Gdańsk-Północ w Gdańsku,
IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku i Słupsku,
VII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,
IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku,
XII Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
XIII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
XIV Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Gdyni:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie,
VII Wydział Cywilny - sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
d)
w Sądzie Rejonowym w Kartuzach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kartuzach i Kościerzynie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Kwidzyn oraz gmin Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum,
g)
w Sądzie Rejonowym w Malborku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych -sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Malbork oraz gmin Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole,
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacji należności sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego,
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Krynica Morska oraz gmin Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,
h)
w Sądzie Rejonowym w Sopocie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym w Tczewie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
k) 9
 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
7)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:
a) 10
 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
VII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,
XII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,
XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,
b) 11
 (uchylona),
c) 12
 (uchylona),
d)
w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 13
 (uchylona),
f)
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miast Kalety, Miasteczko Śląskie i Tarnowskie Góry oraz gmin Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Piekarach Śląskich - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miast Piekary Śląskie i Radzionków oraz gmin Ożarowice i Świerklaniec,
g) 14
 (uchylona),
h)
w Sądzie Rejonowym w Zabrzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy obszaru właściwości sądów rejonowych w Rudzie Śląskiej i Zabrzu,
V Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
i) 15
 (uchylona);
8)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:
a)
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Egzekucyjny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucja należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw,
X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Słubicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy obszaru właściwości sądów rejonowych w Słubicach i Sulęcinie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
9)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Lubaniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubaniu i Zgorzelcu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
10)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Jarocinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Kaliszu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także windykacja należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu i Pleszewie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kępnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kępnie i Ostrzeszowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Pleszewie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
11)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:
a) 16
 (uchylona),
b) 17
 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
c)
w Sądzie Rejonowym w Chorzowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 18
 (uchylona),
e) 19
 (uchylona),
f)
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,
VII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,
20
 VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Katowicach i Sosnowcu,
21
 IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku--Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu,
22
 X Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Katowicach i Sosnowcu,
XI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach,
XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
g)
w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach oraz Katowice-Zachód w Katowicach,
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
h)
w Sądzie Rejonowym w Mikołowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
j)
w Sądzie Rejonowym w Pszczynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
k)
w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
l) 23
 (uchylona)

,

m) 24
 w Sądzie Rejonowym w Tychach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pszczynie i Tychach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu;
12)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:
a)
w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Szydłów, Tuczępy i Wiślica,
V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz,
VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz,
b)
w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Pińczowie i Włoszczowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kielcach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach,
XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,
d)
w Sądzie Rejonowym w Końskich:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Opatowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie i Wojciechowice,
f)
w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Pińczowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Ożarów, Samborzec, Tarłów, Wilczyce i Zawichost,
i)
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Końskich i Skarżysku-Kamiennej,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym w Starachowicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
k)
w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
l)
w Sądzie Rejonowym w Staszowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów,
13)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Kole:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Koninie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kole, Koninie, Słupcy i Turku,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kole, Koninie, Słupcy i Turku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Słupcy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Turku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
14)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Białogardzie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Białogard oraz gmin Białogard, Karlino i Tychowo,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie i Drawsku Pomorskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Białogard oraz gmin Białogard, Karlino i Tychowo,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Świdwin oraz gmin Brzeźno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze i Świdwin,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Świdwinie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Świdwin oraz gmin Brzeźno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze i Świdwin,
b)
w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od A do R oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do R, a także sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Koszalinie i Sławnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa będącej stroną pozwaną zaczyna się na litery od S do Ż oraz sprawy z zakresu prawa cywilnego należące do innych niż proces rodzajów postępowania, w których nazwisko lub pierwsze z nazwisk osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź oznaczenie jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od S do Ż, a także sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie dłużnika lub pierwszego z dłużników, z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,
XI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Sławnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Szczecinku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Szczecinku i Wałczu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Wałczu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
15)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:
a) 25
 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, Olkuszu i Oświęcimiu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Krzeszowice i Zabierzów,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Czernichów i Liszki,
c) 26
 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice,
d)
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Kraków oraz gmin Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś i Zielonki,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Skała i Sułoszowa,
XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 27
 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,
VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,
XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,
f) 28
 w Sądzie Rejonowym w Miechowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 i 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Iwanowice, Michałowice i Słomniki,
g)
w Sądzie Rejonowym w Myślenicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Lubień, Myślenice, Pcim, Siepraw, Sułkowice i Tokarnia,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Dobczyce, Gdów, Raciechowice i Wiśniowa,
h)
w Sądzie Rejonowym w Olkuszu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Oświęcim oraz gmin Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Kęty i Osiek,
j) 29
 w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 i 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
k)
w Sądzie Rejonowym w Wadowicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
l)
w Sądzie Rejonowym w Wieliczce:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Biskupice, Świątniki Górne i Wieliczka,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru dla gmin Mogilany i Skawina,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru dla gmin Kłaj i Niepołomice;
16)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Jaśle:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Krośnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaśle i Krośnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Lesku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru dla gmin Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne,
e)
w Sądzie Rejonowym w Sanoku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Lesku i Sanoku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
17)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:
a)
w Sądzie Rejonowym w Głogowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Jaworze:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Legnicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także nadzór nad windykacją należności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaworze, Legnicy i Złotoryi oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Lubinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Głogowie i Lubinie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Złotoryi:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
18)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
b)
w Sądzie Rejonowym w Chełmie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chełmie i Włodawie,
V Wydział Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kraśniku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Lubartowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 30
 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Łukowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,
IX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu,
f) 31
 w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Cywilnemu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Cywilny - sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Lublin-Zachód w Lublinie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin--Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Puławach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym w Rykach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
k)
w Sądzie Rejonowym we Włodawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
19)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:
a)
w Sądzie Rejonowym w Grajewie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Łomży:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Łomża oraz gmin Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kolnie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Kolno oraz gmin Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl,
c)
w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Zambrowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
20)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:
a)
w Sądzie Rejonowym w Brzezinach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Kutnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie i Łęczycy,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Łęczycy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 32
 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym przekazanych XVIII Wydziałowi Cywilnemu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,
XII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, z wyłączeniem spraw gospodarczych rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym przekazanych XIII Wydziałowi Gospodarczemu,
XIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, w tym wszystkie sprawy gospodarcze rozpoznawane w postępowaniu upominawczym z obszaru właściwości tego Sądu,
XIV Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Łodzi i Sieradzu,
XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
XVIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym z obszaru właściwości tego Sądu,
XX Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,
e)
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Pabianicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym w Zgierzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
21)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Gorlicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Limanowej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Limanowa oraz gmin Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Mszana Dolna oraz gmin Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój,
c)
w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej i Nowym Sączu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,
V Wdział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,
VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,
VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Muszynie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,
IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Muszynie - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,
d)
w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczenia we z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Nowy Targ oraz gmin Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica,
e)
w Sądzie Rejonowym w Zakopanem:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
22)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Biskupcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Giżycku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Giżycko oraz gmin Giżycko, Miłki, Ryn i Wydminy,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Giżycku, Mrągowie i Piszu,
V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Budry, Kruklanki, Pozezdrze i Węgorzewo,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Giżycko oraz gmin Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn i Wydminy,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Budry, Pozezdrze i Węgorzewo,
d)
w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Mrągowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Nidzicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biskupcu, Nidzicy, Olsztynie i Szczytnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Olsztynie oraz sądów rejonowych w Ełku i Olecku z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach,
X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Piszu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym w Szczytnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
23)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Brzegu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Głubczycach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Kluczborku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Nysie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Oleśnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g) 33
 w Sądzie Rejonowym w Opolu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, a także windykacja należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Opolu,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Prudniku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
24)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:
a)
w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
25)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Opocznie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Radomsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
26)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Mławie i Płońsku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
b)
w Sądzie Rejonowym w Gostyninie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Mławie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Mława oraz gmin Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin,
d)
w Sądzie Rejonowym w Płocku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Karnemu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyninie, Płocku i Sierpcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Płońsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Sierpcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Sochaczewie i Żyrardowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
27)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Chodzieży:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Chodzież oraz gmin Chodzież, Kaczory, Szamocin i Ujście,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk i Wysoka,
b)
w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Gostyniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu i Wolsztynie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Kościanie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Lesznie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Obornikach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
i)
w Sądzie Rejonowym w Pile:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance i Złotowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j)
w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, o wyjawienie majątku oraz windykacja należności w sprawach cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu i Wrześni oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu, Wolsztynie i Wrześni,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
k)
w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, o wyjawienie majątku oraz windykacja należności w sprawach cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu,
VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru sądów rejonowych Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru sądów okręgowych w Kaliszu i Koninie oraz sądów rejonowych w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,
l)
w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, o wyjawienie majątku oraz windykacja należności w sprawach cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,
34
(uchylone),
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych -sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz,
VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,
XI Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu,
XII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,
m)
w Sądzie Rejonowym w Rawiczu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
n)
w Sądzie Rejonowym w Szamotułach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Obrzycko oraz gmin Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Szamotuły i Wronki,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków,
o)
w Sądzie Rejonowym w Śremie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
p)
w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
q)
w Sądzie Rejonowym w Trzciance:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Krzyż Wielkopolski i Trzcianka,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Czarnków oraz gmin Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo i Wieleń,
r)
w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
s)
w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
t)
w Sądzie Rejonowym we Wrześni:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
u)
w Sądzie Rejonowym w Złotowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
28)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Przemyślu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Przeworsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Przeworsk oraz gmin Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk i Zarzecze,
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru dla gmin Adamówka, Sieniawa i Tryńcza,
29)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Grójcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Tarczyn i Warka,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce,
b)
w Sądzie Rejonowym w Kozienicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Lipsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Przysusze:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Radomiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
29a) 35
 w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Raciborzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Rybniku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu, Rybniku i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Żorach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
30)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Dębicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Leżajsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Łańcucie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Ropczycach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 36
 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
VI Wydział Karny Wykonawczy - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzaj ach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,.
f)
w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
31)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:
a)
w Sądzie Rejonowym w Garwolinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Łukowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Siedlcach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Siedlce oraz gmin Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica,
e)
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Węgrowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
32)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Łasku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Poddębicach - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,
b)
w Sądzie Rejonowym w Sieradzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Wieluniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru gmin Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Galewice, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Sokolniki, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Galewice, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Sokolniki, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Galewice, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Sokolniki, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pajęcznie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,
VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru gmin Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,
d)
w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Łasku i Zduńskiej Woli,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
33)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bytowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Chojnicach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Człuchowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie i Miastku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Lęborku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Miastku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowy w Słupsku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Słupsk oraz sprawy cywilne rozpoznawane w trybie uproszczonym z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lęborku i Słupsku oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
33a) 37
 w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Będzinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
b)
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
c)
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jaworznie i Sosnowcu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu,
X Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
e)
w Sądzie Rejonowym w Zawierciu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego;
34)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:
a)
w Sądzie Rejonowym w Augustowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru miasta Augustów oraz gmin Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Augustów oraz gmin Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Augustów oraz gmin Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Augustów oraz gmin Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Sejnach - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru miasta Sejny oraz gmin Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Sejny oraz gmin Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,
VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Sejnach - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru miasta Sejny oraz gmin Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Sejny oraz gmin Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,
b)
w Sądzie Rejonowym w Ełku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Ełku i Olecku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Olecku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Suwałkach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe oraz egzekucja należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
35)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Choszcznie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Gryficach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Gryfinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Chojnie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój,
e)
w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Łobzie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym w Stargardzie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Choszcznie, Łobzie, Myśliborzu i Stargardzie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,
i)
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, z wyłączeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeniowe z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Egzekucyjny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu,
X Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu,
XI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru sądów rejonowych w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu,
XII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie,
XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie,
j)
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,
VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach - sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu,
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Egzekucyjny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Szczecin,
XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,
k)
w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
36)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:
a)
w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Kłodzku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c) 38
 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Świdnicy i Wałbrzychu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 39
 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dzierżoniowie i Ząbkowicach Śląskich,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
37)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Mielcu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej i Mielcu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Nisku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Nisku i Stalowej Woli,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
38)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bochni:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni i Brzesku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Brzesku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d) 40
 w Sądzie Rejonowym w Tarnowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Tarnów oraz gmin Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice i Wojnicz,
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,
X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Ciężkowice, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów,
XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,
39)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Brodnicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Chełmnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chełmnie i Grudziądzu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych w sprawach karnych i cywilnych,
e)
w Sądzie Rejonowym w Toruniu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie, a także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
IX Wydział Wykonania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,
X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
40)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Piasecznie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w tym wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin,
VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu,
IX Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Białołęka, Praga Północ i Targówek,
X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki,
XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus, Ursynów i Włochy,
XIV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,
XV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,
XVI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
e) 41
 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, - VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,
IX Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,
XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie, a także - w odniesieniu do spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
XV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,
XVI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,
XVII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,
XVIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
XIX Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.
f)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, a także czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych V i X Wydziałowi Karnemu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, a także sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II i X Wydziałowi Karnemu,
VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,
X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru właściwości tego Sądu, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II i V Wydziałowi Karnemu,
g) 42
 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, a także czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączenie spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości Sądu,
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich w zakresie należności Skarbu Państwa z obszaru właściwości Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców i dłużników, rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium jest oznaczenie spadkodawcy,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców i dłużników, rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium jest oznaczenie spadkodawcy,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od A do Ł oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych lub obwinionych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub obwinionych rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
V Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
41)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Legionowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Otwocku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Wołominie,
VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Wołominie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu;
42)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowe we Włocławku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Lipnie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Radziejowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Rypinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym we Włocławku:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;
43)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Miliczu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Oławie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Strzelinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Wołowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
h)
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Fabryczna,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu,
VIII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy oraz sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
XI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
XII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole,
XIV Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
XV Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
i)
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Wrocławia oraz gmin Kobierzyce, Sobótka i Żórawina,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
j) 43
 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych, windykacja należności Skarbu Państwa oraz sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Stare Miasto oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,
VII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu,
IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu;
44)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowy w Zamościu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;
45)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
a)
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Krosno Odrzańskie i Maszewo,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta i gminy Gubin,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Krosno Odrzańskie i Maszewo,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta i gminy Gubin,
b)
w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Nowej Soli i Wschowie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
c)
w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin i Zbąszynek,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin i Zbąszynek,
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sulechowie - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów,
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów,
d)
w Sądzie Rejonowym we Wschowie:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
44
 II Wydział Karny - sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 4258 4.Ds., a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od A do Ł, a także sprawy, w których liczba nazwisk oskarżonych i obwinionych rozpoczynających się na litery od A do Ł oraz od M do Ż jest równa,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,
V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
45
 VII Wydział Karny - sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 4258 5.Ds., a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od M do Ż,
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,
IX Wydział Egzekucyjny - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
f)
w Sądzie Rejonowym w Żaganiu:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,
g)
w Sądzie Rejonowym w Żarach:
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,
V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
2 § 1 pkt 4 lit. a tiret piąte zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
3 § 1 pkt 4 lit. a tiret szóste zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
4 § 1 pkt 4 lit. c tiret czwarte zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
5 § 1 pkt 4 lit. d uchylona przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
6 § 1 pkt 5 lit. b zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
7 § 1 pkt 5 lit. c:

- zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.260) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.

8 § 1 pkt 5 lit. e zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
9 § 1 pkt 6 lit. k zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
10 § 1 pkt 7 lit. a:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.

- zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 września 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.227) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2020 r.

11 § 1 pkt 7 lit. b uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
12 § 1 pkt 7 lit. c uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
13 § 1 pkt 7 lit. e uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
14 § 1 pkt 7 lit. g uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
15 § 1 pkt 7 lit. i uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
16 § 1 pkt 11 lit. a uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
17 § 1 pkt 11 lit. b zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.251) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
18 § 1 pkt 11 lit. d uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
19 § 1 pkt 11 lit. e uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
20 § 1 pkt 11 lit. f tiret siódme zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
21 § 1 pkt 11 lit. f tiret ósme zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
22 § 1 pkt 11 lit. f tiret dziewiąte zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
23 § 1 pkt 11 lit. l uchylona przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
24 § 1 pkt 11 lit. m zmieniona przez § 2 pkt 1 lit. c zarządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.251) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
25 § 1 pkt 15 lit. a zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
26 § 1 pkt 15 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
27 § 1 pkt 15 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.321) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.
28 § 1 pkt 15 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.162) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
29 § 1 pkt 15 lit. j zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.162) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
30 § 1 pkt 18 lit. e zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
31 § 1 pkt 18 lit. f zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.106) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
32 § 1 pkt 20 lit. d:

- zmieniona przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.158) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.

33 § 1 pkt 23 lit. g zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.260) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
34 § 1 pkt 27 lit. l tiret trzecie uchylone przez § 1 zarządzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.136) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2022 r.
35 § 1 pkt 29a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.227) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2020 r.

36 § 1 pkt 30 lit. e zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.251) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
37 § 1 pkt 33a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
38 § 1 pkt 36 lit. c zmieniona przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
39 § 1 pkt 36 lit. d:

- zmieniona przez § 2 zarządzenia z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2021 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

- zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

40 § 1 pkt 38 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.321) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.
41 § 1 pkt 40 lit. e zmieniona przez § 2 pkt 4 zarządzenia z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
42 § 1 pkt 40 lit. g zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.106) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.
43 § 1 pkt 43 lit. j zmieniona przez § 2 zarządzenia z dnia 7 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.252) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
44 § 1 pkt 45 lit. e tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2022 r.
45 § 1 pkt 45 lit. e tiret siódme zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.MS.2022.117) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2022 r.