Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2005.3.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiOkres ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizację dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1.UPL 1/20052005-01-182007-01-17Zakład Naprawy Urządzeń Pomiarowych "GAZOMETR" S.C.

78-300 Świdwin

ul. Kołobrzeska 21

78-300 Świdwin

ul. Kołobrzeska 21

gazomierze miechowe o wartości strumienia

od Qmax = 1,6m3/h

do Qmax = 25 m3/h

2.UPL 2/20052005-01-202007-01-18Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GAZMECH" Sp. z o.o.

70-030 Szczecin

ul. Tama Pomorzańska 26

70-030 Szczecin

ul. Tama Pomorzańska 26

gazomierze miechowe o wartości strumienia

od Qmax = 1,6 m3/h

do Qmax = 25 m3/h

3.UPL 3/20052005-04-132006-04-04AUTO- WYGLĘDY Sp. z o.o.

05-083 Zaborów Wyględy

ul. Stołeczna 67

05-083 Zaborów Wyględy

ul. Stołeczna 67

tachografy samochodowe z wyłączeniem tachografów mechanicznych
4.UPL 4/20052005-04-132008-04-13ELSTER Kent Metering Sp. z o.o.

95-100 Zgierz

ul. Szczawińska 42c

95-100 Zgierz

ul. Szczawińska 42 c

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
5.UPL 5/20052005-04-132008-04-13ELSTER Kent Metering Sp. z o.o.

95-100 Zgierz

ul. Szczawińska 42c

95-100 Zgierz

ul. Szczawińska 42 c

pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
6.UPL 6/20052005-05-092008-05-06Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o.

30-646 Kraków

ul. Malborska 64

30-415 Kraków

ul. Wadowicka 12

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody o znaku fabrycznym MREC 101
7.UPL 7/20052005-05-102008-05-09Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

45-222 Opole

ul. Oleska 64

45-222 Opole

ul. Oleska 64

wodomierze
8.UPL 8/20052005-05-182008-05-17"Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz

66-200 Świebodzin

ul. Generała Świerczewskiego 23

66-200 Świebodzin

ul. Generała Świerczewskiego 23

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
9.UPL 9/20052005-06-082008-06-07Petrolmeccanika Sp. z o.o.

02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Al. Jerozolimskie 202

odmierzacze gazu ciekłego propan -butan
10.UPL 10/20052005-06-132008-05-13ENBRA POLSKA Sp. z o.o. 30-323 Kraków ul. Tyniecka 18 A30-323 Kraków

ul. Tyniecka 18 A

wodomierze
11.UPL 11/20052005-06-272008-06-24SANTECH Sp. z o.o.

04-840 Warszawa

ul. Tomaszowska 2

04-840 Warszawa

ul. Tomaszowska 2

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody