Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych, w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres

podmiotu wnioskującego

o utworzenie punktu legalizacyjnego

Adres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie

legalizacyjnym

1234567
1.UPL

37/2012

2012-10-032015-10-10ENERGOMIAR Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

ul. Opławiec 154,

85-469 Bydgoszcz

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
2.UPL

38/2012

2012-10-292015-11-06Zakład Mechaniki Precyzyjnej Adam Gruszka

ul. Grażyny 14,

43-300 Bielsko-Biała

ul. Grażyny 14,

43-300 Bielsko-Biała

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
3.UPL

39/2012

2012-11-052015-11-13TOPS Sp. z o.o.

ul. Legionów 239 A,

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Legionów 239 A,

43-502 Czechowice-Dziedzice

wagi nieautomatyczne
4.UPL

40/2012

2012-11-122015-11-22Mechanika Precyzyjna

- Czeszel Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 29,

15-620 Białystok

ul. Elewatorska 29,

15-620 Białystok

taksometry elektroniczne
5.UPL

41/2012

2012-11-132015-12-02Zakład Urządzeń

Radiolokacyjnych "ZURAD"

Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 14,

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Stacyjna 14,

07-300 Ostrów Mazowiecka

przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
6.UPL

42/2012

2012-11-212015-12-29Elster Kent Metering Sp. z o.o.

ul. Szczawińska 42 C,

95-100 Zgierz

ul. Szczawińska 42 C,

95-100 Zgierz

wodomierze
7.UPL

43/2012

2012-11-222015-12-18Kokoszkiewicz Wojciech,

"WOJMAR" Firma Handlowo-Usługowa

ul. J. Słowackiego 4,

21-500 Biała Podlaska

Woskrzenice Duże 21 A,

21-500 Biała Podlaska

taksometry elektroniczne
8.UPL

44/2012

2012-11-232015-12-21PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

ul. Wierzbowa 36,

98-200 Sieradz

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
9.UPL

45/2012

2012-12-032015-12-12Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.

ul. Kruczkowskiego 39,

41-813 Zabrze

ul. Taborowa 14,

02-699 Warszawa

wagi nieautomatyczne
10.UPL

46/2012

2012-12-032016-01-13Karpacka Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16,

33-100 Tarnów

ul. Wspólna 5,

35-205 Rzeszów

gazomierze
11.UPL

47/2012

2012-12-032016-01-23ENERGOMIAR Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

ul. Leśna 9,

72-130 Maszewo

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
12.UPL

48/2012

2012-12-042016-01-04PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin

ul. Pancerniaków 4 b,

20-331 Lublin

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
13.UPL

49/2012

2012-12-042015-12-11Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 15,

20-407 Lublin

ul. Zemborzycka 114 A,

20-445 Lublin

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
14.UPL

50/2012

2012-12-062015-12-31DALKIA Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2,

02-591 Warszawa

ul. Skorochód-Majewskiego 3,

02-104 Warszawa

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
15.UPL

51/2012

2012-12-062015-12-31DALKIA Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2,

02-591 Warszawa

ul. Skorochód-Majewskiego 3,

02-104 Warszawa

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
16.UPL

52/2012

2012-12-062015-12-31DALKIA Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2,

02-591 Warszawa

ul. Skorochód-Majewskiego 3,

02-104 Warszawa

pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
17.UPL

53/2012

2012-12-132015-12-13Zakład Aparatury Pomiarowej

Henryk Iszczek

ul. Gandora 21,

43-512 Bestwinka

ul. Gandora 21,

43-512 Bestwinka

gazomierze
18.UPL

54/2012

2012-12-132015-12-18Maria Wichrowska, Antoni Wichrowski i Elżbieta Kędra wspólnicy spółki cywilnej - Alwi Elektronik

ul. Przemysłowa 35,

26-052 Nowiny

ul. Wrzosowa 7,

25-213 Kielce

taksometry elektroniczne
19.UPL

55/2012

2012-12-132015-12-22Mechanika Precyzyjna - - Tkacz Kamuda Elżbieta

ul. Dobrego Urobku 9 A,

40-810 Katowice

ul. Dobrego Urobku 9 A,

40-810 Katowice

tachografy samochodowe
20.UPL

56/2012

2012-12-132015-12-22Mechanika Precyzyjna – - Tkacz Marcin

ul. Dobrego Urobku 9 A,

40-810 Katowice

ul. Dobrego Urobku 9 A,

40-810 Katowice

taksometry elektroniczne
21.UPL

57/2012

2012-12-132015-12-24COMMON S.A.

ul. Aleksandrowska 67/93,

91-205 Łódź

ul. Wróblewskiego 18,

93-578 Łódź

gazomierze
22.UPL

58/2012

2012-12-132015-12-24COMMON S.A.

ul. Aleksandrowska 67/93,

91-205 Łódź

ul. Aleksandrowska 67/93,

91-205 Łódź

przeliczniki do gazomierzy
23.UPL

59/2012

2012-12-132016-01-28METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

wodomierze
24.UPL

60/2012

2012-12-132016-02-10METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
25.UPL

61/2012

2012-12-132016-02-10METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

ul. Targowa 12/22,

87-100 Toruń

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
26.UPL

62/2012

2012-12-172016-01-04Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych "INTERGAZ"

Sp. z o.o.

ul. Nakielska 42 lok. 44,

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Nakielska 42 lok. 44,

42-600 Tarnowskie Góry

gazomierze