Utworzenie lub zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2008.4.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176 poz. 1238) ogłasza się informację o:
1)
utworzeniu, w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., punktów legalizacyjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia;
2)
zniesieniu, w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., punktów legalizacyjnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacje, dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL

3/2008

2008-05-082011-05-13ENBRA POLSKA Sp. z o.o

ul. Dojazdowa 4,

30-105 Kraków

ul. Dojazdowa 4,

30-105 Kraków

wodomierze
2.UPL

4/2008

2008-06-122011-06-12Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

ul. Oleska 64,

45-222 Opole

ul. Oleska 64,

45-222 Opole

wodomierze
3.UPL

5/2008

2008-06-182011-07-18"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A,

65-120 Zielona Góra

ul. Lubuska 1,

65-246 Zielona Góra

wodomierze
4.UPL

6/2008

2008-06-202011-07-11Bytomski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.

ul. Arki Bożka 25,

41-902 Bytom

ul. Arki Bożka 25,

41-902 Bytom

wodomierze
5.UPL

7/2008

2008-06-202011-07-04Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.,

ul. Jaskrowska 14/44,

42-200 Częstochowa

ul. Jaskrowska 14/44,

42-200 Częstochowa

wodomierze
6.UPL

8/2008

2008-06-262011-07-04Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

ul. Senatorska 1,

30-106 Kraków

ul. Senatorska 1,

30-106 Kraków

wodomierze

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

INFORMACJA O ZNIESIENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizację dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.ZPL

1/2008

2008-06-16UPL

67/2006

P.P.H.U. ALERT Elektronika Przemysłowa

ul. Plonów 7 A,

41-200 Sosnowiec

ul. Plonów 7 A,

41-200 Sosnowiec

analizatory wydechu
2.ZPL

2/2008

2008-06-16UPL

64/2006

ABB Sp. z o. o.

ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa

ul. Leszno 59,

06-300 Przasnysz

przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane
3.ZPL

3/2008

2008-06-16UPL

76/2007

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej

"FANINA" S.A.

ul. Lwowska 17

37-700 Przemyśl

ul. Lwowska 17,

37-700 Przemyśl

przekładniki prądowe do współpracy z licznikami
4.ZPL

4/2008

2008-06-16UPL

12/2006

ASTAT Sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 441,

60-451 Poznań

ul. Dąbrowskiego 441,

60-451 Poznań

przekładniki prądowe
5.ZPL

5/2008

2008-06-16UPL

31/2006

LABKOL

ul. Piaskowa 3 A,

05-200 Wołomin

ul. Piaskowa 3 A,

05-200 Wołomin

kolby szklane z jedną kreską klasy A
6.ZPL

6/2008

2008-06-16UPL

80/2006

Zakład Produkcyjno-Handlowy "KROLPOL" Sp. z o.o.

Serby Stare 28,

67-200 Głogów

ul. Polanki 124 C,

80-308 Gdańsk

analizatory wydechu
7.ZPL

7/2008

2008-06-16UPL

93/2007

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

ul. Tuwima 58,

90-021 Łódź

ul. Tuwima 58,

90-021 Łódź

przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane do współpracy z licznikami
8.ZPL

8/2008

2008-06-16UPL

15/2007

"MERCK" Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178,

02-486 Warszawa

ul. Spedycyjna 1,

62-023 Gądki

k. Poznania

pipety laboratoryjne jednomiarowe i wielomiarowe klasy A oraz biurety zwykłe klasy A
9.ZPL

9/2008

2008-06-16UPL

16/2007

"MERCK" Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178,

02-486 Warszawa

ul. Spedycyjna 1,

62-023 Gądki

k. Poznania

kolby szklane z jedną kreską klasy A
10.ZPL

10/2008

2008-06-16UPL

17/2007

"MERCK" Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178,

02-486 Warszawa

ul. Spedycyjna 1,

62-023 Gądki

k. Poznania

cylindry pomiarowe klasy A
11.ZPL

11/2008

2008-06-16UPL

64/2007

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego

METAL-CHEM Sp. z o.o.

ul. Dzierżona 12,

44-122 Gliwice

ul. Krywałdzka 1,

44-143 Nieborowice

cylindry pomiarowe klasy A
12.ZPL

12/2008

2008-06-16UPL

63/2007

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego METAL-CHEM Sp. z o.o.

ul. Dzierżona 12,

44-122 Gliwice

ul. Krywałdzka 1,

44-143 Nieborowice

kolby szklane z jedną kreską klasy A
13.ZPL

13/2008

2008-06-16UPL

62/2007

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego METAL-CHEM Sp. z o.o.

ul. Dzierżona 12,

44-122 Gliwice

ul. Krywałdzka 1,

44-143 Nieborowice

pipety laboratoryjne jednomiarowe i wielomiarowe klasy A oraz biurety zwykłe klasy A
14.ZPL

14/2008

2008-06-16UPL

27/2006

"ZAKŁADY POLCONTACT WARSZAWA" Sp. z o.o. ul.

Goździków 26,

04-231 Warszawa

ul. Goździków 26,

04-231 Warszawa

przekładniki prądowe i napięciowe do współpracy z licznikami energii elektrycznej
15.ZPL

15/2008

2008-06-16UPL

21/2007

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 71,

60-354 Poznań

ul. Marcelińska 71,

60-354 Poznań

przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane do współpracy z licznikami
16.ZPL

16/2008

2008-06-16UPL

65/2007

Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 16,

76-004 Sianów

ul. Dworcowa 16,

76-004 Sianów

kolby metalowe II rzędu
17.ZPL

17/2008

2008-06-16UPL

76/2006

PPUH SONOPAN Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 2/2,

15-950 Białystok

ul. Ciołkowskiego 2/2,

15-950 Białystok

mierniki poziomu dźwięku
18.ZPL

18/2008

2008-06-16UPL

29/2006

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe "AWAT" Sp. z o.o.

ul. Kaliskiego 9,

01-476 Warszawa

ul. Kaliskiego 9,

01-476 Warszawa

analizatory wydechu
19.ZPL

19/2008

2008-06-16UPL

120/2007

"LABMED-HK" Łódzka Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego i Medycznego Henryk Kłosowiak

ul. Targowa 55,

90-323 Łódź

ul. Targowa 55,

90-323 Łódź

pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A, pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A i biurety zwykłe klasy A