Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w San Fernando (Republika Filipin). - OpenLEX

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w San Fernando (Republika Filipin).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w San Fernando (Republika Filipin)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w San Fernando (Republika Filipin), kierowany przez honorowego konsula generalnego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu generalnego, o którym mowa w § 1, jest San Fernando.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu generalnego, o którym mowa w § 1, obejmuje terytorium regionów: Region I (Ilocos), Region II (Cagayan Valley), Region III (Central Luzon), Region IV-A (CALABARZON), Region IV-B (MIMAROPA), Region V (Bicol) oraz Cordillera Administrative Region (CAR).
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.